Pracownicy

Tomasz Stańczyk


dr inż.

Tomasz Stańczyk

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

+48 22 59 353 80

Publikacje

  1. Stańczyk T., 2003. Identyfikacja zagrożeń zbiorników wodnych na terenie Warszawy. Roczniki AR Poznań, CCCLV, Melior. Inż. Środ. 24: 199-205.

  2. Stańczyk T., Jeznach J., 2005. Charakterystyka zbiorników wodnych lewobrzeżnej Warszawy. Rocz. AR Pozn. Melior. Inż. Środ. 26: 427-434.

  3. Stańczyk T., Jeznach J., Wolski P., 2005: Project of treatment and retention system of drainage- and stormwater from the Warsaw Agricultural University campus. Alternativne sposoby cistenia odpadovych vod v malych obciach. SPU v Nitre, Słowacja,

  4. Stańczyk T., Jeznach J., 2007. An attempt to establish a typology of small water reservoirs in the left-bank Warsaw area. EJPAU 10(4).

  5. Stańczyk T., Jeznach J., 2010. Changes in the environments of water reservoirs in Warsaw resulting from transformations in their surrounding areas. Environmental Engineering III. Edited by Pawłowski L., Dudzińska M. R. & Pawłowski A. CRC Press/Balkema, Ta

  6. Stańczyk T. 2010. Prośrodowiskowe gospodarowanie wodami opadowymi. w: „Centrum Wodne” SGGW – laboratoria przyszłości. Wyd. SGGW. 75 - 79

  7. STAŃCZYK T. 2011. Retencjonowanie wód opadowych na terenach zieleni miejskiej. w: Miasta wracają nad wodę. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Toruń, s. 183-193

  8. PUSŁOWSKA-TYSZEWSKA D., STAŃCZYK T., CHORMAŃSKI J., KARDEL I., OGLĘCKI P., OKRUSZKO T., TYSZEWSKI S., 2012. Problemy gospodarki wodnej zlewni zurbanizowanej na przykładzie rzeki Białej. Warszawa, MONOGRAFIE KOMITETU GOSPODARKI WODNEJ PAN z. 34, 125 s.

  9. SZULCZEWSKA B., GIEDYCH R., BOROWSKI J., KUCHCIK M., SIKORSKI P., MAZURKIEWICZ A., STAŃCZYK T. 2014. How much green is needed for a vital neighbourhood? In search for empirical evidence. Land Use Policy 38C (2014), pp. 330-345