Pracownicy

Katarzyna Sujka


dr

Katarzyna Sujka

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Technologii Żywności