Pracownicy

Jarosław Skłodowski


prof. dr hab.

Jarosław Skłodowski

Wydział Leśny

Katedra Ochrony Lasu i Ekologii

+48 22 59 381 64