Pracownicy

Katarzyna Agnieszka Zabielska-Koczywąs


dr hab.

Katarzyna Agnieszka Zabielska-Koczywąs

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

+48 22 59 361 36

Adiunkt w Katedrze Chorób Małych Zwierząt z Kliniką, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, SGGW

Publikacje

 1. 1. Zabielska-Koczywąs Katarzyna, Wojtalewicz Anna, Użarowska Ewelina, Klejman Agata, Wojtkowska Agata, Dolka Izabella, Wojnicki Marek, Sobczak Katarzyna, Wójcik Michał, Shen Haifa, Ferrari Mauro, Lechowski Roman (2018) Distribution of glutathione-stabiliz

 2. 2. Zabielska-Koczywąs Katarzyna, Michalak Katarzyna, Wojtalewicz Anna, Winiarczyk Mateusz, Adaszek Łukasz, Winiarczyk Stanisław, Lechowski Roman (2018) Proteomic differences in feline fibrosarcomas grown using doxorubicin-sensitive and –resistant ce

 3. 3. Contino M., Guglielmo S., Perrone M.G., Giampietro R., Rolando B., Carrieri A., Zaccaria D., Chegaev K., Borio V., Riganti Ch., Zabielska-Koczywąs K., Colabufo A.N., Fruttero R. (2018) New tetrahydroisoquinoline based P-glycoprotein modulators: decora

 4. 4. Lechowski R., Gójska-Zygner O. , Wojtkowska A., Zabielska-Koczywąs K. Znaczenie pomiaru stężenia SDMA w surowicy w wykrywaniu wczesnych stanów choroby nerek w przebiegu nadczynności tarczycy u kota – opis przypadku, Magazyn weterynaryjny, wydanie

 5. 5. Zabielska-Koczywąs Katarzyna, Wojtkowska Agata, Dolka Izabella, Małek Anna, Walewska Magdalena, Wojtalewicz Anna, Żbikowski Artur, Lechowski Roman (2017) 3D Chick Embryo Chorioallantoic Membrane Model as an in Vivo Model to Study Morphological and Hist

 6. 6. Zabielska-Koczywąs K, Dolka I, Król M, Żbikowski A., Lewandowski W., Mieczkowski J., Wójcik M., Lechowski R. (2017) Doxorubicin Conjugated to Glutathione Stabilized Gold Nanoparticles (Au-GSH-Dox) as an Effective Therapeutic Agent for Feline Injection-

 7. 7. Zabielska-Koczywąs K., Wojtalewicz A., Lechowski R. (2017) Current knowledge on feline-injection site sarcoma treatment Acta Veterinaria Scandinavica, 59:47; doi: 10.1186/s13028-017-0315-y, (IF=1.497, MNiSW=35 pkt)

 8. 8. Zabielska-Koczywąs K., Roman Lechowski (2017) The use of liposomes and nanoparticles to improve cancer treatment in dogs and cats Molecules 22(12), 2167; doi:10.3390/molecules22122167 (IF=3.098, MNiSZW=30 pkt)

 9. 9. Pingwara R., Witt-Jurkowska K., Ulewicz K., Mucha J., Tonecka K., Pilch Z., Taciak B., Zabielska-Koczywas K., Mort M., Berardozzi S., Botta B., Rygiel TP, Król M (2017) Interferon lambda 2 promotes mammary tumor metastasis via angiogenesis extension an

 10. 10. Walewska M., Dolka I., Małek A., Wojtalewicz A., Wojtkowska A, Żbikowski A., Lechowski R., Zabielska-Koczywąs K. (2017) Experimental tumor growth of canine osteosarcoma cell line on chick embryo chorioallantoic membrane (in vivo studies) Acta Veterina

 11. 11. Zabielska-Koczywąs K, Wojtalewicz A., Użarowska E., Klejman A., Dolka I., Wójcik M., Mieczkowski J., Lechowski R. (2017) The influence of doxorubicin conjugated to gold nanoparticles on kidney and liver of nude mice with feline injection-site sarcom

 12. 12. Małek A., Walewska M., A. Wojtalewicz, A. Wojtkowska, R. Lechowski, M. Wójcik, J. Mieczkowski, Zabielska-Koczywąs K. Increased anti-tumour effect of glutathione stabilized gold nanoparticles conjugated to doxorubicin—in vitro studies on canine o

 13. 13. Lechowski R., Małek A., Walewska M., Wojtalewicz A., Wojtkowska A., Zabielska-Koczywąs K. Fosfataza zasadowa - Hans Kloss diagnostyki weterynaryjnej psów i kotów, Magazyn weterynaryjny, 2017, 5/17, str. 3-8 (MNiSW=2pkt)

 14. 14. Wójcik M, Lewandowski W, Król M, Pawłowski K, Mieczkowski J, Lechowski R, Zabielska K. (2015) Enhancing Anti-Tumor Efficacy of Doxorubicin by Non-Covalent Conjugation to Gold Nanoparticles – In Vitro Studies on Feline Fibrosarcoma Cell Lines. PL

 15. 15. Sokołowska J., Urbańska K., Giziński S., Zabielska K., Lechowski R. (2015) Immunohistochemical detection of P-glycoprotein in various subtypes of canine lymphomas, Polish Journal of Veterinary Sciences March 2015; 18(1):123-130. DOI:10.1515/pjvs-2015-

 16. 16. Zabielska K. Model in ovo do onkologicznych badań przedklinicznych w medycynie weterynaryjnej, Współpraca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z biznesem – oferta rozwiązań o potencjalne komercjalizacyjnym, rozdział w monografii, w

 17. 17. Zabielska Katarzyna In ovo model for preclinical oncological veterinary studies, Cooperation of the Warsaw University of Life Sciences with Business – an Offer of Solutions with Potential of Commercialisation”, 2015, p. 24;

 18. 18. Zabielska Katarzyna Модель in ovo в онкологических доклиничес

 19. 19. Walewska M., Dolka I., Wojtkowska A., Małek A., Wojtalewicz A., Lechowski R., Zabielska K. (2015) Experimental tumor growth of canine osteosarcoma cell line on chick embryo chorioallantoic membrane (in vivo studies) Proceedings of XVI Conference DIAGM

 20. 20. Zabielska K., Dolka I., Król M., Pawłowski K.M., Żbikowski A., Wójcik M., Lewandowski W., Mieczkowski J., Lechowski R. (2014) Chick embryo chorioallantoic membrane model for testing novel anticancer substances, European Journal of Cancer, July 2014 Vo

 21. 21. Zabielska K., Król M., Pawłowski K.M., Żbikowska A., Wójcik M., Lewandowski W., Mieczkowski J., Lechowski R. (2014) Colloid gold nanoparticles conjunct with doxorubicin as a potent therapeutic agent for feline injection-site sarcomas. Experiments in v

 22. 22. Szewczyk M., Lechowski R., Zabielska K. (2014) What do we know about canine osteosarcoma treatment – review Veterinary Research Communications 2014, DOI 10.1007/s11259-014-9623-0 (IF=1.236, MNiSW= 25 pkt)

 23. 23. Lechowski R., Zabielska K., Szewczyk M. (2014) Cukrzyca kotów – co jeszcze można dodać Magazyn Weterynaryjny 06/2014 (MNiSW=3 pkt)

 24. 24. Zabielska K., Lechowski R., Król M., Pawłowski K.M., Motyl T., Dolka I., Żbikowski A. (2012) Derivation of feline vaccine associated fibrosarcoma cell line and its growth on chick embryo chorioallantoic membrane - a new in vivo model for veterinary on

 25. 25. Zabielska K., Król M., Pawłowski K., Dolka I., Żbikowski A., Lechowski R. (2012) Włókniakomięsak poszczepienny kotów – model diagnostyczny in ovo, rozdział w monografii, Postępy w diagnostyce i terapii chorób wewnętrznych zwierząt, Lublin 2012,s

 26. 26. Lechowski R., Bonecka J., Zabielska K. (2012) Stłuszczenie wątroby u kotów, Magazyn Weterynaryjny, 07/2012, 655-658 (MNiSW=3 pkt)

 27. 27. Zabielska K., Lechowski R. (2011) Nowoczesna terapia przeciwnowotworowa. Wykorzystanie nanotechnologii Medycyna Weterynaryjna 1/2011, 34-37, (MNiSZW=9 pkt)

 28. 28. Sokołowska J., Micuń J., Malicka E., Zabielska K., Lechowski R. (2010) Immunohistochemical study of expression of immunoglobulins in canine B-cell lymphomas Polish Journal of Veterinary Sciences ; 13(4), 623-8 (IF=0.507, MNiSW= 25 pkt)