Pracownicy

Katarzyna Samborska


dr hab.

Katarzyna Samborska

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

+48 22 59 375 69Absolwentka Wydziału Nauk o Żywności, w latach 2003-1004 stypendystka programu Marie Curie Actions na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii, w roku 2007 stypendystka programu CEEPUS - nauczyciel wizytujący w Corvinus University na Węgrzech.Działalność dydaktyczna - zajęcia na Wydziale Nauk o Żywności (min. z inżynierii procesowej, suszarnictwa, współczesnych trendów w nauce o żywności), jak również na kierunku biotechnologia (bioinżynieria, inżynieria procesowa, przemysłowe procesy biotechnologiczne); prowadzi również kursy dla studentów programu Erazmus wizytujących uczelnię (Biotechnology in food industry)Działalność naukowa - suszenie rozpyłowe, w tym miodu oraz innych materiałów o dużej zawartości cukrów, suszenie materiałów biologicznie czynnych, w szczególności enzymów, procesy membranowe, w latach 2011-2015 kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki pt. "Suszenie rozpyłowe miodu oraz preparatów enzymatycznych - próba zmniejszenia dodatku nośnika i degradacji substancji biologicznie czynnych"; współtwórca patentu pt. "Sposób suszenia miodu"

Curriculum Vitae

http://katarzyna_samborska.users.sggw.pl/cv.htm

Publikacje

 1. Samborska K, Wasilewska A, Gondek E, Jakubczyk E, Kamińska-Dwórznicka A. 2017. Diastase activity retention and physical properties of honey/Arabic gum mixtures after spray drying and storage. International Journal of Food Engineering, DOI: 10.1515/ijfe-20

 2. Samborska K, Sokołowska P, Szulc K. 2017. Diafiltration and agglomeration as methods to improve the properties of honey powder obtained by spray drying. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 39, 33-41

 3. Samborska K, Śledź M., Witrowa-Rajchert D. 2016. Sposób suszenia miodu. Patent PL-222559 opublikowany dn. 31.08.2016 r. WUP 08/16

 4. Samborska K, Langa E, Kamińska-Dwórznicka A, Witrowa-Rajchert D. 2015. The influence of sodium caseinate on the physical properties of spray dried honey, International Journal of Food Science and Technology, 50, 256-262, doi:10.1111/ijfs.12629

 5. Samborska K, Langa E, Bakier S. 2015. Changes in the physical properties of honey powder during storage. International Journal of Food Science and Technology, 50, 1359-1365, doi:10.1111/ijfs.12797

 6. Samborska K, Gajek P, Kamińska-Dwórznicka A. 2015. Spray drying of honey: the effect of drying aids on powder properties. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. 62, 2, DOI: 10.2478/pjfns-2013-0012

 7. Samborska K., Czelejewska M. 2014. The influence of thermal treatment and spray drying on the physico-chemical properties of Polish honeys. Journal of Food Processing and Preservation, 38, 413–419. doi: 10.1111/j.1745-4549.2012.00789.x

 8. Samborska K., Bieńkowska B., 2013. Physicochemical properties of spray dried honey preparations, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 575, 91–105.

 9. Kamińska-Dwórznicka A., Antczak A., Samborska K, Pomarańska-Łazuka W. 2013. Wpływ kappa karagenu i jego hydrolizatów na proces zamrażania modelowych roztworów sacharozy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 575, 63–70.

 10. Jedlińska A, Samborska K, Witrowa-Rajchert D. 2012. Właściwości fizyczne proszków na bazie miodu pszczelego otrzymanych metoda suszenia rozpyłowego i sublimacyjnego. Acta Agrophysica, 19(3), 563-574.

 11. Jedlińska A, Samborska K, Witrowa-Rajchert D. 2012. Właściwości fizyczne proszków otrzymanych metodą suszenia rozpyłowego modelowych roztworów glukozy, fruktozy i ich mieszanin. Acta Agrophysica, 19(2), 303-317.

 12. Samborska K, Drzazga A. 2011. Wpływ dodatków stabilizujących na przeżywalność drożdży piekarskich Saccharomyces cerevisiae w czasie suszenia sublimacyjnego oraz przechowywania. Acta Scientarum Polonorum: Biotechnologia, 10(3), 5-14.

 13. Samborska K, Choromańska A, Witrowa-Rajchert D, Bakier S. 2011. Suszenie rozpyłowe miodu pszczelego z maltodekstryną. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1, 19-23.

 14. Samborska K. 2010. Suszenie rozyłowe enzymów - przyczyny inaktywacji oraz metody i mechanizmy ich stabilizacji. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 6(73), 7-17.

 15. Samborska K, Wronka M, Witrowa-Rajchert D. 2010. Wpływ suszenia rozpyłowego oraz dodatków stabilizujących na degradację preparatu a-amylazy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 552, 227-236.

 16. Samborska K. 2008. Suszenie rozpyłowe w przemyśle spożywczym. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1, 63-69

 17. Samborska K. 2007. Enhancement of thermal stability of Aspergillus oryzae alpha-amylase using stabilizing additives. Acta Agrophysica, 9(1), 233-244

 18. Samborska K. 2006. Wpływ dodatków stabilizujących na kinetykę inaktywacji cieplnej a-amylazy z Aspergillus oryzae. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (49), 32-38

 19. Samborska K, Witrowa-Rajchert D. 2006. Enzyme spray-drying. The influence of water content on alpha-amylase activity. Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 27, 559-565

 20. Samborska K, Guiavarc'h Y, Van Loey A, Hendrickx M. 2006. The thermal stability of Aspergillus oryzae alpha-amylase in presence of sugars and polyols. Journal of Food Process Engineering, 29, 287-303

 21. Samborska K, Witrowa-Rajchert D. 2005. Wpływ zawartości wody na kinetykę inaktywacji cieplnej amylazy z Aspergillus oryzae. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 44(36) 4s, 94-96

 22. Samborska K, Guiavarc'h Y, Van Loey A, Hendrickx M. 2005. The influence of moisture content on the thermostability of Aspergillus oryzae alpha-amylase. Enzyme and Microbial Technology, 37, 167-174

 23. Samborska K, Witrowa-Rajchert D, Goncalves A. 2005. Spray drying of alpha-amylase - the effect of process variables on the enzyme inactivation. Drying Technology, 23(4), 941-953

 24. Witrowa-Rajchert D, Samborska K. 2002. Metody suszenia mikroorganizmów i produktów syntezy mikrobiologicznej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2 (31), 5-15

 25. Samborska K, Witrowa-Rajchert D. 2002. Effect of spray-drying temperature on the activity of alpha-amylase. Acta Agrophysica, 77, 127-135

 26. Samborska K, Witrowa-Rajchert D. 2002. Ocena procesu suszenia rozpyłowego handlowego, płynnego preparatu alfa-amylazy. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 3 (32), 170-178