Pracownicy

Michał Skibniewski


dr

Michał Skibniewski

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Morfologicznych

+48 22 59 362 10dr

Adiunkt

Katedra Nauk Morfologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW

zainteresowania naukowe:

anatomia kliniczna

anatomia porównawcza

wpływ warunków bytowania na zawartość mikroelementów w wybranych tkankach i narządach ssaków wolno żyjących i udomowionych

Publikacje

  1. 1. Skibniewska E.M., Kośla T., Skibniewski M. 2013: The impact of health state and age on zinc concentrations in liver, kidney and skeletal muscles of the female domestic canine Fresenius Environmental Bulletin, 22, (4): 1003-1007, (IF: 0,641)

  2. 2. Kośla T., Skibniewska E.M., Skibniewski M., Urbańska-Słomka G. 2013: The iron content in tissues of free ranging European bison (Bison bonasus) from the Białowieża Primeval Forest, Annals of Animal Science, 13, (2): 357-364, (IF: 0,420)

  3. 3. Skibniewska E.M., Kośla T., Skibniewski M. 2012: Evaluation of rubidium contents in organs of bitches (Canis Lupus F. Familiaris). Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 56, (3): 385 -388, (IF: 0,377)

  4. 4. Skibniewska E.M., Skibniewski M., Kośla T. 2012: Dependence between Cu concentration in the liver, kidneys and skeletal muscles of canine females. Central European Journal of Biology, 7, (5), 817-824, (IF: 0,818)

  5. 5. Skibniewska E.M., Kośla T., Skibniewski M. 2012: Bioaccumulation of Zn, Mn and Mo in healthy and cancerous mammary glands in dogs, Trace Elements and Electrolytes, 29, (1): 42-47, (IF: 0,5)

  6. 6. Kośla T., Skibniewska E.M., Skibniewski M., Urbańska-Słomka G. 2012: Magnesium concentrations in the tissues of free-ranging European bison. Magnesium Research, 25, (2), 99-103, (IF: 1,378)

  7. 7. Kośla T., Skibniewska E.M., Skibniewski M. 2011: The state of bioelements in the hair of free- ranging European bisons from Bialowieża Primeval Forest, Polish Journal of Veterinary Science, 14, (1): 81-86, (IF: 0,565)

  8. 8. Kośla T., Skibniewska E.M., Skibniewski M. 2011: Nickel content in the coat of cats depending on their keeping conditions. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 55, (1): 149-153, (IF: 0,414)

  9. 9. Skibniewska E.M., Skibniewski M., Kośla T., Urbańska-Słomka G. 2011: Hair zinc levels in pet and feral cats (Felis catus). Journal of Elementology, 16 (3): 481-488, (IF: 0,378)

  10. 10. Skibniewski M., Kośla T., Skibniewska E.M. 2010: Manganese status in free ranging European Bisons from Białowieża primeval forest, Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 54, (3): 429-432, (IF: 0,321)