Pracownicy

Ewa Skutnik


dr hab.

Ewa Skutnik

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Roślin Ozdobnych