Pracownicy

Jan Slósarz


dr

Jan Slósarz

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

+48 22 59 365 32- ukończył LO im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Drohiczynie

- absolwent Wydziału Zootechnicznego SGGW

- studia doktoranckie przy WNZ SGGW – 1995-1999

- doktorat (obrona w 1999r) – Analiza programów hodowli bydła simentalskiego w wybranych krajach Europy Zachodniej pod kštem ich wykorzystania w Polsce

” – promotor prof. Dr hab. H. Grodzki

- od 2000 zatrudniony w Zakładzie Hodowli Bydła SGGW

- autor lub współautor 64 prac naukowych i popularnonaukowych oraz 2 skryptu

- promotor 7 prac magisterskich i 21 prac inżynierskich

- prodziekan ds. dydaktyki w latach 2005-2012

Publikacje

 1. 1. Nałęcz-Tarwacka T., Kuczyńska B., Grodzki H., Slósarz J., 2009: Wpływ wybranych czynników na zawartość skonjugowanego kwasu linolowego w mleku krów. Medycyna Weterynaryjna 65 (5), 326-329

 2. 2. Przysucha T., Grodzki H., Slósarz J., Gołębiewski M., Kunowska-Slósarz M., 2009: Wpływ kondycji krów ras Limousin przed ocieleniem na rodzaj porodu. Medycyna Weterynaryjna 65 (12), 854-856

 3. 3. Przysucha T., Grodzki H., Slósarz J., 2010: Zwišzek między indeksem powierzchni miednicy a masš ciała, wysokościš w krzyżu i obwodem klatki piersiowej krów ras mięsnych. Medycyna Weterynaryjna 66 (3), 210-212.

 4. 4. Przysucha T., Grodzki H., Gołębiewski M., Nałęcz-Tarwacka T., Slósarz J., 2013: Analiza przebiegu porodów krów czarno-białych krytych nasieniem buhajów rasy belgijskiej biało-błękitnej. Medycyna Weterynaryjna 69 (1), 52-55.

 5. 5. Przysucha T., Grodzki H., Gołębiewski M., Slósarz J., Piotrowski T., 2013: Ocena użytkowości szkockiego bydła mięsnej rasy highland w Polsce. Medycyna Weterynaryjna 69 (4), 252-254.

 6. 6. Przysucha T., Grodzki H., Gołębiewski M., Slósarz J., Piotrowski T. 2013: Charakterystyka szkockiego bydła mięsnej rasy highland. Medycyna Weterynaryjna. 69 (5), 279-282.

 7. 7. Grodzki H., Przysucha T., Slósarz J., 2010: The influence of commercial crossbreeding of dairy cows with bulls of French breeds (Blonde d’Aquitaine, Charolaise, Limousine) on calving course. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal S

 8. 8. Slósarz J., Przysucha T., Grodzki H., 2010: Influence of cow body weight and condition score before calving on calving course of Charolaise cows. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science 47, 193-198.

 9. 9. Slósarz J., Przysucha T., Grodzki H., 2010: The influence of chosen factors on calving course in commercial crossing of Black and White cows with Blonde d’Aquitaine bulls. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science 47, 199-204.

 10. 10. Slósarz J., Przysucha T., Grodzki H., Majchrzak B., 2010: The influence of selected factors on Limousine and Charolaise beef calves vitality. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science 47, 185-192.

 11. 11. Kuczyńska B., Nałęcz-Tarwacka T., Puppel K., Gołębiewski M., Grodzki H., Slósarz J., 2011: Zawartość bioaktywnych składników mleka w zależności od modelu żywienia krów w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych. Journal of Research and Application

 12. 12. Przysucha T., Grodzki H., Slósarz J., Gołębiewski M., 2011: Comparison of body condition score (BCS) and muscularity level results of Hereford cows. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science 49, 147-151.

 13. 13. Przysucha T., Grodzki H., Slósarz J., Gołębiewski M., 2011: Comparison of body condition score (BCS) and muscularity level results of Charolaise cows. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science 49, 135-139.

 14. 14. Przysucha T., Grodzki H., Slósarz J., Gołębiewski M., 2011: Comparison of body condition score (BCS) and muscularity level results of Limousine cows. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science 49, 141-145.

 15. 15. Przysucha T., Grodzki H., Gołębiewski M., Slósarz J., Piotrowski T., 2012: Analysis of body measurements and body indices of Limousine cows. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science 51, 107-112.

 16. 16. Metody chowu i hodowli bydła 2011. Praca zbiorowa pod red. Henryka Grodzkiego. Wyd. SGGW, ss.368.