Pracownicy

Robert Sobótka


mgr inż.

Robert Sobótka

Kierownik jednostki ogólnouczelnianej - Stacja Kontroli Pojazdów SGGW

Kierownik Stacji Kontroli Pojazdów

+48 22 59 345 80