Pracownicy

Tatiana Swoczyna


dr

Tatiana Swoczyna

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Ochrony Środowiska

+48 22 59 320 73architekt krajobrazu, dendrolog

Zakres działalności:

• praca dydaktyczna – zajęcia z drzewoznawstwa i dendrologii na studiach dziennych i zaocznych kierunków Ogrodnictwo, Architektura Krajobrazu,

• przygotowywanie materiałów dydaktycznych i okazów zielnikowych,

• badania nad drzewami miejskimi

Osiągnięcia:

• realizacja kolekcji mrozowrażliwych ozdobnych krzewów i małych drzew w patio przy szklarniach we współpracy z Arboretum w Rogowie, Ogrodem Botanicznym we Wrocławiu i innymi ośrodkami, lata 1995-1996,

• udział w przygotowaniu opracowań dla Biura Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy, dotyczących uprawy drzew w mieście, w latach 2005-2007,

• współpraca z Zarządem Oczyszczania Miasta – Działem Zieleni w dziedzinie monitoringu i pielęgnacji nowosadzonych drzew przyulicznych, w latach 2005-2009

Publikacje

 1. Publications:

 2. Swoczyna T., 2007. Kolekcje dendrologiczne Włodzimierza Senety na Ursynowie. Rocznik Dendrologiczny PTB 55: 141-158.

 3. Swoczyna T., Borowski J., Zambrzycka A., 2009. Phenological reactions of young streetside trees of Ginkgo biloba L. in Warsaw. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Horticulture and Landscape Architecture 30: 161-172.

 4. Swoczyna T., Kalaji H.M., Pietkiewicz S., Borowski J., Zaraś-Januszkiewicz E. 2010. Monitoring young urban trees tolerance to roadside conditions by application of chlorophyll fluorescence technique. Zeszyty Problemowe Postepów Nauk Rolniczych 545: 303-30

 5. Swoczyna T., Kalaji H.M., Pietkiewicz S., Borowski J., Zaraś-Januszkiewicz E. 2010. Photosynthetic apparatus efficiency of eight tree taxa as an indicator of their tolerance to urban environments. Dendrobiology 63: 65-75.

 6. Abstracts:

 7. SWOCZYNA T., BOROWSKI J., WAŁĘZA W. 2012. Przyrosty platana klonolistnego (Platanus ×hispanica ‘Acerifolia’) wobec zasolenia przyulicznego [Shoot increment of london plane (Platanus ×hispanica ‘Acerifolia’) in relation to ro

 8. Swoczyna T., Kalaji H.M., Pietkiewicz S., Borowski J., 2015. Ability of various tree species to acclimation in urban environments probed with the JIP-test. Urban Forestry & Urban Greening 14(3): 544-553.

 9. Cetner M.D., Dąbrowski P., Samborska I.A., Łukasik I., Swoczyna T., Pietkiewicz S., Bąba W., Kalaji H.M., 2016. Zastosowanie pomiarów fluorescencji chlorofilu w badaniach środowiskowych [Chlorophyll fluorescence measurements in environmental studies]. Kos

 10. SWOCZYNA T., LATOCHA P., 2016. Durability of 28 ground-covering woody species and cultivars in road-side planting in Warsaw, Poland. Acta Horticulturae et Regiotecturae 2016/2, Volume 19 (2) – Nov 1, 2016 : 38-41. DOI: 10.1515/ahr-2016-0009

 11. Kalaji H.M, Račková L., Paganová V., Swoczyna T., Rusinowski S., Sitko K. 2018. Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill? Environmental and Experimental B

 12. Mojski J., Kalaji H.M., Swoczyna T., Milecka M., Widelska E., 2018. Adaptacja hydroponicznego systemu ogrodów wertykalnych do warunków polskich. Inżynieria Ekologiczna 19(1): 96-105.

 13. Swoczyna T., Łata B., Stasiak A., Stefaniak J., Latocha P. 2019. JIP-test in assessing sensitivity to nitrogen deficiency in two cultivars of Actinidia arguta (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq. Photosynthetica 57(2): 646-658. doi: 10.32615/ps.2019.057