Pracownicy

Małgorzata Sławska


dr hab.

Małgorzata Sławska

+48 600 464 833dr hab.

Ochrona i waloryzacja ekosystemów leśnych

Ekologia Collembola

Biologia gleb leśnych

Ochrona środowiska