Pracownicy

Ewa Sawosz Chwalibóg


prof. dr hab.

Ewa Sawosz Chwalibóg

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

004 82 256 66 0Wykształcenie

1977 mgr inż. zootechniki

1992 dr nauk rolniczych

2000 dr habilitowany nauk rolniczych w zakresie zootechniki - żywienie zwierząt

2007 profesor nauk rolniczychZatrudnienie

1978 zastępca kierownika Fermy Zwierząt Futerkowych RSP Nowa Wieś k/Warszawy

1986 zatrudnienie w SGGW (Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej) na stanowisku asystenta, adiunkta (1992), prof. nadzw. (2001), prof. zwycz. (2012)Badania naukowe

Nanobiotechnologia i jej zastosowanie w biologii, medycynie i produkcji zwierzęcej. Nanocząstki metali szlachetnych i węgla w interakcji ze strukturami żywego organizmu. Nanosystemy transportu związków biologicznie aktywnych w organizmie zwierząt. Nanostruktury jako czynnik antyangiogenny i antynowotworowy.

Biochemiczne i fizjologiczne aspekty żywienia zwierząt. Przemiana lipidów, stres oksydacyjny. Badania modelowe na zwierzętach ze szczególnym uwzględnieniem zarodka kury.

Żywienie kotów i psów, wildlife.Aktywność naukowa

Kierownik i koordynator (w SGGW) 11 projektów naukowo-badawczych MNiSW, NCN, POIG, EU i Dannish Agency of Innovation.

Promotor 6 obronionych prac doktorskich

Web of knowledge (all databases): 64 publikacje IF; liczba cytowani 155; h-index 8

Curriculum Vitae

www.nanobioteam.pl; www.researchgate.net/profile/Ewa_Sawosz/

Publikacje

 1. 2013

 2. Jaworski, S., Sawosz, E., Grodzik, M., Winnicka, A., Prasek, M., Wierzbicki, M., Chwalibog, A. 2013. In vitro evaluation of the effects of grapheme platelets on globlastoma multiforme cells. International Journal of Nanomedicine, 8, 413-420.

 3. Pineda, L., Chwalibog, A., Lauridsen, C., Engberg RM., Sawosz, E. (2013) Effect of silver nano particles on performance, N metabolism and microbial profile of broiler chicken. FeedInfo News Service, Scientific Reviews, 3 pp.

 4. Wierzbicki, M., Sawosz, E., Grodzik, M., Prasek, M., Jaworski, S., Chwalibog, A. (2013) Comparison of anti-angiogenic properties of pristine carbon nanoparticles. Nanoscale Research Letters, 8, 195-202.

 5. Prasek, M., Sawosz, E., Jaworski, S., Grodzik, M., Ostaszewska, T., Komaszewski, M., Wierzbicki, M., Chwalibog, A. (2013) Influence of nanoparticles of platinum on chicken embryo development and brain morphology. Nanoscale Research Letters, 8, 251-260.

 6. Sawosz, F., Pineda, L., Hotowt, A., Jaworski, S., Prasek, M., Sawosz, E., Chwalibog, A. (2013) Nano-nutrition of chicken embryos. The effect of silver nanoparticles and ATP on expression of chosen genes involved in myogenesis. Archives of Animal Nutrition

 7. 2012

 8. Pineda L., Sawosz E., Hotowy A., Elnif J., Sawosz F, Ali A., Chwalibog A. 2012. Effect of nanoparticles of silver and gold on metabolic rate and development of broiler and layer embryos. Comp. Biochem. Physiol., A, 13

 9. Zielinska M. Sawosz E., Grodzik M., Balcerak M., Wierzbicki M., Skomial J., Sawosz F., Chwalibog A. 2012. Effect of taurine and gold nanoparticles on the morphological and molecular characteristics of muscle development during chicken embryogenesis. Arch

 10. Pineda L., Chwalibog A., Sawosz, E., Lauridsen, C., Engberg R., Elnif J., Hotowy A., Sawosz F., Ali A., Gao Y., Moghaddam H. (2012) Effect of silver nanoparticles on growth performance, metabolism and microbial profile of broiler chickens. Archives of An

 11. Hotowy A., Sawosz, E., Pineda L., Sawosz F., Grodzik M., Chwalibog A. 2012. Silver nanoparticles administered to chicken affect VEGFA and FGF2 gene expression in breast muscle and heart. Nanoscale Research Letters, 7:1, 418-425.

 12. Szmidt M., Urbańska K., Grodzik M., Orłowski P., Sawosz E., Wierzbicki M., Sysa P., 2012. Morphology of human glioblastoma model cultured in ovo. Bull. Vet. Inst. Pulawy 56, 261-266

 13. Orłowski P., Krzyżowska M., Winnicka A., Chwalibog A., Sawosz E. Toxicity of silver nanoparticles in monocytes and keratinocytes: potential to induce inflammatory reactions. 2012. Centr. Eur. J. Immunology, 37 (2) 123-130

 14. Pineda L., Chwalibog A., Sawosz E., Lauridsen C., Engberg R., Elnif, J., Hotowy A., Sawosz F. (2012) Influence of in ovo injection and subsequent provision of silver nanoparticles on growth performance, microbial profile, and immune status of broiler chic

 15. Pineda L., Chwalibog A., Sawosz E., Engberg R., Elnif, J., Hotowy A., Sawosz F. (2012) Investigating the effect of in ovo injection of silver nanoparticles on fat uptake and development in broiler and layer hatchlings. J. Nanotechnology. Vol 2012, 7 pp,

 16. 2011

 17. Sawosz E., Chwalibog A., Mitura K., Mitura S., Szeliga J., Niemiec T., Rupiewicz M., Grodzik M., Sokołowska A. 2011 Visualisation of morphological interaction of diamond and silver nanoparticles with Salmonella Enteritidis and Listeria monocytogenes, J. N

 18. Grodzik M., Sawosz E., Wierzbicki M., Orłowski P., Hotowy A., Niemiec T., Szmidt M., Mitura K., Chwalibóg A. 2011 Nanoparticles of carbon allotropes inhibit glioblastoma multiforte angiogenesis in ovo. Int. J. Nanomedicine 6,1-8

 19. Pineda L., Sawosz E., Hotowy A., Elnif J., Sawosz F, Ali A., Chwalibog A. 2011. Effect of nanoparticles of silver and gold on metabolic rate and development of broiler and layer embryos. Comp. Biochem. Physiol., A, 13

 20. Niemiec T., Szmidt M., Sawosz E., Grodzik M., Mitura K., 2011. The effect of diamond nanoparticles on redox and immune parameters in rats. J Nanosci. Nanotechnol. 11 1-6

 21. Zielińska M., Sawosz E., Grodzik M., Wierzbicki M., Gromadka M., Hotowy A., Sawosz F., Łozicki A., Chwalibog A. 2011. Effect of heparin sulfate and gold nanoparticles on muscle development during embryogenesis. Int. J. Nanomedicine 6, 11-18

 22. Zielinska M. Sawosz E., Grodzik M., Balcerak M., Wierzbicki M., Skomial J., Sawosz F., Chwalibog A. 2011. Effect of taurine and gold nanoparticles on the morphological and molecular characteristics of muscle development during chicken embryogenesis. Arch

 23. Niemiec T, Sikorska J, Harrison A, Szmidt M, Sawosz E, Wirth-Dzieciolowska E, Wilczak J, Pierzynowski S. 2011. Alpha-ketoglutarate stabilizes redox homeostasis and improves arterial elasticity in aged mice. J Physiol Pharmacol. 2011 62, 37-43