Pracownicy

Zuzanna Nowak-Życzyńska


dr

Zuzanna Nowak-Życzyńska

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

+48 22 59 365 88Zakres badań:

kwasy nukleinowe (DNA, RNA)

techniki wykrywania polimorfizmu DNA (STR, RFLP, SNP)

badanie ekspresji genów

Real Time PCR (analizy ilościowe i jakościowe)

badania filogenetyczne

genetyka ekologiczna

indywidualne profile genetyczne zwierząt

ekspertyzy kryminalistyczne

Publikacje

 1. 1. Charon K.M., Moskwa B., Winnicka A., Świderek W., Rutkowski R., Nowak Z., 2002, Relationship between natural nematode infection and leukocyte subpopulations in the blood of Polish Heath lambs. Helminthologia 39, 3, 135-141

 2. 2. Nowak Z., Hermanowicz -Świerczek A., Charon K.M., Kulisiewicz J., 2003, Conformation polymorphism in myogenin gene in pigs, Animal Science Pap. And Rep. 21 (4), 277-282.

 3. 3. Łopieńska M., Nowak Z, Charon K. M., Olech W., 2003, Ocena polimorfizmu wybranego regionu MHC w dwóch liniach genetycznych żubrów (Bison bonasus L.), Applied Sci. Rep. Polish Society of Animal Prod. 68, 17-24

 4. 4. Nowak Z., Dobrzyński A., Charon K.M., 2005, Polimorfizm sekwencyjny w locus cytochromu b (mtDNA) u wybranych gatunków z rzędu Perissodactyla, Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. I, suplement 2,103-107

 5. 5. Charon K.M., Kijewska A., Nowak Z., Wieczorek M., 2005,Polimorfizm restrykcyjny genu DRB1(MHC klasa II), a odporność owiec rasy wrzosówka na naturalne zarażenie nicieniami żołądkowo jelitowymi, Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego t.

 6. 6. Olech W., Perzanowski K., Nowak Z., Bukowczyk I., 2005, Czy możliwe jest wzbogacenie puli genowej stad żubrów w Bieszczadach?, Zmiany w populacji ssaków jako pochodna dynamiki zmian środowiska, Zespół Metod i Organizacji Hodowli Zwierząt Gospodarskich

 7. 7. Nowak Z., Jagołkowska- Tkaczuk P., Olech W., Charon K.M., 2005, Czy możemy mówić o introgresji gatunku Bos taurus w polskiej populacji żubra?, Zmiany w populacji ssaków jako pochodna dynamiki zmian środowiska, Zespół Metod i Organizacji Hodowli Zwierzą

 8. 8. Ruszczyk A., Grawiński E., Schollenberger A., Nowak Z., Niemiałtowski M., 2007, Analiza filogenetyczna polskich szczepów wirusa posocznicy krwotocznej ryb, Medycyna Weterynaryjna Vol 63,nr 9, 1120-1124

 9. 9. Fruba A., Borowski Z., Nowak Z., 2008, Kinship In free-living field vole (Microtus agrestis) population, Ann. Warsaw Univ. of Life Sci.- SGGW, Anim. Sci. 45, 29-37

 10. 10. Nowak Z., Olech W., 2008, Veryfication of phylogenetic hypotesis concerning the evolution of genus Bison, Ann. Warsaw Univ. of Life Sci.- SGGW, Anim. Sci. 45, 65-72

 11. 11. Nowak Z., Olech W., 2008, Zmienność mikrosatelitarna w obrębie chromosomów płci u żubrów, European Bison Conservation Newsletter, 1, 72-78

 12. 12. Ostaszewska T., Kamaszewski M., Grochowski P., Dąbrowski K., Verii T., Aksakal E., Szatkowska I, Nowak Z., Dobosz S, 2010, The effect of peptide absorption on PepT1 gene expression and digestive system hormones in rainbow truot (Oncorhynchus mykiss. C

 13. 13. Kamiński S., Olech W., Oleński K, Nowak Z. Ruść A., Single nucleotide polymorphisms between two lines of European bison (Bison bonasus) detected by the use of Illumina Bovine 50 K BeadChip Conservation Genetics Resources 2011 { DOI 10.1007/s12686-011-

 14. 14. Łopieńska M., Nowak Z., Charon K,M., Olech W., A comparison of polymorphism of DQA genes in European bison belonging to two genetic lines: Lowland and Lowland-Caucasian, 2011, Annals WULS Animal Science, 49: 93-102

 15. 15. Wojciechowska M., Nowak Z., Olech W., Przegląd badań genetycznych prowadzonych na gatunku Bison bonasus, 2012, European Bison Conservation Newsletter; 5

 16. 16. Demars J., Fabre S., Sarry J., Rossetti R., Persani L., Tosser-Klopp G., Mulsant P., Nowak Z., Gilbert H., Martyniuk E., Bodin L., Drobik W., 2013, Genome-Wide Association Studies Identify Two Novel BMP15 Mutations Responsible for an Atypical Hyperpro

 17. 17. Krzyzowska M., Bąska P., Grochowska A., Orłowski P., Nowak Z., Winnicka A., 2013, Fas/FasL pathway participates in resolution of mucosal inflammatory response early during HSV-2 infection, Immunobiology, in press

 18. I. Krawczak I., Bąk K., Łukasik M., Najechalski P., Nowak Z., Olech W., Pułaska-Turyna B. 2005, Statystyka w biznesie– zastosowanie narzędzi Excell. WSHIP Warszawa, ISBN 83-88690-86-8

 19. II. Nowak Z., Gruszczyńska J, Wybrane techniki i metody analizy DNA, 2007, wydawnictwo SGGW, Warszawa, ISBN 978-83-7244-902-3

 20. III. Olech W., Bielecki W., Bołbot A., Bukowczyk I., Dackiewicz J., Dymnicka M., Hławiczka M., Krasiński Z., Nowak Z., Perzanowski K., Raczyński J., Tęsiorowski W., Wyrobek K., 2008: Hodowla żubrów- poradnik utrzymania w niewoli. Stowarzyszenie Miłośnikó