Pracownicy

Ilona Małuszyńska


dr inż.

Ilona Małuszyńska

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

+48 22 59 353 40