Pracownicy

Marcin Studnicki


dr hab.

Marcin Studnicki

Wydział Rolnictwa i Biologii

Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki

+48 22 59 327 27Adiunkt w Katedrze Doświadczalnictwa i Bioinformatyki. Zainteresowania naukowe:

-modele mieszane w analizie danych niekompletnych

-wielowymiarowe metody statystyczne w rolnictwie

-genetyka ilościowa roślin

-tworzenie kolekcji podstawowych dla kolekcji roślinnych zasobów genowych

-ocena zmienności fenotypowej obiektów zgromadzonych w kolekcjach roślinnych zasobów genowychWykształcenie

2012 - doktor nauk rolniczych, dyscyplina agronomia, Wydział Rolnictwa i Biologii

2008- magister rolnictwa, specjalność: Agronomia i agrobiznes, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

2007 - inżynier rolnictwa, specjalność: Informatyka w rolnictwie, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

Curriculum Vitae

http://www.studnicki.fork.edu.pl/?lang=pl&logo=fork

Publikacje

 1. Studnicki M., Wijata M., Sobczyński G., Samborski S., Gozdowski D., Rozbicki J. 2016. Effect of genotype, environment and crop management on yield and quality traits in spring wheat. Journal of Cereal Science 72:30-37 doi: 10.1016/j.jcs.2016.09.012

 2. Studnicki M., Mądry W., Noras K., Wójcik-Gront E., Gacek E. 2016. Yield response of winter wheat cultivars to environments modeled by different variance-covariance structures in linear mixed models. Spanish Journal of Agricultural Research 14: e0703 doi:

 3. Szeligowski H., Buraczyk W., Drozdowski S., Studnicki M., Bolibok L. 2016. Variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) provenances in the IUFRO 1982 series experiment in Rogów Forest District. Sylwan 160:230-237

 4. Lux S.A., Wnuk A., Vogt H., Belien T., Spornberger A., Studnicki M. 2016. Validation of Individual-Based Markov-Like Stochastic Process Model of Insect Behavior and a “Virtual Farm” Concept for Enhancement of Site-Specific IPM. Frontiers in Ph

 5. Studnicki M., Mądry W., Derejko A., Noras K., Wójcik-Gront E. 2015. Four-way data analysis within the linear mixed modelling framework. Scientia Agricola 72: 411-416

 6. Stępkowski D., Woźniak G, Studnicki M. 2015. Correlation of Alzheimer's disease death rates with historical per capita personal income in the USA. PLoS ONE 10(5): e0126139. doi:10.1371/journal.pone.0126139

 7. Mądry W, Studnicki M, Rozbici J., Golba J., Gozdowski D., Pecio A., Oleksy A. 2015. Ontogenetic-based sequential path analysis of grain yield and its related traits in several winter wheat cultivars. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil

 8. Rozbicki J., Ceglińska A., Gozdowski D., Jakubczak M., Cacak-Pietrzak G., Mądry W., Golba J., Piechociński M., Sobczyński G., Studnicki M., Drzazga T. 2015 Influence of the cultivar, environment and management on the grain yield and bread-making quality i

 9. Korczyńska J., Szczuka A., Symonowicz B., Wnuk A., Gonzalez Szwacka A., Mazurkiewicz P.J., Studnicki M., Godzińska J. 2014. The effects of age and past and present behavioral specialization on behavior of workers of the red wood ant Formica polyctena Förs

 10. Pluta S., Żurawicz E., Studnicki M., Mądry W. 2014 Combining Ability Analysis for Selected Plant Traits in Gooseberry. Journal of the American Society for Horticultural Science 139:325-335

 11. Mądry W., Paderwski J., Gozdowski D., Rozbici J., Golba J., Piechociński M., Studnicki M., Derejko A. 2013. Adaptation of winter wheat cultivars to crop managements and Polish agricultural environments. Turkish Journal of Field Crop 18:118-127

 12. Studnicki M., Mądry W., Schmidt J. 2013. Comparing the efficiency of sampling strategies to establish a representative in the phenotypic-based genetic diversity core collection of orchardgrass (Dactylis glomerata L.). Czech Journal of Genetics and Plant B

 13. Michalska K. Studnicki M. 2013. The effect of the presence of quiescent female nymphs, males and their spermatophores on spermatophore placement in two species of eriophyoid mites. Experimental and Applied Acarology 60:433-444

 14. Golba J., Rozbici J., Gozdowski D., Sas D., Mądry W., Piechociński M., Kurzyńska L. Studnicki M., Derejko A. 2013. Adjusting yield components under different levels of N applications in winter wheat. International Journal of Plant Production 7: 139-150

 15. Mądry W., Paderewski J., Rozbici J., Gozdowski D., Golba J., Piechociński M., Studnicki M., Derejko A. 2012. Plonowanie odmian pszenicy ozimej w różnych środowiskach - jednoroczna seria PDOiR. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 263:189-204

 16. Studnicki M., Mądry W. 2012. Metodyka statystyczna pobierania próby do tworzenia kolekcji podstawowej roślinnych zasobów genowych: przegląd dorobku. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 263:129-160 (in polish)

 17. Studnicki M., Mądry W., Schmidt J. 2012. Wielowymiarowa analiza zmienności genotypowej cech rolniczych w kolekcji zasobów genowych kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata L.). Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 263:105-128 (in polish)

 18. Derejko A., Mądry W., Gozdowski D., Rozbicki J., Golba J., Piechociński M., Studnicki M. 2011. Wpływ odmian, miejscowości i intensywności uprawy oraz ich interakcji na plon pszenicy ozimej w doświadczeniach PDO. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji

 19. Gozdowski D., Sas D., Rozbicki J., Golba J., Piechociński M., Kurzyńska L. Studnicki M., Derejko A. 2011. Visualizing diversity of yield determination by its components for winter wheat cultivar with ternary plot. Colloquium Biometricum 41:39-47

 20. Kociuba W., Mądry W., Kramek A., Ukalski K., Studnicki M. 2010. Multtvariate diversity of Polish winter triticale cultivars for spike and other traits. Plant Breeding and Seed Science. 62:31-42

 21. Mądry W., Pluta S., Sieczko L., Studnicki M. 2010. Phenotypic diversity in a sample of blackcurrant (Ribes nigrum L.) cultivars maintained in the Fruit Breeding Department at the Research Institute of Pomology and Floriculture in Skierniewice, Poland. Jou

 22. Studnicki M., Mądry W., Kociuba W. 2010. Efektywność metod pobierania próby w tworzeniu kolekcji podstawowej pszenżyta jarego przy użyciu danych fenotypowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 555:409-418 (in polish)

 23. Studnicki M., Mądry W., Kociuba W. 2010. The efficiency and effectiveness of sampling strategies used to develop a core collection for the Polish spring triticale (×Triticosecale Wittm.) germplasm resources. Communications in Biometry and Crop Science 5:1

 24. Studnicki M., Mądry W., Śmiałowski T. 2009. Porównanie efektywności metod statystycznych tworzenia kolekcji podstawowej na przykładzie pszenicy jarej. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 252:105-117 (in polish)

 25. Studnicki M., Mądry W., Śmiałowski T. 2009. Wielocechowa analiza różnorodności fenotypowej w kolekcji roboczej pszenicy jarej. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 252: 91-104 (in polish)