Pracownicy

Marzena Sujkowska-Rybkowska


dr inż.

Marzena Sujkowska-Rybkowska

Wydział Rolnictwa i Biologii

Katedra BotanikiEdukacja:

2013 - obecnie adiunkt w Katedrze Botaniki, SGGW w Warszawie

2006-2013 asystent w Katedrze Botaniki, SGGW w Warszawie

2001- 2006 stacjonarne studia doktoranckie;Biologiczne podstawy rolnictwa; na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW, praca doktorska pt.:;Charakterystyka apoplastu efektywnych i nieefektywnych brodawek korzeniowych grochu" została obroniona z wyróżnieniem 26.10.2006

1996-2001 studia magisterskie na Kierunku Rolnictwo, specjalizacja Ochrona Środowiska Rolniczego;, ukończone z tytułem magistra inżynieraZainteresowania badawcze:- Badania ultrastrukturalne przebiegu symbiozy roślin motylkowatych i Rhizobium w warunkach stresu abiotycznego

(zasolenie podłoża, niedobór fosforu, obecność metali ciężkich)

- Zmiany w apoplaście wywołane stresem abiotycznym- Metody mikroskopii elektronowej i metody cytotochemiczne oraz immunocytochemiczne w lokalizacji komórkowej różnych związków, białek itp. w roślinach podczas stresu abiotycznego- Badania nad udziałem grzybów mikoryzowymi i symbiozy pęcherzykowo-arbuskularnej we wzroście roślin bobowatych na terenach skażonych metalami ciężkimi.2004-2006 wykonawca projektu badawczego promotorskiego nr 2PO6A 006 28 pt. „ Lokalizacja ekspansyn w efektywnych i nieefektywnych brodawkach korzeniowych grochu (Pisum sativum)”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i InformatyzacjiNagrody i wyróżnienia:

1. Wyróżnienie Rektora SGGW w Warszawie pracy magisterskiej pt.; Wpływ zasolenia podłoża chlorkiem sodu na strukturę brodawek korzeniowych grochu; w kategorii prac o najwyższych wartościach naukowych.

2. Wyróżnienie Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie za wyróżniającą pracę doktorską pt.Charakterystyka apoplastu efektywnych i nieefektywnych brodawek korzeniowych grochu;.

3. Nagroda Rektora indywidulana III stopnia za osiągnięcia naukowe 01.10.2008

4. Nagroda za wyróżniający się plakat na Konferencji PTB „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych”, Olszyn 24-30.06. 2013

Publikacje

 1. PUBLIKACJE RECENZOWANE:

 2. 1. Sujkowska M., Borucki W., Golinowski W., 2006: Localization of acid phosphatase activity in the apoplast of pea (Pisum sativum L.) root nodules grown under phosphorus deficiency. Acta Physiol Plant, 28, 263-271

 3. 2. Sujkowska M., Borucki W., Golinowski W., 2006: Localization of acid phosphatase activity in the apoplast of root nodules of pea (Pisum sativum). Acta Soc Bot Pol. 75, 33-38

 4. 3. Sujkowska M., Borucki W., Golinowski W., 2007: Localization of expansin-like protein in apoplast of pea (Pisum sativum L.) root nodules during interaction with Rhizobium leguminosarum bv. viciae 248. Acta Soc Bot Pol. 76, 17-26

 5. 4. Borucki W., Sujkowska M., 2008: The effects of sodium chloride-salinity upon growth, nodulation, and root nodule structure of pea (Pisum sativum L.) plants. Acta Physiol Plant. 30, 293-301

 6. 5. Sujkowska M. 2009: Przebieg procesu infekcji w układzie symbiotycznym rośliny motylkowate-Rhizobium. Wiadomości Botaniczne, 53(1/2): 35–53.

 7. 6. Sujkowska M., Górska-Czekaj M, Bederska M and Borucki W, 2011: Vacuolar organization in the nodule parenchyma is important for the functioning of pea root nodules. Symbiosis. 54 (1): 1-16.

 8. 7. Sujkowska-Rybkowska M, 2012: Reactive oxygen species production and antioxidative defense in pea (Pisum sativum L.) root nodules after short-term aluminum treatment. Acta Physiol Plant. 34:1387–1400.

 9. 8. Sujkowska-Rybkowska M, Borucki W, Znojek E, 2012: Structural changes in Medicago truncatula root nodules caused by short-term aluminum stress. Symbiosis. 58:161-170

 10. 9. Sujkowska-Rybkowska M, Borucki W, 2014: Localization of hydrogen peroxide accumulation and diamine oxidase activity in pea root nodules under aluminium stress. Micron. 57, 13-22

 11. 10. Wojciech Borucki, Magdalena Bederska, Marzena Sujkowska-Rybkowska, Magdalena Górska-Czeka., 2013. The formation and behaviour of anthocyanic vacuolar inclusions in the phelloderm of potato (Solanum tuberosum L.) tubers. Protoplasma. w druku