Pracownicy

Jan Szatyłowicz


dr inż.

Jan Szatyłowicz

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

+48 22 59 353 85Wykształcenie:

Doktor inżynier, SGGW w Warszawie, 1998 r., kształtowanie środowiska

Mgr inż., SGGW w Warszawie, 1988 r., melioracje wodne

Zainteresowania naukowe:

Modelowanie przepływu masy i energii w systemie gleba-roślina-atmosfera

Właściwości fizyczne gleb

Gospodarowanie wodą w glebach

Zwilżalność gleb

Potrzeby wodne roślin uprawnych

Gleby organiczne

Publikacje

 1. SZATYŁOWICZ J., 2012: Badania właściwości fizycznych torfu i gleb torfowych. Polski Komitet Narodowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego : historia, działalność, osiągnięcia / pod red. Andrzeja Łachacza. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsk

 2. GRYGORUK M., MIROSŁAW-ŚWIĄTEK D., OKRUSZKOT., BATELAAN O., SZATYŁOWICZ J., 2011: Szacowanie ewapotranspiracji rzeczywistej zakrzaczeń brzozowych na torfowisku niskim na podstawie dobowych zmian stanów wód podziemnych, T. 11 z. 4(36), s. 121-136.

 3. SZAJDAK L.W., SZATYŁOWICZ J., KOLLI R., 2011: Peats and peatlands, physical properies W: Encyclopedia of Agrophysics (Gliński J., Horabik J., Lipiec J. ed.) s. 551-555.

 4. GNATOWSKI T., SZATYŁOWICZ J., BRANDYK T., KECHAVARZI C., 2010: Hydraulic properties of fen pat soils in Poland. Geoderma, 54: 188-195.

 5. SZAJDAK L, SZATYŁOWICZ J., 2010: Impact of drainage on hydrophobicity of fen peat-moorsh soils. In: Mires and Peat (M. Klavins ed.) University of Latvia Press, Riga, s. 158-174.

 6. SZEJBA D., SZATYŁOWICZ J., 2010: The water sorptivity of clay loam soils. In: Physical, chemical, and biological processes in soils (Szajdak L.W., Karabanov A.K. eds) Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences, The Commi

 7. SZATYŁOWICZ J., PAPIEROWSKA E., SZAJDAK L.W., 2010: An attempt of surface energy determination of selected dry fen peats. In: Physical, chemical, and biological processes in soils (Szajdak L.W., Karabanov A.K. eds) Institute for Agricultural and Forest En

 8. SZEJBA D., CYMES I., SZATYŁOWICZ J., SZYMCZYK S., 2009: An impact of drainage system on soil water conditions at Lidzbark Warminski experimental site. Biologia, 64(3): 565-569.

 9. PAPIEROWSKA E., SZATYŁOWICZ J., KURZAWSKI G., ŁACHACZ A., 2009: Ocena kąta zwilżania gytii detrytusowej. Roczniki Gleboznawcze, LX (4); 65-70.

 10. OLESZCZUK R., SZATYŁOWICZ J., BRANDYK T., GNATOWSKI T., 2009: Charakterystyka procesu kurczenia dla torfów niskich średnio rozłożonych. Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska. Rocznik XVII, Zeszyt 1 (43): 13-22.

 11. OLESZCZUK R., CHRZANOWSKI S., BRANDYK T., GNATOWSKI T., SZATYŁOWICZ J., 2009: Ocena funkcjonowania systemu odwadniająco-nawadniającego dla zrównoważonego łąkowego wykorzystania gleby torfowo-murszowej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 9, z. 1 (25): 77