Pracownicy

Paweł Sysa


prof. dr hab.

Paweł Sysa

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Morfologicznych

+48 22 59 362 19