Pracownicy

Wiesław Świderek


dr hab.

Wiesław Świderek

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

+48 22 59 365 86Główne kierunki badawcze:

- ocena wpływu czynników biologicznych i środowiskowych na stan zdrowotny gruczołu mlekowego u owiec

U badanych ras owiec (wrzosówka, merynos polski, owce nizinne odmiany żelaźŸnieńskiej), obserwowano duże zróżnicowanie stanu zdrowotnego wymion. Owce żelaŸźnieńskie charakteryzowały częstszymi przypadkami zakażeń bakteryjnych gruczołu mlekowego i znacznie wyższą liczbą komórek somatycznych (SCC) w próbkach mleka, w stosunku do wrzosówek i merynosów, co potwierdza większa podatnoœść tej rasy do chorób wymion. Ponadto wykazano istotny wpływ liczby karmionych jagniąt, wieku owcy, obecności bakterii w mleku i roku badań na stan zdrowotny wymion matek

- parametry genetyczne liczby komórek somatycznych w mleku owiec

Odziedziczalność i powtarzalność SCC (somatic cell count) w mleku owiec merynos polski (MP) i owiec nizinnych odmiany żelaźnieńskiej (PLZ) oszacowano metodą REML, stosując model osobniczy. Uzyskane wyniki: wskaźnik odziedziczalności 0,153 (PM) i 0,154 (PLZ), wartości wskaźnika powtarzalności 0,192 (PM) i 0,164 (PLZ).

- badania stanu układu odpornościowego u owiec

Identyfikacji komórek systemu odpornościowego (populacji leukocytów i subpopulacji limfocytów) we krwi i w mleku owiec (wrzosówki, żelaźnieńskie) dokonywano metodą cytometrii przepływowej z wykorzystaniem zestawu swoistych przeciwciał monoklonalnych oraz barwników fluorescencyjnych. U obu ras obserwowano istotny wpływ stanu zdrowotnego gruczołu mlekowego na zmiany proporcji komórek układu odpornoœściowego. W badaniach stwierdzono istotne różnice między rasami zwierząt w procentowym udziale we krwi populacji leukocytów i subpopulacji limfocytów (CD2+, CD4+, CD8,+ CD19+).

- fizjologiczna norma liczby komórek somatycznych w mleku owiec

Największy istotny wzrost odsetka neutrofili i znaczny procentowy spadek limfocytów (CD2+, CD4+, CD8,+ CD19+, WC1-N2+) we krwi i w mleku występował u owiec, u których liczba komórek somatycznych w mleku wahała się w granicach 200-300 tysięcy/ml. Uzyskane rezultaty badań pozwalają sugerować, że wahania liczby komórek somatycznych w mleku owiec do poziomu 200 tysięcy/ml mają podłoże fizjologiczne, natomiast powyżej tego poziomu są następstwem zaburzeń stanu zdrowotnego wymion.

- wrodzone i nabyte mechanizmy odporności zwierząt na choroby

Przeprowadzone analizy molekularne umożliwiły zidentyfikowanie u badanych ras owiec (wrzosówki, żelaźnieńskie) znacznego polimorfizmu wybranych regionów genów (BoLA-DRB1, major histocompatibility complex, klasa II) i TLR (Toll-like receptor). Wykazano także duże zróżnicowanie wskaźŸników stanu zdrowotnego wymion owiec oraz proporcji komórek układu immunologicznego w zależnośœci od zidentyfikowanych alleli genów BoLA. Ponadto analizy statystyczne wykazały pewną współzależność między określonymi allelami TLR a SCC (somatic cell count) i częstocią infekcji bakteryjnych gruczołu mlekowego. Dane te mogą służyć do dalszych badań porównawczych dotyczących wpływu polimorfizmu genów TLR na proces właściwego rozpoznania patogenów i inicjowania odpowiedzi immunologicznej.

Publikacje

 1. Charon K.M., Skolasiński W., Świderek W.P. 1994: The effect of management and the way of productive use of sheep on the status of their udders. Annals of Warsaw Agricultural University – SGGW, Animal Science. 31, 75-81.

 2. Świderek W.P. 1995: Ocena wpływu sposobu utrzymania owiec na stan zdrowotny gruczołów mlekowych matek oraz efekty odchowu jagniąt. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego PTZ, 19, 103-112.

 3. Charon K.M., Lipecka Cz., Siudek T., Świderek W.P., Skiba E. 1996: Relationship between transferrin and globulin antigen polymorphism and sheep resistance to mastitis. Journal of Applied Genetics, 37(2), 161-172.

 4. Świderek W.P. 1996: A trial at evaluating biological and environmental factors on the health state of the udders in sheep. Annals of Warsaw Agricultural University – SGGW Animal Science, 32, 55-64.

 5. Olech W., Świderek W. P., Siudek T. 1996: Spokrewnienie i inbred w stadzie owiec rasy wrzosówka w Doświadczalnej Fermie Owiec w Żelaznej. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego PTZ 23, 166-170.

 6. Siudek T., Świderek W.P. 1996: Charakterystyka stanu zdrowotnego gruczołów mlekowych maciorek rasy wrzosówka. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego PTZ, 23, 171-175.

 7. Świderek W.P, Charon K.M, Łukaszewicz M., 1998: Parametry genetyczne liczby komórek somatycznych w mleku owiec nizinnych odmiany żelaźnieńskiej. Prace i Materiały Zootechniczne PAN IGiHZ, 52, 81-85.

 8. Świderek W.P., Niżnikowski R., Skomorowska E., 1999: Możliwość wykorzystania elektronicznego wykrywacza podklinicznych stanów zapalnych wymienia u krów, firmy Dramiński, w diagnostyce mastitis u owiec. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 43, 339-351.

 9. Świderek W. P., Winnicka A., Kluciński W., Charon K.M., 1999: Cytometric analysis of peripheral blood in sheep of Wrzosówka breed and Polish Lowland Sheep of Żelazna variety. Annals of Warsaw Agricultural University – SGGW Animal Science, 35, 119 -

 10. Charon K.M., Moskwa B., Rutkowski R., Gruszczyńska J., Świderek W.P., 2002: Microsatellite polymorphism in DRB1 gene (MHC class II) and its relation to nematode faecal egg count in Polish Heath Sheep Journal of Animal and Feed Sciences, 11 (1), 47-58.

 11. Gruszczyńska J., Charon K.M., Świderek W.P., Sawera M., 2002: Microsatellite polymorphism in OMHC1 (MHC class I) locus in Polish Heath Sheep and Polish Lowland Sheep (Żelazna variety). Journal of Applied Genetics, 43(2) 217-222.

 12. Gruszczyńska J., Świderek W.P., Charon K.M., Kurył J., Cieślak D., Pierzchała M., 2002: Microsatellite polymorphism of pseudo-gene OLA-DRB2 in intron 5 in two Polish sheep breeds. Animal Science Papers and Reports, 20 (1), 67-72.

 13. Charon K.M., Moskwa B., Winnicka A., Świderek W.P., Rutkowski R., Nowak Z., 2002: Relationship between nematode parasite infection and leukocyte subpopulations in the blood of Polish Heath Sheep lambs. Helminthologia, 39: 135-141.

 14. Świderek W.P., Winnicka A., Charon K.M. Niżnikowski R., Gruszczyńska J., 2002: Analiza cytometryczna krwi obwodowej owiec w okresie laktacji i zasuszenia, Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego PTZ, 63, 155-161.

 15. Charon K.M., Gruszczyńska J., Świderek W.P., Rutkowski R., Kijewska A., 2002: Polimorfizm genu DRB1 (MHC klasa II) i jego związek z odpornością owiec na infekcje bakteryjne i pasożytnicze. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego PTZ, 60, 327-339.

 16. Świderek W.P., Winnicka A., Charon K.M., Gruszczyńska J., Wołczyk D., 2003: Zmienność subpopulacji limfocytów mleka owiec w okresie laktacji. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego PTZ, 68/3, 25-34.

 17. Gruszczyńska J., Brokowska K., Charon K. M., Świderek W. P., 2005: Single strand conformation polymorphism in exon 2 of the Ovar-DRB1 gene in two Polish breeds of sheep. Animal Science Papers and Reports, 23 ( 3) 207-213.

 18. Gruszczyńska J., Brokowska K., Charon K. M., Świderek W. P., 2005: Restriction fragment length polymorphism of exon 2 Ovar-DRB1 gene in Polish Heath Sheep and Polish Lowland Sheep. Journal of Applied Genetics, 46(3) 311-314.

 19. Świderek W. P., Charon K., Winnicka A., M., Gruszczyńska J., 2006: Relationship between blood lymphocyte phenotype, DRB1 (MHC class II) gene polymorphism and somatic cell count in sheep milk. Bulletin of Veterinary Institiute in Puławy, 50 (1) 73-77.

 20. Świderek W. P., Bhide M.R., Gruszczyńska J., Soltys K., Witkowska D., Mikula I., 2006: Toll-like receptor gene polymorphism and its relationship with somatic celle concentration and natural bacterial Infections of the mammary gland in sheep. Folia Microbi

 21. Deas A., Gruszczyńska J., Świderek W. P., 2009: Simulation analysis of correlation between the occurrence of the defined alleles of Ovar-DRB1 gene in genotype and the health status of the sheep udders. Annals of Warsaw University of Life Sciences –

 22. Gruszczyńska J., Brokowska K, Charon K.M., Świderek W.P., 2003: GeneBank sequence AY230000 – Ovis aries MHC class II antigen beta (OLA-DRB) gene, exon 2 and partial cds.

 23. Gruszczyńska J., Brokowska K, Charon K.M., Świderek W.P., 2003: GeneBank sequence AY248695 - Ovis aries MHC class II antigen beta (OLA-DRB) gene, exon 2 and partial cds.

 24. Świderek W. P., 1988: Możliwość poprawy stanu zdrowotnego wymion owiec drogą hodowlaną. Sesja Naukowa - Problemy intensyfikacji produkcji rolniczej. Lublin 21 - 23.10. 1988.

 25. Świderek W. P., 1989: Relationship between the systems of management of sheep and mastitis and influence of this disease on productive results. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Czynniki wzrostu efektywności produkcji rolniczej. Lublin 30.11 – 2.

 26. Świderek W. P., 1990: Mastitis in sheep – causes and consequences. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Nauki rolnicze w racjonalizacji gospodarki żywnościowej. Olsztyn 18 - 20.09. 1990.

 27. Świderek W.P., Siudek T.: Wpływ sposobu utrzymania owiec na stan zdrowotny wymion oraz przyrosty jagniąt. Przegląd Hodowlany 3, 17-19, 1994.

 28. Świderek W.P., Winnicka A., Kluciński W., Charon K.M., 1998: Investigation of lymphocyte subpopulations in Polish Heatherhead Sheep and Polish Lowland Sheep of Żelazna variety. Materiały XIII Zjazdu PTG, Journal of Applied Genetics, Warszawa 22 -25.09. 19

 29. Świderek W., Winnicka A., Kluciński W., Charon K.M., 1999: The influence of different lymphocytes subpopulations in milk on the health state of udder in sheep. 50 th Annual Meeting EAAP, Zurich, Book of Abstracts 5, 234.

 30. Charon K.M., Rutkowski R., Moskwa B., Winnicka A., Świderek W., 1999: The relation between nematode parasite infection and frequency of lymphocytes subpopulations in blood of Polish Heath lambs. 50 th Annual Meeting EAAP, Zurich, Book of Abstracts 5, 262.

 31. Świderek W.P., Gruszczyńska J., Charon K.M., 2001: Związek między polimorfizmem mikrosatelitarnym w locus OLA-DRB1 (MHC II) a stanem zdrowotnym gruczołu mlekowego owiec. Materiały z XIV Zjazdu PTG, Poznań 11 - 13.06.2001, 73

 32. Gruszczyńska J., Świderek W.P., Charon K.M., 2001: Polimorfizm mikrosatelitarny w obrębie wybranych genów głównego układu zgodności tkankowej u owiec. Materiały z XIV Zjazdu PTG, Poznań 11-13.06.2001, 51.

 33. Świderek W.P., Gruszczyńska J., Charon K.M., 2001: MHC association with mastitis in sheep. Konferencja BioMillenium Gdańsk, 18-20.X 2001: Cellular and Molecular Biology Letters, 6 (3A), 820.

 34. Sawera M., Gruszczyńska J., Świderek W.P., 2001, Charakterystyka markerów mikrosatelitarnych. Przegląd Hodowlany 4, 3-4.

 35. Sawera M., Gruszczyńska J., Świderek W.P., 2001, Wykorzystanie markerów mikrosatelitarnych w hodowli zwierząt gospodarskich. Przegląd Hodowlany 5, 9-12.

 36. Świderek W.P., Winnicka A., Charon K.M., Gruszczyńska J., Kłudczyńska A., 2003: Wpływ stanów zapalnych gruczołu mlekowego owiec na zmienność subpopulacji limfocytów mleka. Materiały z 68 Zjazdu PTZ, Kraków 9 - 12.09.2003, 65.

 37. Świderek W.P., Winnicka A., Charon K.M., Gruszczyńska J., Wołczyk D., 2003: Zmienność subpopulacji limfocytów mleka owiec w okresie laktacji. Materiały z 68 Zjazdu PTZ, Kraków 9 - 12.09.2003, 66.

 38. Świderek W. P., Winnicka A., Charon K. M., Gruszczyńska J. 2004: Związek polimorfizmu genu DRB1 (MHC klasa II) i składu subpopulacji limfocytów krwi z liczbą komórek somatycznych mleka owiec. VII Konferencja - Biologia molekularna w diagnostyce chorób zak

 39. Świderek W. P., Winnicka A., Charon K., M., Gruszczyńska J., 2005: Wpływ liczby komórek somatycznych mleka owiec na zmienność subpopulacji limfocytów mleka. Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki, Warszawa 1 - 3.09.2005, 45.

 40. Bhide M. R., Świderek W. P., Gruszczyńska J., Mikula I. Jr., Mucha R., Kisowa L., Soltys K., Novak M., Mikula I. Sr., 2008: Novel marker for ovine mastitis resistance: TLR1, TLR2 and TLR4. Prace i Materiały Zootechniczne PAN IGiHZ , 65, 140.

 41. Deas A., Gruszczyńska J., Świderek W. P., 2009: Analiza symulacyjna zależności między występowaniem w genotypie określonych alleli genu Ovar-DRB1 a stanem zdrowotnym wymion owiec. Konferencja Nauka praktyce – produkcja zwierzęca w zrównoważonym rozw

 42. Mikula I.Jr., Świderek W., Mikula I. Sr. 2010, Vrodena imunita a s patogenom asociovane molekulove vzory pri rozvoji zapalovej reakcje. Info-vet” M&M Vydavatelstwo XVII /1-2, 42-46.

 43. Mikula I.Sr, Świderek W., Mikula I. Jr, 2010, Innate immunity - first line of defense, XVIII Szkoła Zimowa, 8-12 marca 2010. Instytut Zootechniki, PIB Kraków, 300-305.

 44. Mikula I.Jr. ,Gruszczyńska J., Świderek W.P., Mikula I., 2010: Mutations in the PRRS (TLR9) and possible association with maedi visna infection. XVIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Znaczenie hodowli i produkcji bydlęcej dla gospodarki narodowej. Zakopane

 45. Świderek W.P., Mikula I., Bhide M.R., Mikula I.Jr., Gruszczyńska J., 2010: Polimorfizm genów receptorów toll-podobnych (TLR) u owiec rasy wrzosówka i u owiec nizinnych odmiany żelaźnieńskiej. III Polski Kongres Genetyki. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa G

 46. Mikula I. Jr., Świderek W.P., Mikula I., Gruszczyńska J., 2011: Toll-like receptors and viral infection - recognition diversity. XIX Szkoła Zimowa Hodowców Bydła Praktyka nauce- nauka praktyce. Zakopane 4-8 kwietnia 2011.

 47. Świderek W.P., Mikula I. Sr., Mikula I. Jr., Gruszczyńska J. 2011: Wrodzone mechanizmy obronne przewodu pokarmowego. XIX Szkoła Zimowa Hodowców Bydła Praktyka nauce- nauka praktyce. Zakopane 4-8 kwietnia 2011

 48. Mikula I., Świderek W.P., Gruszczyńska J, 2012: Metagenomika - wpływ mikroflory jelitowej na zdrowie i efekty produkcyjne bydła. XX Szkoła Zimowa Hodowców Bydła Perspektywy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie, Zakopane 19-23 marca 2012

 49. Świderek W.P., Mikula I. Gruszczyńska J.,2012: Immunologiczne aspekty odporności na mastistis. XX Szkoła Zimowa Hodowców Bydła Perspektywy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie, Zakopane 19-23 marca 2012.

 50. Mikula I., Świderek WP., Gruszczyńska J., 2013: Czynniki epigenetyczne a efekty produkcyjne bydła. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zakopane 11-15 marca 2013.

 51. Świderek WP., Mikula I., Gruszczyńska J., 2013: Rola microRNA w mechanizmach epigenetycznych. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zakopane 11-15 marca 2013.

 52. Świderek WP., Mikula I., Gruszczyńska J., 2013: Genetyczne i epigenetyczne uwarunkowanie mastitis. XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zakopane 11-15 marca 2013.

 53. Świderek WP.., Kacprzak N., Fiszdon K., 2013: Analiza zinbredowania polskiej populacji psów rasy welsh corgi pembroke. IV Polski Kongres Genetyki, Poznań 10-13.09.2013, 157.

 54. Świderek WP., Gajewska M., Wirth-Dzięciołowska E, Unrug-Bielawska K, Strzałkowska A., 2013: Wpływ inbredu na efekty rozrodu myszy uwsobnianych podlinii C utrzymywanych w zwierzętarni COI w Warszawie. Polski Kongres Genetyki, Poznań 10-13.09.2013, 156.

 55. Sokołowski G., Fiszdon K., Świderek W., Góral K., 2013: Estimation of semen quality parameters in K1 Outbred males mice. III Ogólnopolska Konferencja Zwierzęta laboratoryjne w badaniach naukowych. Warszawa, 9-11.09.2013, 160

 56. Sokołowski G., Strzałkowska A., Gajewska M., Świderek W., 2013: Semen quality parameters C, K, L and S selekting lines of mice. III Ogólnopolska Konferencja Zwierzęta laboratoryjne w badaniach naukowych. Warszawa, 9-11.09.2013, 162.

 57. Sokołowski G., Strzałkowska A., Świderek W., Gajewska M., 2013: Analize of semen quality parameters in males from BALB/cW, BN/aW, C57BL/10W, CBA/Wlyst and DBA2/W. III Ogólnopolska Konferencja Zwierzęta laboratoryjne w badaniach naukowych. Warszawa, 9-11.0

 58. Świderek W., Wirth-Dzięciołowska E., Gajewska M., 2013: Results of 16 Generations opposed selection for open field activity in mice. III Ogólnopolska Konferencja Zwierzęta laboratoryjne w badaniach naukowych. Warszawa, 9-11.09.2013, 172.

 59. Świderek W. P., 2006: Podstawy relacyjnych baz danych. Wydawnictwo SGGW. ISBN 83-7244-800-0