Pracownicy

Paweł Szacki


mgr inż.

Paweł Szacki

Wydział Rolnictwa i Biologii

Wydziałowa Stacja Doświadczalna im. prof. M.Górskiego