Pracownicy

Alicja Synowiec


dr inż.

Alicja Synowiec

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

Publikacje

  1. Małgorzata Gniewosz, Alicja Synowiec, Marta Dyrda, Agnieszka Kuczerenko, Jarosław Przybył, Zenon Węglarz, 2009, „Właściwości przeciwbakteryjne filmu pullulanowego wzbogaconego w extrakt z cząbru górskiego (Satureja montana)” , Bromatologia i c

  2. Małgorzata Gniewosz, Alicja Synowiec, Marta Dyrda, 2009, „Zastosowanie opakowań jadalnych o aktywności przeciwdrobnoustrojowej w utrwalaniu żywności” Biotechnologia 4(87) str. 40-53.

  3. Alicja Synowiec, Wiesław Wzorek, Elżbieta Baca 2010 „Miody pitne - historia, wymagania prawne oraz technologia produkcji” Przemysł Fermentacyjny i

  4. owocowo-warzywny Nr 11-12 str. 21-22.

  5. Alicja Synowiec, Małgorzata Gniewosz, Ilona Zieja, Katarzyna Bączek, Jarosław Przybył 2010 „Porównanie właściwości przeciwdrobnoustrojowych ekstraktów z czosnku niedziwiedziego (Allium ursinum)” Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych zesz

  6. Małgorzata Gniewosz, Alicja Synowiec 2011 “Antibacterial activity of pullulan films containing thymol” Flavour and Fragrance Journal 26, 389-395