Pracownicy

Tomasz Sadkowski


dr

Tomasz Sadkowski

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

+48 22 59 362 63Lekarz weterynarii, doktor habilitowany nauk rolniczych, dyscyplina weterynaria.Specjalność: fizjologia zwierząt, fizjologia mięśni szkieletowych, funkcjonalna genomika, mikromacierze DNA/miRNA.

Publikacje

 1. Wykaz publikacji i doniesień opublikowanych w formie abstractów

 2. 2008

 3. 1. Tomasz Sadkowski, Michał Jank, Lech Zwierzchowski, Eulalia Siadkowska, Jolanta Oprządek, Tomasz Motyl. Gene expression profiling in skeletal muscle of Holstein Friesian bulls with single nucleotide polymorphism in myostatin gene 5’flanking region

 4. 2. Tomasz Sadkowski. Praca doktorska: Profil transkryptomiczny mięśnia szkieletowego (m.semitendinosus) buhajków w zależności od wieku, rasy oraz polimorfizmu genu miostatyny. (Doctoral thesis: Age-, breed- and mstn gene polymorphism-dependent transcripto

 5. 3. Tomasz Sadkowski, Michał Jank, Jolanta Oprządek, Lech Zwierzchowski, Tomasz Motyl. Zmiany profilu transkryptomicznego mięśni szkieletowych zależne od typu użytkowego bydła. XIII Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych “Od nauki do praktykiR

 6. 4. Tomasz Sadkowski, Michał Jank, Jolanta Oprządek, Lech Zwierzchowski, Tomasz Motyl. Transcriptomic pattern of skeletal muscle of beef breed bulls. 24th Congress of the Polish Physiological Society “Physiology without limits”, Lublin, Poland

 7. 5. Tomasz Sadkowski, Michał Jank, Lech Zwierzchowski, Eulalia Siadkowska, Jolanta Oprządek, Tomasz Motyl. Transcriptional profile of bovine skeletal muscle dependent on myostatin gene polymorphism. X Conference of the Polish Society of Cell Biology, Olszt

 8. 6. Tomasz Sadkowski, Michał Jank, Jolanta Oprządek, Lech Zwierzchowski, Tomasz Motyl. Transcriptomic pattern of skeletal muscle of beef breed bulls. XXV World Buiatrics Congress, Budapest, Hungary 6-11th July 2008.

 9. 7. Tomasz Sadkowski, Michał Jank, Jolanta Oprządek, Lech Zwierzchowski, Tomasz Motyl. Transcriptomic pattern of skeletal muscle of bulls with myostatin gene polymorphism. 3rd International Symposium on Animal Functional Genomics (ISAFG), Edinburgh, United

 10. 8. Tomasz Sadkowski, Michał Jank, Jolanta Oprządek, Lech Zwierzchowski, Tomasz Motyl. Wzorzec transkryptomiczny mięśni szkieletowych bydła o szybkim przyroście masy mięśniowej. II Sympozjum Etapowe Projektu Zamawianego PBZ-KBN-113/P06/2005 pt. „Geno

 11. 9. Tomasz Sadkowski, Michał Jank, Eulalia Siadkowska, Lech Zwierzchowski, Tomasz Motyl. Profil transkryptomiczny mięśni szkieletowych buhajków z polimorfizmem genu miostatyny. II Sympozjum Etapowe Projektu Zamawianego PBZ-KBN-113/P06/2005 pt. „Genom

 12. 10. Michał Jank, Małgorzata Budasz-Świderska, Tomasz Sadkowski, Tomasz Motyl. Wpływ wyciszenia genu mstn i egzogennej miostatyny na stężenie różnych form tego białka w mioblastach mięśni szkieletowych. II Sympozjum Etapowe Projektu Zamawianego PBZ-KBN-113

 13. 2009

 14. 1. Tomasz Sadkowski, Michał Jank, Lech Zwierzchowski, Jolanta Oprządek, Tomasz Motyl. Transcriptomic index of skeletal muscle of beef breeds bulls. Journal of Physiology and Pharmacology 2009; 60, Suppl 1, 15–28.

 15. 2. Tomasz Sadkowski, Michał Jank, Lech Zwierzchowski, Jolanta Oprządek, Tomasz Motyl. Comparison of skeletal muscle transcriptional pattern of dairy and beef breed bulls. Journal of Applied Genetics 2009;50(2):109-23.

 16. 3. Monografia: Katarzyna Grzelkowska-Kowalczyk, Tomasz Sadkowski. Rozdział 3.1. Miogeneza - rozwój mięśni szkieletowych. Genomika bydła i świni. Redakcja: Lech Zwierzchowski i Marek Świtoński. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 17. 4. Monografia: Michał Jank, Tomasz Motyl, Tomasz Sadkowski. Rozdział 8.1. Technologia mikromacierzy w analizie zmienności poziomu transkrypcji. Genomika bydła i świni. Redakcja: Lech Zwierzchowski i Marek Świtoński. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

 18. 5. Monografia: Tomasz Motyl, Tomasz Sadkowski, Michał Jank, Zofia Wicik. Rozdział 9.1. Profil transkryptomiczny i zmienność poziomu ekspresji wybranych genów w zależności od wieku, rasy i typu użytkowego bydła. Genomika bydła i świni. Redakcja: Lech Zwier

 19. 6. Sadkowski T., Wicik Z., Jank M., Oprządek J., Siadkowska E., Zwierzchowski L., Motyl T., 2009. Wpływ hormonów, czynników wzrostowych i cytokin ważnych z punktu widzenia wzrostu i metabolizmu mięśni na profil ekspresyjny genów w mioblastach szkieletowyc

 20. 7. Wicik Z., Sadkowski T., Jank M., Motyl T.: Wpływ transformującego czynnika wzrostu beta1 na transkryptom i różnicowanie mioblastów mysich komórek linii C2C12. III Sympozjum Sprawozdawcze projektu zamawianego PBZ-KBN-113/P06/2005, Instytut Genetyki i Ho

 21. 8. Sadkowski T., Jank M., Oprządek J., Zwierzchowski L., Motyl T. Różnice profilu transkryptomicznego mięśnia szkieletowego ras limousine i holsztyńsko-fryzyjskiej zależne od aktywności osi somatotropowej. III Sympozjum Sprawozdawcze projektu zamawianego

 22. 9. Wicik Z., Sadkowski T., Jank M., Motyl T.: The influence of TGF-β1 and GDF-8 on transcriptome and differentiation of mouse C2C12 myoblasts. LIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Łódź, 16-19.09.2009. Doniesienie: w Acta Biochimica Polonic

 23. 2010

 24. 1. Wicik Z., Sadkowski T., Jank M., Motyl T. Transcriptional pattern of TGF-b1 inhibitory effect on mouse C2C12 myoblasts differentiation. Polish Journal of Veterinary Sciences, 2010, 13(4), 629-638.

 25. 2. ZWIERZCHOWSKI L., LISOWSKI P., ROBAKOWSKA-HYŻOREK D., SADKOWSKI T., JANK M., OPRZĄDEK J., MOTYL T., 2010 - Functional genomics of cattle – breed dependent changes in gene expression profiles. Proceedings of the international conference „Pop

 26. 3. ZWIERZCHOWSKI L., LISOWSKI P., ROBAKOWSKA-HYŻOREK D., SADKOWSKI T., JANK M., OPRZĄDEK J., MOTYL T., 2010 - Funkcjonalna genomika bydła – wpływ rasy i genotypu na profil ekspresji genów. III Polski Kongres Genetyki, Lublin 12-15 września 2010, Str

 27. 4. Zofia Wicik., Tomasz Sadkowski , Michał Jank, Tomasz Motyl; The transcriptomic signature of GDF-8 influence on differentiation of mouse C2C12. XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, 20-23 Września 2010. Doniesienie: w Acta Biochimica Polonica

 28. 2011

 29. 1. Wicik Z. Sadkowski T., Jank M., Motyl T. The transcriptomic signature of myostatin inhibitory influence on the differentiation of mouse C2C12 myoblasts. Polish Journal of Veterinary Sciences, 2011, 14(4), 643-652.

 30. 2. Monografia: “Nauka Łowiectwu – Część 5: Hodowla i wsiedlanie zwierząt łownych”, 2011. Redakcja: Paweł Nasiadka i Tomasz Sadkowski.

 31. 3. Motyl T., Miros P., Sadkowski T., Cieplak W. Efekty programu reintrodukcji bażanta i kuropatwy w warszawskim okręgu PZŁ. Monografia: “Nauka Łowiectwu – Część 5: Hodowla i wsiedlanie zwierząt łownych”, 2011. Redakcja Paweł Nasiadka i T

 32. 4. ROBAKOWSKA-HYŻOREK D., ZWIERZCHOWSKI L., SADKOWSKI T., MOTYL T., 2011 - Myogenesis in beef and dairy cattle. Annual Reports PAS, 73-75.

 33. 5. SADKOWSKI T., OPRZĄDEK J., ZWIERZCHOWSKI L., CIECIERSKA A., MOTYL T., 2011. Determinants of Hereford bulls’ muscle phenotype – microarray study. VIIth Young Scientists Meeting 12-13th May 2011 Warsaw, Poland

 34. 6. Wicik Z., Sadkowski T., Jank M., Motyl T. Transcriptional pattern of GDF8 inhibitory effect on mouse C2C12 myoblasts differentiation; Warszawa 12-13.05.2011, VII konferencja Adeptów Fizjologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW

 35. 7. Wicik Z., Sadkowski T., Jank M., Motyl T. Transcriptional profiling of differentiating C2C12 mouse myoblasts exposed to follistatin; 15-17.09.2011 XXV Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Olsztyn-Polska

 36. 8. T. Sadkowski, J. Oprządek, A. Ciecierska, Z. Wicik, T. Motyl. Comparison of lean and marbled m. Semitendinosus of two beef cattle breeds. 15-17.09.2011, XXV Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Olsztyn-Polska

 37. 9. Sadkowski T., Ciecierska A., Motyl T. Comparison of skeletal muscle transcriptomic profiles in domestic cattle, European bison and zubron. Konferencja międzynarodowa: “Żubry, lasy, jeziora”, 22-23 września 2011, Malinówka, Polska.

 38. 2012

 39. 1. Piotr Ostaszewski, Agnieszka Kowalska, Ewa Szarska, Piotr Szpotański, Anna Cywinska, Bożena Bałasińska, Tomasz Sadkowski. Effects of β-Hydroxy-β-Methylbutyrate and γ-Oryzanol on Blood Biochemical Markers in Exercising Thoroughbred Race H

 40. 2. Monografia: “Nauka Łowiectwu – Część 6: Choroby zakaźne zagrożeniem nie tylko dla myśliwych”, 2012. Redakcja: Tadeusz Jakubowski i Tomasz Sadkowski.

 41. 3. Monografia: “Nauka Łowiectwu – Część 7: Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie mazowieckim”, 2012. Redakcja: Tomasz Motyl i Tomasz Sadkowski.

 42. 4. ROBAKOWSKA-HYŻOREK D., SADKOWSKI T., LISOWSKI P., MOTYL T., ZWIERZCHOWSKI L., 2012 - Foetal myogenesis in beef and dairy cattle. The XXI International Symposium of the Polish Network of Molecular and Cellular Biology, Cracow, 14-15 June 2012, Poland.

 43. 5. Wicik Z.; Sadkowski T.; Jank M.; Motyl T. Opposite effects of myostatin and follistatin on transcriptomic profile of differentiating C2C12 mouse myoblasts. 22nd IUBMB Congress/37th FEBS, Sevilla, Hiszpania Data: 04-09.08.2012

 44. 6. SADKOWSKI T., CIECIERSKA A., OPRZĄDEK J., MOTYL T., 2012. Transkryptomiczne podstawy marmurkowatości mięśni szkieletowych buhajów. XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, 13-15 września 2012, Wrocław, Polska.

 45. 7. SADKOWSKI T., CIECIERSKA A., OPRZĄDEK J., WICIK Z., MOTYL T., 2012. Profil transkryptomiczny komórek satelitowych mięśni szkieletowych buhajów o użytkowości mięsnej. XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, 13-15 września 2012, Wrocław,

 46. 8. CIECIERSKA A., SADKOWSKI T., OPRZĄDEK J., MOTYL T., 2012. Porównanie profili transkryptomicznych mięśni szkieletowych buhajów o użytkowości jednostronnie mlecznej i mięsnej. XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, 13-15 września 2012, W

 47. 9. Wicik Z., Sadkowski T., Jank M., Motyl T. Transkryptomiczny obraz przeciwstawnego oddziaływania miostatyny i folistatyny na przebieg różnicowania mioblastów mysich linii C2C12; 13-15.09.2012, XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Wroc

 48. 10. Ciecierska A., Gajewska M., Motyl T., Sadkowski T. Analiza ekspresji genu miostatyny w mięśniu szkieletowym (m. semitendinosus) żubra (Bison bonansus). Konferencja międzynarodowa: „Żubr w tradycji Rzeczypospolitej”, 6-7 września 2012, Kier