Pracownicy

Marta Sajdakowska


dr inż.

Marta Sajdakowska

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

+48 22 59 371 45