Pracownicy

Daniel Szejba


dr

Daniel Szejba

Prodziekan ds. Dydaktyki i Promocji (kierunki: Ochrona środowiska, Inżynieria i gospodarka wodna)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

+48 22 59 353 86Wykształcenie:

mgr inż., SGGW w Warszawie, 1993r., inżynieria środowiska,

doktorat, SGGW w Warszawie, 2002r., kształtowanie środowiska – melioracje rolne,Obszar Naukowy:

Nauki inżynieryjne i techniczne - inżynieria środowiskowa

Publikacje

  1. 1. SZEJBA D. 2012. Evapotranspiration of Grasslands and Pastures in North-Eastern Part of Poland, Evapotranspiration - Remote Sensing and Modeling, Dr. Ayse Irmak (Ed.), ISBN: 978-953-307-808-3, InTech, DOI: 10.5772/18812. Available from:

  2. 2. SZEJBA D., BAJKOWSKI S., PIETRASZEK P. 2011. Pomiary natężenia przepływu w warunkach zatopienia drenu, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, T. 47: 147-155

  3. 3. SZEJBA D., SZATYŁOWICZ J. 2010. The water sorptivity of clay loam soils, [W:] Physical, chemical, and biological processes in soils, [Eds.] Szajdak L.W., Karabanov A.K., Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences, The

  4. 4. SZEJBA D., BAJKOWSKI S., PIETRASZEK Z. 2010. Możliwości wykorzystania ultradźwiękowych mierników do pomiaru przepływu w rurociągach drenarskich. [W:] B. Więzik (red.) "Hydrologia w Inżynierii i Gospodarce Wodnej" Tom 1, Monografie Komitetu Inżynierii Ś