Pracownicy

Małgorzata Sobczak-Filipiak


dr

Małgorzata Sobczak-Filipiak

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

+48 22 59 361 58