Pracownicy

Dariusz Strzębicki


dr

Dariusz Strzębicki

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

+48 22 59 340 73

Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW. Doktor nauk ekonomicznych. Stanowisko adiunkta w Katedrze Polityki Europejskiej Finansów Publicznych i Marketingu. Uczestniczy w prowadzeniu zajęć z zakresu analizy rynku, giełd towarowych, marketingu internetowego, e-biznesu oraz zajęć w języku angielskim - marketing oraz electronic commerce. Zainteresowania naukowe koncentrują sie na takich obszarach jak: handel elektroniczny, innowacje w agrobiznesie, koordynacja pionowa w agrobiznesie, marketing internetowy, analiza rynku.

Curriculum Vitae

http://dariusz_strzebicki.users.sggw.pl/pol.pdf

Publikacje

  1. Uwarunkowania rozwoju handlu elektronicznego Business-to-Business na rynku produktów rolnych i żywnościowych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013, s. 205.