Pracownicy

Adam Świętochowski


dr inż.

Adam Świętochowski

Wydział Inżynierii Produkcji

Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

+48 22 59 345 36

Publikacje

  1. 1. Świętochowski A,: Produkcja i wykorzystanie energii odnawialnej w przykładowym gospodarstwie rolnym. Aeroenergetyka 2009,

  2. 2. Grzybek A., Świętochowski A.: Badania zużycia paliwa w uprawach roślin zbożowych. Bioagrotechnical systems engineering, Warsaw University of Technology ISB 2009 vol 4(20) str. 51-58

  3. 3. Grzybek A., Świętochowski A.: Wpływ nawożenia na plon roślin zbożowych. Bioagrotechnical Systems Engineering, Warsaw University of Technology, ISB 2009 vol 5(20) str. 27-34

  4. 4. Świętochowski A., Grzybek A., Gutry P.: Wpływ czynników agrotechnicznych na właściwości energetyczne słomy, Problemy Inżynierii Rolniczej 1(71), 2011, str. 41-47

  5. 5. Lisowski A, Świętochowski A, Chińska E.: Compaction of milled biomass, Mechanizace zemedelstvi (11) 2011 str. 16-27.

  6. 6. Lisowski A., Świętochowski A., Szulc K., Lenart A.: Density and porosity of the cut and ground material of energy plants, Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Warsaw 2011 str. 21-28