Pracownicy

Aneta Mikuła


dr inż.

Aneta Mikuła

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

+48 22 59 340 37

Urodziła się w 1978 r. w Przysusze. W 2002 r. ukończyła Wydział Ekonomiczno – Rolniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Na tej samej uczelni uzyskała stopień doktora w 2008 r. Uczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu ekonomii oraz teorii ryzyka. Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na zjawiskach ubóstwa i wykluczenia społecznego, jakości życia, polityce społecznej. Autorka ponad dwudziestu publikacji naukowych głównie z zakresu problematyki ubóstwa oraz wykluczenia społecznego.

Curriculum Vitae

http://aneta_mikula.users.sggw.pl/cvpl.pdf

Publikacje

 1. 1. Sfera ubóstwa w Polsce w latach 1994 – 2000. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2002, nr 46; s. 29-46. (współautor M. Zajączkowska);

 2. 2. Przemiany w sferze ubóstwa w Niemczech. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2002, nr 47; s. 37-52. (współautor M. Zajączkowska);

 3. 3. Wykluczenie społeczne i sfera ubóstwa w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2003, nr 50; s. 35-46.

 4. 4. Dostęp do edukacji jako element wykluczenia społecznego. [w:] Adamowicz M. (red.) Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Warszawa 2004, s. 199-204.

 5. 5. Poziom ubóstwa w krajach nowo przyjętych do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2004, nr 53; s. 99-112.

 6. 6. Pomoc żywnościowa dla najuboższych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2005, T. 8, z. 3; (współautor S. Stańko);

 7. 7. Tendencje w handlu zagranicznym artykułami rolno – spożywczymi w Polsce w latach 1990 – 2004. Problemy Rolnictwa Światowego 2005, Tom 13, s.310-319. (współautor S. Stańko);

 8. 8. Cena i jakość – preferencje Polaków na rynku dóbr FMCG. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2006, nr 1118, T. 2. s. 339-344.

 9. 9. Ekonomiczne uwarunkowania oraz tendencje zachowań konsumentów na rynku dóbr FMCG. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, nr 59; s. 101-112. (współautor M. Idzik);

 10. 10. Wybrane zagadnienia zmian w sektorze rolno – żywnościowym w Polsce po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, tom 2 (XVII), s. 124-132. (współautor S. Stańko);

 11. 11. Kierunki zmian w polskim handlu zagranicznym artykułami rolno – spożywczymi. Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego., tom 2 (XVII), s. 304-314. (współautor S. Stańko);

 12. 12. Wpływ bezrobocia na ubóstwo mieszkańców gmin Legionowo i Nieporęt. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2007, nr 63; s. 121-134. (współautor A. Sokół)

 13. 13. Wykluczenie społeczne z rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008, nr 72; s. 39-49.

 14. 14. Poziom wydatków na edukację w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 73, s. 83-93.

 15. 15. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2009, nr 79, s. 99-109.

 16. 16. Ubóstwo oraz wykluczenie społeczne na obszarach wiejskich w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2009, T. 11, z. 4, s. 325-329.

 17. 17. Wielkość oraz struktura wydatków społecznych w krajach Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010, Nr 112, s. 726-739.

 18. 18. Poziom ubóstwa w Polsce w ujęciu regionalnym, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2011, T. 13, z. 3, s. 198-203.

 19. 19. Poziom wydatków na pomoc społeczną w Polsce w latach 2004-2009, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011, Nr 166, s. 483-493.

 20. 20. Poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej na obszarach o różnym stopniu urbanizacji, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2012, T. 14, z. 3, s. 265-269.

 21. 21. Poziom ubóstwa i deprywacji materialnej dzieci w krajach Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012, Nr 245, s. 336-346.

 22. 22. Bezpieczeństwo żywnościowe Polski, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2012, T. 99, z. 4, s. 38-48.

 23. 23. Ubóstwo obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej – oddalenie i edukacja, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2013, T. 15, z. 3; s. 242-247.

 24. 24. Ubóstwo obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej – demografia i rynek pracy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013.