Pracownicy

Anna Sadowska


dr inż.

Anna Sadowska

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa