Pracownicy

Jacek Skudlarski


dr inż.

Jacek Skudlarski

Wydział Inżynierii Produkcji

Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji

+48 22 59 345 81

wykształcenie wyższe , mechanizacja rolnictwa. Badania: eksploatacja maszyn rolniczych, podejmowanie decyzji

Publikacje

 1. Publikacje za rok 2012

 2. 1. Skudlarski J., 2012: Straty produkcyjne na skutek opóźnień zabiegów agrotechnicznych z powodu awarii ciągników i maszyn. Roczniki Naukowe SERIA T. XIV Z 1 str. 451-454

 3. 2. Zając S., Izdebski W., Skudlarski J., 2012: Dynamika cen ciągników i maszyn rolniczych w latach 2000-2010. Roczniki Naukowe SERIA T. XIV Z 1 str. 565-569

 4. 3. Izdebski W., Skudlarski J., Zając S.: 2012: Analysis of the significance of technological and organizational factors affecting the efficiency of agricultural tractors operation. TEKA Kom. Energ. Roln - OL PAN, nr 12, str. 323-329

 5. 4. Izdebski W., Skudlarski J., Zając S.: 2012: Potrzeby gospodarstw rolnych w zakresie zabezpieczenia w usługi serwisowe i części zamienne dla ciągników i maszyn rolniczych. Logistyka nr 12 str. 967-973

 6. 5. Bury D., Izdebski W., Skudlarski S., Zając S., 2012: The hierarchy in impct of technical and economic factors on farmers’ dissatishfaction with orchard sprayers. TEKA COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE Vol. 12, No. 2 str.

 7. 6. Izdebski W., Skudlarski J., Zając S., 2012: Hierarchy of influence of modern technical solutions used in agricultural tractors on the effectiveness of their work. TEKA COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE Vol. 12, No. 2 str. 73-76

 8. 7. Izdebski W., Skudlarski J., Zając S., 2012: Impact of agricultural tractors advancement on productivity of selected machinę units. TEKA COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE Vol. 12, No. 2 str. 77-82

 9. 8. Izdebski W., Skudlarski J., Zając S., 2012: Analysis of the significance of technological and organizational factors affecting the efficiency of agricultural tractors operation. TEKA COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE Vol. 12, No.

 10. 9. Powałka M., Skudlarski J., Bańkowski M., 2013: Analiza potencjalnych decyzji, dotyczących wyboru ciągników, podejmkwanych przez wlaścicieli gospodarstw rolnych. Inżynieria Rolnicza, Z. 2 (143) T.1: 271-277

 11. 10. Izdebski W., Pawłowski P., Skudlarski J., Zając S., 2013: Ekonomiczne aspekty zastosowania systemów Autopilot i GeoploughX (GPS) na przykładzie kosztów wykonania orki. Roczniki Naukowe SERIA T. XV Z 5 str.

 12. 11. Izdebski W., Skudlarski J., Zając S., 2013: Dynamika cen wybranych środków do produkcji rolniczej w latach 2000-2012. Roczniki Naukowe SERIA T. XIV Z 1 str. 565-569