Pracownicy

Ewa Stawicka


dr

Ewa Stawicka

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

+48 504 890 001Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Urodziła się w Warszawie gdzie uczęszczała do szkoły średniej oraz na studia, stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W pracy naukowo-badawczej zajmuje się problematyką kapitału ludzkiego i społecznej odpowiedzialności biznesu z uwzględnieniem obszarów: rynek, ekonomia, kapitał ludzki, środowisko naturalne, społeczeństwo. W działalności naukowo-dydaktycznej wykorzystuje doświadczenia, które zdobyła we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, CSR-info, Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie. Uczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu społecznej odpowiedzialności w biznesie z uwzględnieniem etyki w biznesie, etyki w zarzadzaniu, gospodarowania kapitałem ludzkim i psychologii pracy.

Wykonawca projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego społecznej odpowiedzialności małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego, uczestnik w projekcie „Agroeconomic policy analysis of the new members states the candidate states and the countries of the Western Balkan” oraz programie wieloletnim „Czynniki marginalizacji i konkurencyjności w strukturze społeczno-ekonomicznej polskiej wsi po akcesji do UE”, ekspert w projekcie badawczym „Regionalny System Zarzadzania Zmianą Gospodarczą”, kierownik studiów podyplomowych ”CSR-strategia społecznie odpowiedzialnego biznesu”, wykładowca, szkoleniowiec. Autorka i współautorka szeregu publikacji i monografii. Prywatnie pasjonatka tematu społecznej odpowiedzialności w biznesie.

Publikacje

  1. E. Stawicka: Ekonomiczna efektywność społecznej odpowiedzialności w biznesie /Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Wołoszyna. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2012.

  2. E. Stawicka: Efektywność ekonomiczna a społeczna odpowiedzialność w przedsiębiorstwach agrobiznesu – dylematy dotyczące zrównoważonego rozwoju w agrobiznesie /Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2013, T. 15, z. 4, s.

  3. E. Stawicka: Praktyczne podejście przedsiębiorstw sektora MŚP do koncepcji społecznej odpowiedzialności w biznesie /Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2013, T. 100, z. 1, s. 44-51