Pracownicy

Piotr Swacha


dr hab.

Piotr Swacha

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Socjologii

+48 22 59 348 30

PIOTR SWACHA, dr hab. nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji; adiunkt w Katedrze Socjologii Wydziału Socjologii i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania badawcze: polityczny ruch ludowy; transformacja systemowa; elity polityczne; komunikowanie polityczne; najnowsza historia Polski; zastosowanie analizy sieci społecznych w badaniach politologicznych i socjologicznych.