Pracownicy

Rafał Sapierzyński


dr hab.

Rafał Sapierzyński

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

22 59 361 53• Absolwent Technikum Weterynaryjnego im. L. Bojanusa w Łomży (1988-1993)

• Student Wydziału Weterynarii SGGW w Warszawie (1993-1999)

•Po zakończeniu studiów studia doktoranckie przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w dyscyplinie: weterynaria, w specjalności: „Biologiczne podstawy regulacji wzrostu zwierząt i utrzymania ich zdrowia.”. Obrona pracy doktorskiej pt. „Patomorfologiczne badania błony śluzowej żołądka psów przy zakażeniu Helicobacter spp.” odbyła się 14 stycznia 2004, co wiązało się z uzyskaniem stopnia doktora nauk weterynaryjnych.

• Luty 2012 Stopień dr hab. nauk weterynaryjnych w specjalności anatomia patologiczna

• Główne zainteresowania naukowe:

 występowanie, epidemiologia i rozpowszechnienie nowotworów u zwierząt towarzyszących człowiekowi, w szczególności zastosowanie badań cytopatologicznych w rozpoznawaniu choroby nowotworowej u zwierząt.

 cytodiagnostyka, epidemiologia rozrostów układu hemolimfatycznego u psów i kotów, ze szczególnym uwzględnieniem chłoniaków.

 występowanie i rola drobnoustrojów z rodzaju Helicobacter w patologii żołądka u psów, kotów i świń, a także patologia żołądka w ogóle.

 szeroko rozumiana patologia i jej zastosowanie w rozpoznawaniu chorób u zwierząt – opis przypadków chorób do tej pory nie rozpoznanych w Polsce: leiszmanioza u psa, prototekoza jelitowa u psa, dirofilarioza u psów.

 badania eksperymentalne nad występowaniem chorób zakaźnych u ptaków egzotycznych (mykobakterioza papużek falistych, zakażenia wirusowe u ptaków) i udomowionych.

Dorobek publikacyjny składa się ogółem 101 pozycji, z czego 41 to oryginalne prace naukowe oraz 60 prac przeglądowych. Autor 2 skryptów dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz podręcznika "Onkologia praktyczna psów i kotów".

Publikacje

 1. 1. Sapierzyński R., Malicka E., Bielecki W., Krawiec M., Osińska B., Sendecka H., Sobczak-Filipiak M.: Tumors of the urogenital system in dogs and cats. Retrospective review of 138 cases. Pol. J. Vet. Sci. 2007, 10 (2), 97-103. (IF=0,44 ; liczba cytowań &

 2. 2. Ledwoń A., Szeleszczuk P., Zwolska Z., Augustynowicz-Kope E., Sapierzyński R., Kozak M.: Experimental infection of budgerigars (Melopsittacus undulatus) with five Mycobacterium species. Avian Pathol. 2008, 37 (1), 59-64. (IF=1,65 ; liczba cytowań ̵

 3. 3. Sapierzyński R., Jaworska O.: Protothecosis as a cause of chronic diarrhoea in a dog.. Polish Journal of Veterinary Sciences. 2008, 11: 225-229. (IF=0,44 ; liczba cytowań – 4)

 4. 4. Sapierzyński R., Fabisiak M., Kizerwetter-Świda M., Cywińska A.: Effect of Helicobacter sp. infection on the number of antral gastric endocrine cells in swine. Pol. J. Vet. Sc. 2007, 10 (2), 65-70. (IF=0,44 ; liczba cytowań – 4)

 5. 5. Sapierzyński R., Dolka I., Cywińska A.: Multiple patologies of the feline uterus: a case report. Veterinarni Medicina, 2009, 52 (7), 345-350. (IF=0,644 ; liczba cytowań – 2)

 6. 6. R. Sapierzyński, J. Micuń , D. Jagielski., P. Jurka: Cytopathology of canine lymphomas (100) cases. Pol. J. Vet. Sc. 2010, 13, 661-668. (IF=0,507 ; liczba cytowań – 2)

 7. 7. R. Sapierzyński: Practical aspects of immunocytochemistry in canine lymphomas. Pol. J. Vet. Sc. 2010, 13, 653-659. (IF=0,507 ; liczba cytowań – 5)

 8. 8. Sapierzyński R, Fabisiak M , Sałamaszyńska A: Several cases of dirofilariosis acidentally diagnosed in dogs from Poland, including two PCR positive Dirofilaria repens cases. Pol. J. Vet. Sci. 2010, 13, 545-547. (IF=0,507 ; liczba cytowań – 2)

 9. 9. Sapierzyński R., Dolka I., Fabisiak M.: High agreement of routine cytopathology and immunocytochemistry in canine lymphomas. Pol. J. Vet. Sc. 2012, 15, 247-252. (IF=0,565 ; liczba cytowań – 0)

 10. 10. Sapierzyński R., Jagielski D., Dolka I., Fabisiak M.: Cytopathological diagnosis of visceral histiocytic sarcoma in 5 dogs. Pol. J. Vet. Sc. 2012, 15, 751-758. (IF=0,565 ; liczba cytowań – 0)

 11. 11. Dolka I., Sapierzyński R., Bielecki W., Malicka E., Żbikowski A., Szeleszczuk P.: Histopathology in diagnosis of broiler chicken and layer diseases – review of cases 1999-2010. Pol. J. Vet. Sc. 2012, 15, 773-779. (IF=0,565 ; liczba cytowań 

 12. 12. Ostrzeszewicz M., Maciejewski H., Sapierzyński R., Micuń J., Majewska A., Lechowski R., Motyl T., Jank M.: Mismatch between transcryptomic and histopathological picture of canine lymphomas. Pol. J. Vet. Sc. 2012, 15, 781-790. (IF=0,565 ; liczba cyt

 13. 13. Dolka I., Sapierzyński R., Król M: Histopathological and immunohistochemical study of canine mammary sarcomas. J. Comp. Pathol. 2013, 148, 62. (IF=1,647 ; liczba cytowań – 0)