Pracownicy

Maria Sobczuk


mgr inż.

Maria Sobczuk

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt