Pracownicy

Justyna Sokołowska


dr

Justyna Sokołowska

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Morfologicznych

+48 22 59 362 12Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie;

Uczestniczka dziennych studiów doktoranckich "Mikrobiologia i Immunologia", praca doktorska wykonana w Zakładzie Anatomii Patologicznej Katedry Nauk Klinicznych, obroniona z wyróżnieniem w 2005 roku;

Od 2009 roku adiunkt w Zakładzie Histologii i Embriologii Katedry Nauk Morfologicznych, a od 2013 roku kierownik Zakładu;

Kierunki zainteresowań w pracy naukowej:

- patomorfologia nowotworów, a w szczególności chłoniaków u psów i glejaka wielopostaciowego

- badanie w komórkach nowotworowych ekspresji markerów o potencjalnym znaczeniu rokowniczym

inne:

doświadczenie w rejestracji produktów leczniczych weterynaryjnych oraz monitoringu i diagnostyce wścieklizny

tłumacz tekstów specjalistycznych z zakresu medycyny weterynaryjnej

Publikacje

 1. Prace oryginalne:

 2. 1. Sokołowska J, Czumińska K, Malicka E: Ploidia DNA w chłoniakach i rozrostach odczynowych węzłów chłonnych psów, Med Wet 2004, 60:611-615.

 3. 2. Czumińska K, Winnicka A, Malicka E, Lechowski R, Jagielski D, Sokołowska J, Micuń J, Mieczkowska J: Trudności diagnostyczne w klasyfikacji chłoniaków o nietypowym fenotypie u psów, Med Wet 2004, 60:1196-1201.

 4. 3. Sokolowska J, Cywinska A, Malicka E: P53 expression in canine lymphoma, J Vet Med A, 2005, 52:172-175.

 5. 4. Micuń J, Bissenik I, Sokołowska J, Żmudzka M, Winnicka A, Lechowski R, Malicka E: Zastosowanie biopsji chirurgicznej i cytometrii przepływowej w rozpoznawaniu chłoniaków wieloogniskowych u psów, Med Wet 2009, 65:340-343.

 6. 5. Micuń J, Sobczak-Filipiak M, Winnicka A, Mieczkowska J, Żmudzka M, Garncarz M, Sokołowska J, Lechowski R: Thrombpcytopenia as a characteristic trait in the Polish ogar dog, Pol J Vet Sci 2009, 12:523-525.

 7. 6. Sokołowska J, Micuń J, Zabielska K, Malicka E, Lechowski R: Immunohistochemical study of expression of immunoglobulins in canine B-cell lymphomas, Pol J Vet Sci 2010, 13:623-628.

 8. 7. Sokołowska J, Micuń J, Malicka E, Lechowski R: Proliferation activity in canine lymphomas. Pol J Vet Sci 2012, 15: 727-734.

 9. Prace przeglądowe

 10. 1. Sapierzyński R, Malicka E, Skrzypczak M, Sokołowska J: Nowotwory żołądka u psów, Życie Wet 2002, 77:581-584.

 11. 2. Cywińska A, Baś M, Krzyżowska M, Sokołowska J: Apoptoza- programowana śmierć komórki. Część I. Mechanizmy apoptozy, Życie Wet 2004, 79(10):552-557.

 12. 3. Sokołowska J, Krzyżowska M, Cywińska A, Baś M: Apoptoza- programowana śmierć komórki. Część II. Metody wykrywania apoptozy, Życie Wet 2004, 79(11):616-622.

 13. 4. Baś M, Cywińska A, Sokołowska J, Krzyżowska M: Apoptoza- programowana śmierć komórki. Część III. Rola apoptozy w procesach fizjologicznych i patologicznych, Życie Wet 2004, 79(12):671-675.

 14. 5. Krzyżowska M, Sokołowska J, Baś M, Cywińska A: Apoptoza- programowana śmierć komórki. Część IV. Apoptoza w nowotworach, Życie Wet 2005, 80(1):24-28.

 15. 6. Sokołowska J: Chłoniaki u psów. Część I. Występowanie, objawy i etiologia, Życie Wet 2005, 80(3):162-165.

 16. 7. Sokołowska J: Chłoniaki u psów. Część II. Podobieństwa i różnice w patomorfologii i klasyfikacji chłoniaków u ludzi i psów, Życie Wet 2005, 80(5):289-295.

 17. 8. Sokołowska J: Chłoniaki u psów. Część III. Czynniki genetyczne i prognostyczne w chłoniakach u ludzi i psów, Życie Wet 2005, 80(7):387-391.

 18. 9. Sokołowska J: Chłoniaki u psów. Cz. I. Występowanie i patomorfologia, Magazyn Wet. 2006, 15(110):20-24.

 19. 10. Sokołowska J: Chłoniaki u psów. Cz. II. Objawy kliniczne i rozpoznawanie, Magazyn Wet. 2006, 15(112):44-48.

 20. 11. Skrzypczak M, Sokołowska J: Nadciśnienie płucne u psów, Magazyn Wet. 2007, 16(119): 38-44.

 21. 12. Sokołowska J, Skrzypczak M: Nowotwory pochodzenia histiocytarnego;, Magazyn Wet. 2007, 16(127): 20-24.

 22. 13. Sapieżyński R, Sokołowska J: Cytologiczna diagnostyka chłoniaków u psów, Med Wet 2008, 64:872-876.

 23. 14. Sapieżyński R, Sokołowska J: Nienowotworowe zmiany węzłów chłonnych u psów i kotów, Życie Wet. 2008 83:990-996.

 24. 15. Sokołowska J, Bielecki W: Onkologia herpetologiczna – przegląd piśmiennictwa, Magazyn Wet, 2009, 18(147):796-800.

 25. 16. Urbańska K, Sokołowska J, Szmidt M, Grodzik M, Sysa P: Glejak wielopostaciowy u psów. Życie Wet., 2011, 86 (10), 780-782.

 26. 17. Sokołowska J, Urbańska K: Biologiczna rola surwiwiny i jej znaczenie kliniczne. Życie Wet., 2011, 86 (12), 963-967.

 27. 18. Urbańska K, Sokołowska J: Modele doświadczalne w badaniach onkologicznych. Część I. Sferoidy i model in ovo. Życie Wet., 2012, 10: 827-830.

 28. 19. Sokołowska J, Urbańska K: Modele doświadczalne w badaniach onkologicznych. Część II. Modele zwierzęce, Życie Wet., 2012, 11: 927-930.