Pracownicy

Witold Strużyński


dr

Witold Strużyński

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Biologii Środowiska Zwierząt

+48 22 59 366 26mgr 1990. Raki w wodach Warszawy. SGGW, Wydział Nauk o Zwierzętach

dr 1996. Występowanie i ekspansja raka pręgowatego w wodach niziny Mazowieckiej (SGGW), Wydział Nauk o Zwierzętach

Obszar badań:

Biologia i hodowla raków w warunkach kontrolowanych.

Program ochrony raków rodzimych w Polsce. Rozmnażanie raków. Występowanie i inwazja obcych gatunków raków w Polsce.

Biologia i wystepowanie ślimaków z rodzaju Vertigo w Polsce

Publikacje

  1. 1. Dobrzańska J. Strużyński W. 2009 Indirect species conservation on the example of the co-occurence of dipper (Cinclus cinclus), brown trout (Salmo trutta m. Fario), noble crayfish (Astacus astacus) and caddies flies (Trichoptera). TEKA Komisji Ochrony i

  2. 2. W Strużyński 2009 The occurrence of the narrow-mouthed whorl snail (Vertigo angustior) in planned Natura 2000 sites in Masovian Province. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Animal Science 2009, nr 46, s. 217-220

  3. 3. W. Strużyński 2009 Restocking of the narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus Esch.) in central-eastern Poland. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Animal Science 2009, nr 46, s. 211-215

  4. 4. W. Strużyński (pod red.) 2009. Czynna ochrona zwierząt w Mazowiecki Parku Krajobrazowym (Active protection of animals In Mazowiecki Landscape) . Wydawnictwo Hajstra-Otwock:1-95

  5. 5. Fuchs A.Z., Strużyński W., Kląg J., Płachno B.J., Świątek P. 2010. Organization of ovaries in Branchiobdella pentadonta and B.parasitica (Clitella, Branchiobdellidae) In similar to ovary cors fund In true leeches (Clitella, Euhirudinea). Acta Biologica

  6. 6. Strużyński W. 2011 (pod red) Ochrona wybranych gatunków zwierząt wodnych w Kozienickim Parku Krajobrazowym (Protections water’s animals In kozienicki Landscape) (wydaw.. MultiColor –Radom): 1-76.

  7. 7. Strużyński W. 2011. Występowanie płazów w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym (Amphibian of Brudzewski Landcape). Kulon:101-108

  8. 8. Strużyński W. 2011. Występowanie ślimaków z rodziny poczwarówkowatych Vertiginidae na obszarze Łąk Soleckich Chojnowskiego Parku Krajobrazowego (Distribution of snails Vertigo in Laki Soleckie Landscape Park . Kulon: 109-114

  9. 9. P. Świątek , A. Z. Urbisza, W. Strużyńskib, B. J. Płachnoc, A. Bieleckid, S. Ciose, E. Salonenf, J. Klaga 2012. Ovary architecture of two branchiobdellid species and Acanthobdella peledina (Annelida, Clitellata) Zoologischer Anzeiger - A Journal of Com