Pracownicy

Grażyna Skalmierska


inż.

Grażyna Skalmierska

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Ochrony Środowiska