Pracownicy

Piotr Siwicki


dr inż.

Piotr Siwicki

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Wodnej

+48 22 59 352 93