Pracownicy

Mirosław Szatkowski


inż.

Mirosław Szatkowski

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych