Pracownicy

Aleksandra Stec


mgr

Aleksandra Stec

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin