Pracownicy

Marek Sławski


dr hab.

Marek Sławski

Wydział Leśny

Katedra Ochrony Lasu i Ekologii

+48 22 59 381 53dr inż

Ekologia lasu

Struktura ekosystemów leśnych

Rola foliofagów

Curriculum Vitae

http://marek_slawski.users.sggw.pl/Marek Sławski cvpl.rtf