Pracownicy

Ewa Siedlecka


dr

Ewa Siedlecka

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

+48 22 59 321 76

Studiowałam na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, SGGW w Warszawie. Pracę magisterską (2001) wykonałam pod kierunkiem Prof. Zbigniewa Przybeckiego oraz pod opieką naukową dr hab. Marcina Filipeckiego w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin. Pracę doktorską (2006) pt. Analiza DSC linii ogórka (Cucumis sativus L.) różniących się płcią wykonałam pod kierunkiem Prof. Zbigniewa Przybeckiego. Od 2007 roku pracuję w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin jako adiunkt. W latach 2010-2011 odbyłam staż naukowy w laboratorium Prof. Susanne Renner na Uniwersytecie Ludwiga Maksymiliana w Monachium, Niemcy. W roku 2013 odbyłam staż w laboratorium Dr Franziski Turck w Instytucie Max Planck w Kolonii, Niemcy. Moje zainteresowania naukowe to badanie determinacji płci u Cucurbitaceae.

Publikacje

  1. 1.Wóycicki, R., Witkowicz, J., Gawroński, P., Dąbrowska, J., Lomsadze, A., Pawełkowicz, M., Siedlecka, E., Yagi, K., Pląder, W., Seroczyńska, A., Śmiech, M., Gutman, W., Niemirowicz-Szczytt, K., Bartoszewski, G., Tagashira, N., Hoshi, Y., Borodovsky, M.,

  2. 2.Szwacka, M., Siedlecka, E., Zawirska-Wojtasiak, R., Wiśniewski, Ł., Malepszy, S. (2009) Expression pattern of the pre-prothaumatin II gene under the control of the CaMV 35S promoter in transgenic cucumber (Cucumis sativus L.) flower buds and fruits. Jou

  3. 3.Przybecki Z., Siedlecka E., Filipecki M., Urbańczyk-Wochniak E. (2006) In situ RT-PCR on plant tissues. Methods in Molecular Biology Humana Press Inc. 334: 181-198.

  4. 4.Siedlecka, E. and Przybecki, Z. (2006) Isolation of GDDSC tags from sexually different F2 pools in cucumber (Cucumis sativus L.). Scientific Pedagogical Publishing, Czech Republic ICBN 8085645-53-X, 1096-1099.

  5. 5.Przybecki Z., Kowalczyk M.E., Witkowicz J., Filipecki M., Siedlecka E. (2004) Polymorphom of sexually different cucumber (Cucumis sativus L.) NIL lines. Cellular & Molecular Biology Letters, 9 (4B), 919-933.

  6. 6.Przybecki Z., Kowalczyk M.E., Siedlecka E., Urbanczyk-Wochniak E., Malepszy S. (2003) The isolation of cDNA clones from cucumber (Cucumis sativus L.) floral buds coming from plants differing in sex. Cellular & Molecular Biology Letters, 8 (2), 421-438.