Pracownicy

Mirosław Sobczak


dr inż.

Mirosław Sobczak

Wydział Rolnictwa i Biologii

Katedra Botaniki

+48 22 59 326 65WYKSZTAŁCENIE I ZATRUDNIENIE

1984-1989 studia na Wydziale Rolniczym, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.

1989 praca magisterska w Katedrze Botaniki Wydziału Rolniczego.

1989-1997 asystent w Katedrze Botaniki Wydziału Rolniczego SGGW.

1992-1995 studia doktoranckie w Instytucie Fitopatologii Uniwersytetu Christiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy), finansowane przez stypendium DAAD.

1996 doktorat na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Christiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy).

1996 1 miesiąc praktyki w Instytucie Genetyki Uniwersytetu w Gandawie (Belgia).

Od 1997 adiunkt w Katedrze Botaniki Wydziału Rolniczego SGGW.

1998 12 miesięczny staż w Instytucie Nematologii Scottish Crop Research Institute (SCRI) w Dundee/Invergowrie (Szkocja), finansowany przez stypendium NATO.

Od 2009 kierownik Katedry Botaniki Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW.WYKONAWCA PROJEKTÓW BADAWCZYCH

1993-96 Grant KBN 6P 204 006 05 „Cytologiczna charakterystyka reakcji roślin odpornych i podatnych na porażenie nicieniami”.

1996-99 Grant 4 Programu Ramowego UE nr BIO4-CT96-0318 „Basis and Development of Molecular Approaches to Nematode Resistance” („ARENA”).

1998-2001 Grant KBN 6P04C 037 15 „Anatomiczne i ultrastrukturalne zmiany w morfogenezie syncytiów związane z ich efektywnością w korzeniach roślin krzyżowych porażonych mątwikiem burakowym (H. schachtii)”.

2000-04 Grant 5 Programu Ramowego UE nr QLK5-CT-1999-01501 „Making plants resistant to parasitic nematodes: no access-no feeding” („NONEMA”).

2000-03 SPUB-M 117/E-385/SPUB-M-5PR-UE/DZ168/2000 „NONEMA”.

2003-04-SPB 117/E-385/SPB/5.PRUE/DWM/504/2003 „NONEMA”.

2000-04 Grant 5 Programu Ramowego UE nr QLK5-CT-1999-01462 „Durable resistance management of the soil-borne quarantine nematode pests M. chitwoodi and M. fallax” („DREAM”).

2000-04 SPUB-M 117/E-385/SPUB-M-5PR-UE/DZ167/2000 „DREAM”.

2003-04 SPB 117/E-385/SPB/5.PRUE/DWM/503/2003 „DREAM”.

2006-08 Grant MNiSW 2P06A02230, „Molekularna i biochemiczna charakterystyka oksydazy aldehydu abscysynowego (AO-3) z Pisum sativum”.

2006-10 Program COST Action 872-„Exploiting genomics to understand plant-nematode interactions”

2008-10 Grant MNiSW N302 061 134, „Rola fosforylacji skrobi w procesie jej degradacji w plastydach ziemniaka”.

2008-11 Grant MNiSW 116/N-COST/2008/0 „Cytologiczna i molekularna analiza reakcji wybranych genotypów rzodkiewnika, ziemniaka i pomidora podatnych i odpornych na porażenie nicieniami z rodzajów Heterodera i Globodera”.

2010-13 Grant MNiSW N302 593938 „Mechanizmy indukcji degradacji roślinnej ściany komórkowej w patogenezie nicieni cystowych”.

2011-13 Grant MNiSW N303 797240 „Porównanie aktywności genów zaangażowanych w podtrzymywanie aktywności merystemu wierzchołkowego korzenia oraz merystemu brodawki korzeniowej u wybranych przedstawicieli Fabaceae”.

2011-13 Grant NCN 2011/01/B/NZ3/04771 „Analiza interakcji pomiędzy elementami cytoszkieletu i składnikami szlaków transportu pęcherzykowatego w syncytiach zaindukowanych przez mątwika burakowego (H. schachtii) w korzeniach A. thaliana.

Publikacje

 1. Grundler F.M.W., Böckenhoff A., Schmidt K.-P., Sobczak M., Golinowski W., Wyss U. (1994) Arabidopsis thaliana and Heterodera schachtii: a versatile model to characterize the interaction between host plants and cyst nematodes. [In] „Advances in Molec

 2. Golinowski W., Grundler F.M.W., Sobczak M. (1996) Changes in the structure of Arabidopsis thaliana during female development of the plant-parasitic nematode Heterodera schachtii. Protoplasma 194, 103-116.

 3. Sobczak M., Grundler F.M.W., Golinowski W. (1997) Changes in the structure of Arabidopsis thaliana roots induced during development of males of the plant parasitic nematode Heterodera schachtii. European Journal of Plant Pathology 103, 113-124.

 4. Grundler F.M.W., Sobczak M., Lange S. (1997) Defence responses of Arabidopsis thaliana during invasion and feeding site induction of the plant-parasitic nematode Heterodera glycines. Physiological and Molecular Plant Pathology 50, 419-429.

 5. Golinowski W., Sobczak M., Kurek W., Grymaszewska G. (1997) The structure of syncytia. [In] „Cellular and Molecular Aspects of Plant-Nematode Interactions”, Fenoll C., Grundler F.M.W., Ohl S. (Eds), (Developments in Plant Pathology vol. 10) Kl

 6. Grundler F.M.W., Sobczak M., Golinowski W. (1998) Formation of wall openings in root cells of Arabidopsis thaliana following infection by the plant-parasitic nematode Heterodera schachtii. European Journal of Plant Pathology 104, 545-551.

 7. Sobczak M., Golinowski W., Grundler F.M.W. (1999) Ultrastructure of feeding plugs and feeding tubes formed by Heterodera schachtii. Nematology 1, 363-374.

 8. Waetzig G.H., Sobczak M., Grundler F.M.W. (1999) Localization of hydrogen peroxide during the defence response of Arabidopsis thaliana against the plant-parasitic nematode Heterodera glycines. Nematology, 1, 681-686.

 9. Robertson L., Robertson W.M., Sobczak M., Helder J, Tetaud E., Ariyananayagam M.R., Ferguson M.A.J., Fairlamb A., Jones J.T. (2000) Cloning, expression and functional characterisation of a peroxiredoxin from the potato cyst nematode Globodera rostochiensi

 10. Kouassi A.B., Kerlan M.-C., Sobczak M., Dantec J.-P., Rouaux C., Ellissèche D., Mugniéry D. (2004) Resistance to the root-knot nematode Meloidogyne fallax in Solanum sparsipilum: analysis of the mechanisms. Nematology 6, 389-400.

 11. Sobczak M., Avrova A., Jupowicz J., Phillips M.S., Ernst K., Kumar A. (2005) Characterization of susceptibility and resistance responses to potato cyst nematode (Globodera spp.) infection of tomato lines in the absence and presence of the broad-spectrum n

 12. Kouassi A.B., Kerlan M.-C., Sobczak M., Dantec J.-P., Rouaux C., Ellissèche D., Mugniéry D. (2005) Genetics and phenotypic characterisation of the hypersensitive resistance of Solanum sparsipilum to Meloidogyne incognita. Nematology 7, 213-225.

 13. Soliman A.H., Sobczak M., Golinowski W. (2005) Defence responses of white mustard, Sinapis alba, to infection with the cyst nematode Heterodera schachtii. Nematology 7, 881-889.

 14. Castelli L., Bryan G., Blok V.G., Ramsay G., Sobczak M., Gillespie T., Phillips M.S. (2006) Investigations of Globodera pallida invasion and syncytia formation within roots of the susceptible potato cultivar Désirée and resistant species Solanum canasense

 15. Krzymowska M., Konopka-Postupolska D., Sobczak M., Macioszek V., Ellis B.E., Hennig J. (2007) Infection of tobacco with different Pseudomonas syringae pathovars leads to distinct morphotypes of programmed cell death. Plant Journal 50, 253-264.

 16. Hofmann J., Szakasits D., Sobczak M., Daxböck-Horvath S., Golinowski W., Bohlmann H., Grundler F.M.W. (2008) Starch serves as carbohydrate storage in nematode-induced syncytia. Plant Physiology 146, 228-235.

 17. Fudali S., Janakowski S., Sobczak M., Griesser M., Grundler F.M.W., Golinowski W. (2008) Two tomato α-expansins show distinct spatial and temporal expression patterns during development of nematode-induced syncytia. Physiologia Plantarum 132, 370-383

 18. Karczmarek A., Fudali S., Lichocka M., Sobczak M., Kurek W., Janakowski S., Roosien J., Golinowski W., Bakker J., Goverse S., Helder J. (2008) Expression of two functionally distinct plant endo-ß-1,4-glucanases is essential for the compatible interaction

 19. Fudali S., Sobczak M., Janakowski S., Griesser M., Grundler F.M.W., Golinowski W. (2008) Expansins are among plant cell wall modifying agents specifically expressed during development of nematode-induced syncytia. Plant Signaling and Behavior 3, 11, 969-9

 20. Sobczak M., Golinowski W. (2009) Structure of cyst nematode feeding sites. [In] „Cell Biology of Plant Nematode Parasitism”, Berg R.H., Taylor C.G. (Eds), Plant Cell Monographs vol. 15, Springer-Verlag, Berlin, D, pp. 153-187.

 21. Piszczek E., Dudkiewicz M., Sobczak M. (2011) Molecular cloning and phylogenetic analysis of cereal type II metacaspase cDNA from wheat (Triticum aestivum). Biologia Plantarum 55, 614-624.

 22. Sobczak M., Golinowski W. (2011) Cyst nematodes and syncytia. [In] „Genomics and Molecular Genetics of Plant-Nematode Interactions”, Jones J., Fenoll C., Gheysen G. (Eds), Springer Science+Business Media B.V., DOI: 10.1007/978-94-007-0434-3_4,

 23. Sobczak M., Fudali S., Wieczorek K. (2011) Cell wall modifications induced by nematodes. [In] „Genomics and Molecular Genetics of Plant-Nematode Interactions”, Jones J., Fenoll C., Gheysen G. (Eds), Springer Science+Business Media B.V., DOI: 1

 24. Lozano-Torres J.L., Wilbers R.H.P., Gawronski P., Boshoven J.C., Finkers-Tomczak A., Cordewener J.H.G., America A.H.P., Overmars H.A., van ‘t Klooster J.W., Baranowski L., Sobczak M., Ilyas M., van der Hoorn R.A.L., Schots A., de Wit P.J.G.M., Bakke

 25. Siddique S., Sobczak M., Tenhaken R., Grundler F.M.W., Bohlmann H. (2012) Cell wall ingrowths in nematode induced syncytia require UGD2 and UGD3. PLoS ONE 7: e41515. DOI: 10.1371/journal.pone.0041515

 26. Orzechowski S., Grabowska A., Sitnicka D., Siminska J., Felus M., Dudkiewicz M., Fudali S., Sobczak M. (2013) Analysis of the expression, subcellular and tissue localisation of phosphoglucan, water dikinase (PWD/GWD3) in Solanum tuberosum L.: a bioinforma

 27. Wiśniewska A., Dąbrowska-Bronk J., Szafrański K., Fudali S., Święcicka M., Czarny M., Wilkowska A., Morgiewicz K., Matusiak J., Sobczak M., Filipecki M. (2013) Analysis of tomato gene promoters activated in syncytia induced in tomato and potato hairy root

 28. Daneshkhah R., Cabello S., Rozanska E., Sobczak M., Grundler F.M.W., Wieczorek K., Hofmann J. (2013) Piriformospora indica antagonizes cyst nematode infection and development in Arabidopsis roots. Journal of Experimental Botany 64, 3763-3774.

 29. Siddique S., Endres S., Sobczak M., Radakovic Z.S., Fragner L., Grundler F.M.W., Weckwerth W., Tenhaken R., Bohlmann H. (2014) Myo-inositol oxygenase is important for the removal of excess myo-inositol from syncytia induced by Heterodera schachtii in Arab

 30. Zdunek-Zastocka E., Sobczak M. (2013) Expression of Pisum sativum PsAO3 gene, which encodes an aldehyde oxidase utilizing abscisic aldehyde, is induced under progressively but not rapidly imposed drought stress. Plant Physiology and Biochemistry 71, 57-66

 31. Siddique S., Matera C., Radakovic Z.S., Hasan M.S., Gutbrod P., Rozanska E., Sobczak M., Torres M.A., Grundler F.M.W. (2014) Parasitic worms stimulate host NAPDH oxidases to produce reactive oxygen species that limit plant cell death and promote infection

 32. Bohlmann H., Sobczak M. (2014) The plant cell wall in the feeding sites of cyst nematodes. Frontiers in Plant Science 5, 89, DOI: 10.3389/fpls.2014.00089.

 33. Wituszyńska W., Szechyńska-Hebda M., Sobczak M., Rusaczonek A., Kozłowska-Makulska A., Witoń D., Karpiński S. (2015) LESION SIMULATING DISEASE 1 and ENHANCED DISEASE 1 SUSCEPTIBILITY 1 differentially regulate UV-C induced photooxidative stress signalling

 34. Dąbrowska-Bronk J., Czarny M., Wiśniewska A., Fudali S., Baranowski Ł., Sobczak M., Święcicka M., Matuszkiewicz M., Brzyżek G., Wroblewski T., Dobosz R., Bartoszewski G., Filipecki M (2015) Suppression of NGB and NAB/ERabp1 in tomato modifies root respons

 35. Wiśniewska A., Kamińska K., Nawrocka K., Sobczak M. (2015) Rola kwasów salicylowego i jasmonowego w odpowiedzi roślin na mątwiki i guzaki. Postępy Biologii Komórki 42, 743-764.

 36. Siddique S., Radakovic Z.S., De La Torre C.M., Chronis D., Novák O., Ramireddy E., Holbein J., Matera C., Hütten M., Gutbrod P., Anjam M.S., Rozanska E., Habash S., Elashry A., Sobczak M., Kakimoto T., Strnad M., Schmülling T., Mitchum M.G., Grundler F.M.

 37. Labudda M., Różańska E., Cieśla J., Sobczak M., Dzik J.M. (2016) Arginase activity in Arabidopsis thaliana infected with Heterodera schachtii. Plant Pathology 65, 1529-1538. DOI: 10.1111/ppa.12537.

 38. Labudda M., Różańska E., Szewińska J., Sobczak M., Dzik J.M. (2016) Protease activity and phytocystatin expression in Arabidopsis thaliana upon Heterodera schachtii infection. Plant Physiology and Biochemistry 109, 419-429. DOI: 10.1016/j.plaphy.2016.10.0

 39. Pacholczak A., Jędrzejuk A., Sobczak M. (2017) Shading and natural rooting biostimulator enhance potential for vegetative propagation of dogwood plants (Cornus alba L.) via stem cuttings. South African Journal of Botany 109, 34-41. DOI: 10.1016/j.sajb.201

 40. Domżalska L., Kędracka-Krok S., Jankowska U., Grzyb M., Sobczak M., Rybczyński J.J., Mikuła A. (2017) Proteomic analysis of stipe explants reveals differentially expressed proteins involved in early direct somatic embryogenesis of the tree fern Cyathea de

 41. Habash S.S., Sobczak M., Siddique S., Voigt B., Elashry A. Grundler F.M.W. (2017) Identification and characterization of a putative protein disulfide isomerase (HsPDI) as an alleged effector of Heterodera schachtii. Scientific Reports 7, 13536. DOI: 10.10

 42. Labudda M., Różańska E., Czarnocka W., Sobczak M., Dzik J.M. (2018) Systemic changes in photosynthesis and reactive oxygen species homeostasis in shoots of Arabidopsis thaliana infected with the beet cyst nematode Heterodera schachtii. Molecular Plant Pat

 43. Radakovic Z.S., Anjam M.S., Escobar E., Chopra D., Cabrera J., Silva A.C., Escobar C., Sobczak M., Grundler F.M.W., Siddique S. (2018) Arabidopsis HIPP27 is a host susceptibility gene for the beet cyst nematode Heterodera schachtii. Molecular Plant Pathol

 44. Matuszkiewicz M., Sobczak M., Cabrera J., Escobar C., Karpiński S., Filipecki M. (2018) The role of programmed cell death regulator LSD1 in nematode-induced syncytium formation. Frontiers in Plant Science 9, 314. DOI: 10.3389/fpls.2018.00314.

 45. Baranowski Ł., Kurek W., Lichocka M., Sobczak M. (2018) A cryotechnique-based method for low abundance protein immunolocalization in tomato (Solanum lycopersicum) roots infected with a nematode, Globodera rostochiensis. Micron 108, 24-30.

 46. Różańska E., Czarnocka W., Baranowski Ł., Mielecki J., de Almeida Engler J., Sobczak M. (2018) Expression of both Arabidopsis γ-tubulin genes is essential for development of a functional syncytium induced by Heterodera schachtii. Plant Cell Reports 3

 47. Kaźmińska K., Hallmann E., Rusaczonek A., Korzeniewska A., Sobczak M., Filipczak J., Kuczerski K.S., Steciuk J., Sitarek-Andrzejczyk M., Gajewski M., Niemirowicz-Szczytt K., Bartoszewski G. (2018) Genetic mapping of ovary color gene and quantitative trait

 48. Lichocka M., Rymaszewski W., Morgiewicz K., Barymow-Filoniuk I., Chlebowski A., Sobczak M., Samuel M., Schmelzer E., Krzymowska M., Hennig J. (2018) Nucleus- and plastid-targeted annexin 5 promotes reproductive development in Arabidopsis and is essential

 49. Walerowski P., Gündel A., Yahaya N., Truman W., Sobczak M., Olszak M., Rolfe S., Borisjuk L., Malinowski R. (2018) Clubroot disease stimulates early steps of phloem differentiation and recruits SWEET sucrose transporters within developing galls. Plant Cel

 50. Crespo-Martínez S., Sobczak M., Różańska E., Forneck A., Griesser M. (2019) The role of the secondary phloem during the development of the grapevine Berry Shrivel ripening disorder. Micron 116, 36-45. DOI: 10.1016/j.micron.2018.09.012.

 51. Baranowski Ł., Różańska E., Sańko-Sawczenko I., Matuszkiewicz M., Znojek E., Filipecki M., Grundler F.M.W., Sobczak M. (2019) Arabidopsis tonoplast intrinsic protein and vacuolar H+-adenosinetriphosphatase reflect vacuole dynamics during development of sy