Pracownicy

Leszek Sieczko


dr inż.

Leszek Sieczko

Prodziekan ds. dydaktyki - kierunek rolnictwo

Wydział Rolnictwa i Biologii

Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki

+48 22 59 327 33główne kierunki badawcze:

wielowymiarowa ocena zróżnicowania roślin hodowlanych,

jakość i stopień wykorzystania IT na obszarach wiejskich

Curriculum Vitae

http://agrobiol.sggw.pl/biometria/pages/strona-glowna/bstrony-domoweb/leszek-sieczko.php