Pracownicy

Agnieszka Suchecka


dr

Agnieszka Suchecka

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

+48 22 59 365 87