Pracownicy

Piotr Szeleszczuk


prof. dr hab.

Piotr Szeleszczuk

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej