Pracownicy

Jan Grzegorz Skarżyński


dr inż.

Jan Grzegorz Skarżyński

Wydział Inżynierii Produkcji

Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

+48 22 59 345 17Dyscypliny KBN: nauki leœne

Specjalnoœci: technika leœna, maszynoznawstwo leœne

Stopień naukowy: doktor nauk leœnych w zakresie leœnictwa, specjalnoœci: leœnictwo, mechanizacja prac leœnych, pozyskiwanie drewnaZainteresowania naukowe:

Badania ergonomiczne maszyn leœnych, pomiary i analiza hałasu oraz drgań pilarek spalinowych a także innych maszyn leœnych, możliwoœci diagnozowania stanu technicznego pilarki spalinowej za pomocš emitowanych przez niš wielkoœci wibroakustycznych, ocena warunków bezpiecznej pracy operatorów pilarek.Prowadzone zajęcia

• maszynoznawstwo leœne

• użytkowanie lasu

• towaroznawstwo leœne

• użytki leœne

• ekonomika i organizacja produkcji leœnej

• procesy produkcyjne w leœnictwie

• maszyny do produkcji leœnej

• produkcja rolnicza i leœna

Publikacje

 1. Ważniejsze publikacje

 2. Skarżyński J.: „Badania hałasów pilarek wysięgnikowych”. Przeglšd Techniki Rolniczej i Leœnej 1994, nr 1.

 3. Więsik J., Maciak A., Neugebauer Z., Skarżyński J.: „Efekty pracy cišgnika Ursus 2812 przy zrywce drewna długiego”. Przeglšd Techniki Rolniczej i Leœnej 1995, nr 4.

 4. Maciak A., Skarżyński J.: „Efekty pracy cišgnika Ursus 2812 przy zrywce drewna krótkiego”. Przeglšd Techniki Rolniczej i Leœnej 1995, nr 10.

 5. Górski J., Skarżyński J.: „Identification of sources of vibration hazards during exploitation of the electric chain saw”. Annals of Warsaw Agricultural University. Agriculture (Agricultural and Forestry Engineering) No 36, 2000.

 6. Górski J., Skarżyński J.: „Rate of processing and vibration level in the electric chain saw”. Annals of Warsaw Agricultural University. Agriculture (Agricultural and Forestry Engineering) No 36, 2000.

 7. Skarżyński J.: „Attempt at application of vibroacoustic method in evaluation of technical condition of the chain saw”. Annals of Warsaw Agricultural University. Agriculture (Agricultural and Forestry Engineering) No 36, 2000.

 8. Skarżyński J.: „Zastosowanie metody wibroakustycznej do badania stanu technicznego pilarki spalinowej”. Przeglšd Techniki Rolniczej i Leœnej 2000, nr 12.

 9. Skarżyński J.: „Analiza wpływu stanu technicznego silnika pilarki spalinowej na wielkoœć emitowanych przez niš drgań i hałasów”. Przeglšd Techniki Rolniczej i Leœnej 2002, nr 7; str. 20-23.

 10. Skarżyński J.: „Wpływ stanu technicznego silnika pilarki spalinowej na wielkoœć drgań na uchwytach sterujšcych”. Przeglšd Techniki Rolniczej i Leœnej 2002, nr 8; str. 16-18.

 11. Skarżyński J.: „Próba zastosowania metody wibroakustycznej do badania stanu technicznego pilarki spalinowej”. str. 88 – 95. Monografia pod redakcjš Dietera F. Giefinga i M. Bembenka. Poznań 2005. Wydawca: Użytkowanie lasu a trwały i zrównow

 12. Skarżyński J., Wójcik K.: „ Analysis of influence of technical condition parameters of the patrol chain saw and wood cutting on the magnitude of emitted vibrations”. Acta Scientiarum Polonorum – Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignar

 13. Wójcik K., Skarżyński J.: „ Emission and composition of exhaust gases by new chain saws produced by Husqvarna and Stihl”. Acta Scientiarum Polonorum – Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 2006, nr 5 (2), s. 147-157, Ark. Wyd. 12,

 14. Skarżyński J.: „Wpływ œrednicy drewna na wielkoœć drgań na uchwytach pilarki podczas przerzynki”. Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leœna 2007, nr 5; str. 2-4.

 15. Skarżyński J., Wójcik K.: „Wpływ twardoœci drewna na poziom drgań uchwytów pilarki spalinowej podczas przerzynki”. str. 345-351. Inżynieria Rolnicza 1(99)/2008. Kraków 2008.

 16. Wójcik K., Skarżyński J.: „Wpływ techniki pracy przy przerzynce drewna na drgania i siły na uchwytach pilarki spalinowej”. str. 425-431. Inżynieria Rolnicza 1(99)/2008. Kraków 2008.

 17. Skarżyński J., Wójcik K., Mackiewicz J.: „Ocena zagrożenia hałasem operatora pilarki spalinowej podczas okrzesywania i przerzynki”. str. 309-317. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Zeszyt 543/2009 pt. Ekologiczne aspekty mechanizacji p

 18. Wójcik K., Skarżyński J., Sałek M.: „Wpływ œrednicy drewna sosnowego na drgania elektrycznej pilarki z piłš łańcuchowš Stihl E180 przy przerzynce”. str. 395-407. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Zeszyt 543/2009 pt. Ekologiczne a

 19. Skarżyński J., Brzózko J.: „Harwestery do pozyskiwania drewna stosowane w polskich lasach. Cz. 1. Charakterystyka ogólna - noœniki”. Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leœna 2010, nr 6; str. 11-14.

 20. Zychowicz W., Gendek A., Skarżyński J., Wójcik K., Aniszewska M., Maciak A.: „Wyposażenie w pilarki spalinowe zakładów usług leœnych działajšcych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie”. Polska Akademia Umiejętnoœci. Prac

 21. Skarżyński J., Brzózko J., Aniszewska M.: „Harwestery do pozyskiwania drewna stosowane w polskich lasach. Cz. 2. Głowice harwesterowe”. Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leœna 2011, nr 2; str. 4-7.

 22. Skarżyński J., Pietrkiewicz P.: „Effect of chain saw pitch on vibration level on the internal combustion chain saw handles during cross cutting of wood”. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture (Agricultural and Forestry

 23. Skarżyński J., Lipiński R.: „Effect of kerf height on noise emission level in the internal combustion chain saw Stihl MS 211 and the electric chain saw Stihl E 180C during cross cutting of wood”. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agricu