Pracownicy

Bartosz Szabała


dr inż.

Bartosz Szabała

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin