Pracownicy

Michał Sypuła


dr hab.

Michał Sypuła

Wydział Inżynierii Produkcji

Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

+48 22 59 345 31

Publikacje

 1. 1. Waszkiewicz Cz., Sypuła M. 1994: Effect of water content on thermal properties of triticale grain, Annals of Warsaw Agricultural University Agriculture (Agricultural Engineering),

 2. No 28, 35-40.

 3. 2. Waszkiewicz Cz., Sypuła M. 1994: Studies on aerodynamic properties of triticale grain. Annals of Warsaw Agricultural University Agriculture (Agricultural Engineering),

 4. No 28, 41-45.

 5. 3. Gach S., Lisowski A., Sypuła M. 1998: Analysis and evaluation of green forage chopping by the pick-up cutter. Annals of Warsaw Agricultural University Agriculture (Agricultural Engineering), No 33, 33-40.

 6. 4. Lisowski A., Klonowski J., Sypuła M., Nowakowski T., Chlebowski J. 2004: Metoda monitorowania plonu roślin przez pomiar mocy na WOM cišgnika podczas zbioru kukurydzy sieczkarniš polowš. Problemy Inżynierii Rolniczej, Nr 3, 13–20.

 7. 5. Waszkiewicz Cz., Sypuła M. 2007: Determination of drying isotherms for amaranth and rape seeds. Annals of Warsaw Agricultural University Agriculture (Agricultural Engineering), No 50, 45-51.

 8. 6. Waszkiewicz Cz., Sypuła M., Rosa P. 2007: Wpływ wybranych czynników na wskaŸniki jakości pracy kopaczki ładujšcej. Inżynieria Rolnicza, Nr 3(91), 187-194,

 9. 7. Lisowski A., Kostyra K., Sypuła M., Zginanie łodyg kukurydzy w międzywęŸlach i węzłach. [W:] Bioagrotechnical Systems Engineering. Wyd. Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-62081-24-0, 2009, 3(19), 59-69,

 10. 8. Lisowski A., Klonowski J., Sypuła M. 2009: Zastosowanie modelu RRSB do predykcji wydzielenia mieszaniny przeznaczonej do produkcji peletów i brykietów, Inżynieria Rolnicza, 6(115), 169-176.

 11. 9. Sypuła M., Lisowski A., Chlebowski J., Nowakowski T., Strużyk A. 2010: Bulk density of chopped material of energetic plants. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Agriculture No 56, (Agricultural and Forest Engineering), 29-37.

 12. 10. Lisowski A., Œwištek K., Klonowski J., Sypuła M., Chlebowski J., Nowakowski T., Kostyra K., Strużyk A. 2012: Movement of chopped material in the discharge spout of forage harvester with a flywheel chopping unit: Measurements using maize and numerical