Pracownicy

Jan Niemiec


prof. dr hab.

Jan Niemiec

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

+48 22 59 365 56WykształcenieProfesor nauk rolniczych, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, 2001

Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie zootechniki, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, 1991

Doktor nauk rolniczych, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, 1982DydaktykaChów i hodowla drobiu

Jakość produktów drobiarskichObszar naukowyProblematyka badawcza dotyczy:

wpływu skażenia pasz mikotoksynami na wyniki produkcyjne i jakość produktów drobiarskich,

wpływu żywienia i genotypu na jakość mięsa i jaj,

możliwości produkcji mięsa i jaj o podwyższonej wartości odżywczej,

wykorzystania pozostałości produktów do produkcji biopaliw,

wykorzystania różnych dodatków do pasz na wyniki produkcyjne i jakość produktów drobiarskich.Kierowanie projektami badawczymi:1. Nr 5 0608 91 01 (1.10.1991 - 31.12.1994) Wpływ ochratoksyny A na wzrost i rozwój kurcząt i kur

2. Nr PO6D 058 08 (2.01.1995 - 31.12.1997) Wpływ interakcji genotyp kur x żywienie na poziom HDL, LDL oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych w jaju

3. Nr 5 06D 011 15 (31.12.1998 - 31.12.2000) Reakcja kur nieśnych o różnych genotypach na żywienie paszą z dodatkiem nasion oleistych i antyoksydantów na wyniki produkcyjne i jakość jaj

4. Nr 6PO6Z 008 21 (01.09.2000 - 30.09.2002) Wpływ przechowywania jaj kurzych na zmiany w zawartości kwasów tłuszczowych w żółtkach

5. Nr 3PO6Z 004 23 (10.10.2002 - 09.04.2005) Wpływ ochratoksyny A w paszy na wyniki produkcji i reprodukcji oraz kształtowanie wybranych parametrów immunitetu komórkowego i humoralnego kur typu mięsnego

6. Nr N N311405239 (26.10.2010 - 25.10.2012) Wpływ roślinnego kokcydiostatyku na wyniki produkcyjne oraz jakość mięsa kurcząt szybko i wolno rosnącychWykonawca projektów badawczych:1. Nr 5 0603 91 01 (5.11.1991 - 31.12.1994) Określenie poziomu cholesterolu we krwi i w jajach kur różnych populacji stad: zachowawczych i rezerwy genetycznej

2. Nr R12 05903 (16.08.2007-15.05.2009) Opracowanie zasad wykorzystania w żywieniu zwierząt suszonego wywaru z kukurydzy i pszenicy oraz ich wpływ na użytkowość i jakość wybranych produktów (UP Wrocław) Żywienie kur niosek i brojlerów kurzych suszonym wywarem z pszenicy i kukurydzy (SGGW).Ekspertyzy, opinie

Ekspertyzy i opinie dla Sądu w całej Polsce - 35

Informatory o wynikach badań i wdrożeniach, SGGW - 3Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry:Promotorstwo pięciu zakończonych przewodów doktorskich (w tym 1 wyróżniony)1. Dr inż. Anna Lenartowicz, tytuł rozprawy: Wpływ żywienia i genotypu kur na poziom wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w żółtku jaja, SGGW, 1999

2. Hanna Balcerak, tytuł rozprawy: Wpływ intensywności wzrostu brojlerów na skład tuszki i wybrane wskaźniki technologiczne, SGGW, 2003

3. Dr inż. Agnieszka Boruta, tytuł rozprawy: Skład lipidów w jajach kur żywionych mieszankami zawierającymi nasiona roślin oleistych, SGGW, 2004

4. Monika Michalczuk, tytuł rozprawy: Wpływ wybranych zamienników antybiotykowych stymulatorów wzrostu na wyniki odchowu kurcząt brojlerów, SGGW, 2006

5. Monika Łukasiewicz, tytuł rozprawy: Charakterystyka kur Ayam cemani - pokrój, biologia, wyniki produkcyjne, SGGW, 20111.Opieka naukowa nad pięcioma słuchaczami studiów doktoranckich:mgr inż. Agata Gondek

mgr inż. Krzysztof Damaziak

mgr inż. Natalia Mroczek-Sosnowska

mgr inż. Żaneta Zdanowska-Sąsiadek

mgr inż. Agnieszka WnukRecenzje prac doktorskich1. Dhia Alwan, tytuł rozprawy: Effect of probiotic (cerbiogalli) comparing with diet containing antibiotic on performance variation of three broilers strain, SGGW, 1996

2. mgr inż. Paweł Lenartowicz, tytuł rozprawy: Wpływ rodzaju mieszańców i diet wzbogaconych tłuszczem różnego pochodzenia na cechy tuczne, rzeźne i wybrane składniki lipidowe mięsa wieprzowego, SGGW, 1999

3. mgr Iwona Kosieradzka, tytuł rozprawy: Ocena możliwości zastosowania polskiego owsa nagiego w żywieniu zwierząt monogastrycznych, SGGW, 1999

4. mgr inż. Jolanta Calik, tytuł rozprawy: Analiza wielopoziomowych trendów kształtujących wskaźniki produkcyjne i genetyczne w czterech rodach kur nieśnych, Instytut Zootechniki w Krakowie, 2004

5. mgr inż. Marcin Bekta, tytuł rozprawy: Jęczmień nagi odmiany Rastik w żywieniu zwierząt monogastrycznych, SGGW, 2005

6. mgr Jőrg G. Brettschneider, tytuł rozprawy: Wpływ hydrotermicznie preparowanych nasion rzepaku na użytkowość,jakość jaj oraz wybrane wskaźniki tarczycy kur, UWM Olsztyn, 2006

7. mgr inż. Agnieszka Wnukiewicz, tytuł rozprawy: Poziom kwasów tłuszczowych i cholesterolu w jajach wylęgowych Emu i przepiórek japońskich i ich wpływ na wylęgowość, Akademia Rolnicza Szczecin, 2007

8. mgr inż. Aneta Orłowska, tytuł rozprawy: Wiek niosek a zdrowotność wylęgania jaj i jakość indycząt, Uniwersytet

W-M Olsztyn, 2007

9. mgr inż. Janusz Kubizna, tytuł rozprawy: Mikroflora grzybowa i skażenie mykotoksynami mieszanek i surowców paszowych oraz innych surowców w rejonie Polski Południowo-Zachodniej i Zachodniej, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław, 2009

10. mgr Lidia Lewko, tytuł rozprawy: Fizykochemiczne cechy jaj oraz poziomu aktywności enzymatycznej lizozymu u wybranych rodów kur, Instytut Zootechniki PIB, Balice, 2009

11. mgr Joanna Celej, tytuł rozprawy: Efektywność produkcji i jakość mięsa kurcząt wolno i szybko rosnących w zależności od warunków chowu i wieku, Uniwersytet W-M Olsztyn, 2010

12. mgr inż. Marlena Zielińska, tytuł rozprawy: Wpływ nanocząstek złota i wybranych biokompleksów podawanych in ovo na wzrost i rozwój zarodka kury Gallus domesticus, SGGW, 2010

13. mgr inż. Beata Grzegółka, tytuł rozprawy: Wpływ selekcji w kierunku zwiększonej masy ciała na rozwój zarodkowy przepiórki japońskiej (Coturnix japonica), SGGW, 2010

14. mgr inż. Katarzyna Rostek-Sycz, tytuł rozprawy: Wpływ karnityny i mannanooligosacharydów na wybrane parametry krwi i efekty produkcyjne indyczek, UP Lublin, 2011

15. mgr Kamila Puppel, tytuł rozprawy: Wpływ dodatku oleju rybnego i nasion lnu na zawartość składników frakcji tłuszczowej oraz białkowej mleka krów, SGGW, 2011

16. mgr inż. Katarzyna Sartowska, tytuł rozprawy: Efektywność stosowania różnych form selenu w żywieniu indyków reprodukcyjnych, Uniwersytet W-M Olsztyn, 2012

17. mgr inż. Mieczysław Aniśko, tytuł rozprawy: Ocena wpływu zastosowania w mieszankach paszowych suszu owocowo- warzywno-ziołowego na użytkowość reprodukcyjną i jakość jaj kur mięsnych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, 2012

18. mgr inż. Dominika Stachurska, tytuł rozprawy: Ocena wartości odżywczej jęczmienia nieoplewionego w żywieniu kurcząt brojlerów, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, 2013

19. mgr inż. Renata Świnarska, tytuł rozprawy: Wpływ oleju lnianego i witaminy E w mieszankach na wskaźniki odchowu i wartość dietetyczną mięsa kurcząt brojlerów, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, 2013

20. mgr Kamil Sierżant, tytuł rozprawy: Dodatki naturalnych ekstraktów polifenolowych do diety kurcząt rzeźnych i ich wpływ na stabilność oksydacyjną mięsa oraz wybrane parametry produkcyjne, Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław, 2013Recenzje w rozprawach habilitacyjnych1. dr Bogusław Olkowski, tytuł rozprawy: Możliwości i ograniczenia w zastosowaniu nasion łubinu żółtego jako substytutu śruty poekstrakcyjnej sojowej w żywieniu kurcząt brojlerów, Akademia Podlaska, Siedlce, 2010

2. dr inż. Małgorzata Jakubowska, tytuł rozprawy: Kształtowanie się cech jakościowych mięsa oraz wybranych wskaźników krwi kurcząt brojlerów w zależności od ich wieku oraz dostępu do paszy i wody przed ubojem, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, 2011

3. dr inż. Alina Janocha, tytuł rozprawy: Efektywność stosowania preparatów enzymatycznych w żywieniu kurcząt brojlerów, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Sielce, 2012Recenzje dorobku na stanowisko profesora

1. dr hab. Jan Grajewski, Uniwersytet K. Wielkiego, Bydgoszcz, 2009Recenzje dorobku do tytułu naukowego profesora1. dr hab. Zenon Bernacki, UTP Bydgoszcz, 2008

2. dr hab. Danuta Michalik, UWM Olsztyn, 2009

3. dr hab. Ewa Łukaszewicz, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław, 2010

4. dr hab. Danuta Szczerbińska, ZUT, Szczecin, 2011

5. dr hab. Sylwester Swiątkiewicz, IZ BIP Balice, 2011

6. dr hab. Grzegorz Zięba, UP Lublin, 2012

7. dr hab. Jan Grajewski, SGGW, 2012

8. dr hab. Zofia Tarasewicz, ZUT Szczecin, 2013

9. dr hab. Anna Wójcik, UWM Olsztyn, 2013

10. dr hab. Teresa Banaszkiewicz, UP-H Siedlce, 2013

11. dr hab. Andrzej Wiliczkiewicz, UP Wrocław, 2014Osiągnięcia organizacyjne:1.Prorektor ds. nauki SGGW (od 2008 do chwili obecnej)

2.Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach (2005-2008),

3.Prodziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach ds. studiów zaocznych i rozwoju wydziału (1996-1999 i 2002-2005)

4.Kierownik Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt (1999-2002)

5.Kierownik Zakładu Hodowli Drobiu (od 2007 do chwili obecnej)Przynależność do organizacji:

Członek Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 1984

Członek Zarządu Polskiego Oddziału World's Poultry Science Association od 1996 do chwili obecnej

Członek Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu (2007-2011)

Zastępca Redaktora naczelnego magazynu Drobiarstwo

Członek sekcji P06 w KBN, (2004-2007)Nagrody i odznaczenia:

- Nagrody indywidualne I stopnia Rektora SGGW za osiągnięcia naukowe, organizacyjne - kilkanaście

- Nagroda zespołowa III stopnia Rektora SGGW za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, 2004

- Nagroda zespołowa MNiSW za współautorstwo podręcznika pt."Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich", Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2006

- Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2009

- Medal Złoty za Długoletnią Służbę, 2010

- Złoty Krzyż Zasługi, 2011

- Doktor honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie, 2011

Publikacje

 1. Wykaz publikacji

 2. Oryginalne prace twórcze

 3. 1.Szymkiewicz M., Piętowski M., Niemiec J., 1985. Effect of ultraviolet irradiation of broiler-type chicken eggs on hatchability. Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR, Anim. Sci., 19, 21-25

 4. 2.Niemiec J., 1985. Relationship between cholesterol level in blood serum of growing RIR and sperm quality. Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR, Anim. Sci., 19, 39-43

 5. 3.Niemiec J., 1985. Relationship between blood serum cholesterol level of RIR growing cockerels and fertility. Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR, Anim. Sci., 19, 45-48

 6. 4.Gilewski R., Niemiec J., 1985. Quality characteristics of meat of Białe Brwinowskie (BB) chicken strain. Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR, Anim. Sci., 19, 49-53

 7. 5.Szymkiewicz M., Niemiec J., Stępińska M., 1987. The level of transaminases (ASPT and ALAT), alkaline phosphatase, total protein and cholesterol in blood serum of chicks fed diets with a share rapeseed. Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR, Anim. Sc

 8. 6.Stępińska M., Fabijańska I., Niemiec J., 1987. Performance of hens in the second egg production cycle after the intermission caused by addition of zinc to the feed. Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR, Anim. Sci. 21, 71-75

 9. 7.Szymkiewicz M., Rzeszewska Z., Niemiec J., 1987. Influence of the UV irradiation of eggs and baby-chicks on hatching and rearing results and on production traits. Ann.Wars. Agric. Univ. SGGW-AR, Anim. Sci., 21, 81-84

 10. 8.Szymkiewicz M., Rzeszewska Z., Stępińska M., Niemiec J., 1987. The effect of the UV irradiation of baby-chicks on growth rate and thyroid and thymus size. Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR, Anim. Sci., 21, 85-89

 11. 9.Scholtyssek S., Niemiec J., Bauer J., 1987. Ochratoxin A im Legehennenfutter.1.Mitteilung:Einfluss auf Legeleistung und Eiqualität. Archiv. Geflügelk., 51, 231-240

 12. 10.Bauer J., Niemiec J., Scholtyssek S., 1988. Ochratoxin A im Legehennenfutter.2. Mitteilung:Rückstande in Serum, Leber und Ei. Archiv. Geflügelk., 52, 71-75

 13. 11.Niemiec J., Scholtyssek S., Bauer J., 1988. Ochratoxin A im Broilerfutter: Einfluss auf die Gewichtsentwieklung und Rükstande im Gewebe. Archiv. Geflügelk., 52, 163-168

 14. 12.Scholtyssek S., Świerczewska E., Niemiec J.,1988. Einsatz von Enzymen in einer Roggenration bei Broiler. Fachtema, 188-189

 15. 13.Szymkiewicz M., Niemiec J., 1988. The use of pharmaceutical industry waste as the component of broiler chicks diets. Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR, Anim. Sci., 22, 23-28

 16. 14.Niemiec J., Scholtyssek S., 1989. The response of broiler chickens to feed containing ochratoxin A. Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR, Anim. Sci., 24, 37-40

 17. 15.Niemiec J., Scholtyssek S., 1989. Wpływ ochratoksyny A na wyniki produkcyjne kur rasy White Leghorn. Przegl. Nauk. Lit. Zootech., 25, 119-125

 18. 16.Niemiec J., Brodacki A., Scholtyssek S., 1989. Changes of the view of blood serum proteins of broilers and layers as a result of influence of ochratoxin A in the feed. Arch. Geflügelk., 53, 108-111

 19. 17.Scholtyssek S., Świerczewska E., Niemiec J., 1989. Einstaz von Enzymen in einer Roggenration bei Broilern. Kraftfutter, 3, 72, 70-74

 20. 18.Niemiec J., Borzemska W., Roszkowski J., Karpińska E., 1990. Influence of ochratoxin A contaminated feed on chick embryogenesis. Arch. Geflügelk., 54, 70-73

 21. 19.Szymkiewicz M., Niemiec J., Stępińska M., 1990. Determination of the relationship between the contens of Mg, Zn, Cu, Fe, and Mn in blood and feathers of Rhode Island Red hens and the results of hatchability. Ann. Wars. Agric.Univ. SGGW-AR, Anim. Sci.,

 22. 20.Szymkiewicz M., Niemiec J., 1990. The content of Zn, Fe, and Cu in the blood, feathers and eggs of RIR hens. Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR, Anim. Sci., 25, 15-18

 23. 21.Szymkiewicz M., Niemiec J., Stępińska M., 1990. Influence of some minerals level in blood serum and feathers of RIR hens reproduction. Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR, Anim.Sci., 25, 14-19

 24. 22.Niemiec J., Szymkiewicz M., 1990. The contents of Ca, K, Na, and Mg in the blood, feathers and eggs of RIR hens. Ann. Wars. Agric. Univ. SGGW-AR, Anim. Sci., 25, 19-22

 25. 23.Brodacki A., Niemiec J., Wójcik A., 1990. Zmiany w obrazie białek surowicy u kurcząt brojlerów żywionych mieszanką z dodatkiem ochratoksyny A. Zeszyty Nauk. Akad. Rol. Wrocław, 203, 192-197

 26. 24.Niemiec L., Świerczewska E., 1991. Wpływ ochratoksyny A na zdrowotność i wyniki produkcji kurcząt broilerów. Zeszyty Nauk. Akad. Rol. Wrocław, 203, 199-203

 27. 25.Stępińska M., Niemiec J., Riedel J., Świerczewska E., 1993. Zależność między poziomem cholesterolu w żółtku a jakością jaj i wynikami reprodukcji u kur nieśnych i mięsnych. Zesz. Nauk. PTZ nr 8, Chów i Hodowla Drobiu, 162-166

 28. 26.Świerczewska E., Krasicka B., Niemiec J., Siennicka A., 1993. Koncentracja trójglcerydów i cholesterolu w osoczu krwi kurcząt typu mięsnego zależnie od jakości skarmianej paszy. Zesz. Nauk. PTZ nr 8, Chów i Hodowla Drobiu, 174-181

 29. 27.Niemiec J., Goliński P., Borzemska W., Świerczewska E., Stępińska M., 1993. Wpływ ochratoksyny A w mieszance na wyniki wylęgu. Zesz. Nauk. PTZ nr 8, Chów i Hodowla Drobiu, 252-257

 30. 28.Celeda T., Niemiec J., 1993. Wpływ ochratoksyny A w paszy dla kur Rhode Island Red na wybrane parametry fizjologiczne krwi. Zesz. Nauk. PTZ nr 8, Chów i Hodowla Drobiu, 258-263

 31. 29.Niemiec J., Borzemska W., Goliński P., Karpińska E., Szeleszczuk P., Celeda T., 1994. The effect of ochratoxin A on egg quality, development of embryos and the level of toxin in eggs and tissues of the hens and chicks. J. Anim. Feed Sci. 3, 309-316

 32. 30.Niemiec J., Borzemska W., Roszkowski J., Karpińska E., Kosowska G., Szeleszczuk P., 1995. Uszkodzenie embriogenezy u kur skarmianych mieszanką skażoną ochratoksyną A. Med. Wet., 51, 9, 538-540

 33. 31.Reklewska B., Tarwacka T., Niemiec J., Karaszewska A., 1995. Yolk triacylglycerol composition and egg quality following the diet containing Amaranth meal. Anim. Sci. Papers and Reports 13, 73-80

 34. 32.Stępińska M., Niemiec J., Riedel J., Świerczewska E., 1996. Zależność między zawartością cholesterolu w żółtku a wybranymi cechami jakości jaja w kilku stadach zachowawczych kur nieśnych. Zesz. Nauk. PTZ nr 24, Chów i Hodowla Drobiu, 69-75

 35. 33.Niemiec J., Świerczewska E., Stępińska M., Riedel J., 1996. Wpływ różnego rodzaju tłuszczu w paszy na wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów. Zeszyty Naukowe PTZ nr 24, Chów i Hodowla Drobiu, 137-142

 36. 34.Świerczewska E., Mroczek J., Niemiec J., Słowiński M., Jurczak M., Siennicka A., Kawka P., 1997. Broiler chick performance and meat quality depending on type of fat in feed mixtures. J. Anim. Feed Sci., 6, 379-389

 37. 35.Świerczewska E., Niemiec J., Stępińska M., Riedel J., Grzybowska A., Kakowska R., Siennicka A., Łuczyński T., 1998. Aktywność lizozymu białka jaja kurzego zależnie od pochodzenia, utrzymania i wieku niosek, miejsca jaja w serii oraz warunków przechowyw

 38. 36.Niemiec J. Stępińska M., Świerczewska E., Riedel J., 1998. Wpływ nasion rzepaku "00" na jakość morfologiczną jaj i na zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w jaju. Rośliny Oleiste, IHiAR, Poznań, T. XIX , z. 1, 167-173

 39. 37.Riedel J., Stępińska M., Świerczewska E., Bednarczyk M., Lisowski M., Niemiec J., 1999. Barwa żółtka oraz wybrane wskaźniki morfologii jaja i reprodukcji kur żywionych paszą z dodatkiem barwnika naturalnego bądź syntetycznego. Prace i Mat. Zoot. 55, 11

 40. 38.Niemiec J., Stępińska M., Świerczewska E., Riedel J., Kakowska R., 1999. Wpływ żywienia niosek mieszankami zawierającymi nasiona roślin oleistych na wyniki produkcyjne i jakość jaj. Rośliny Oleiste IHiAR, Poznań, T. XX, z. 1, 305-310

 41. 39.Niemiec J., Stępińska M., Świerczewska E., Grabowski F., 1999.Wpływ żywienia niosek na zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w jaju. Naukowyj Wysnyk Lwiwskiej Dzierżawnoj Akademii Weterynaryjnoj Medycyny, cz. II, 67-70, Lwów

 42. 40.Skomiał J., Świerczewska E., Mroczek J., Niemiec J., Grzybowska A., 2000. Wpływ poziomu energii i aminokwasów w mieszankach dla kurcząt brojlerów na wyniki produkcyjne i jakość rzeźną tusz. Rocz. Nauk. Zoot. Kraków, Supl. 6, 366-370

 43. 41.Niemiec J., Stępińska M, Świerczewska E., Riedel J., Lenartowicz A., 2000. Wykorzystanie nasion rzepaku "00" do modyfikacji składu lipidów jaja kurzego. Rocz. Nauk. Zoot. Kraków, Supl. 6, 348-351

 44. 42.Niemiec J., Stępińska M., Swierczewska E., Riedel J., Boruta A., 2000. Wpływ żywienia kur mieszankami zawierającymi nasiona roślin oleistych na skład lipidów żółtka. Zesz. Nauk Przegl. Hod. 49, 247-253

 45. 43.Świerczewska E., Niemiec J., Mroczek J., Siennicka A., Grzybowska A., Grochalska D., 2000. Wpływ żywienia kurcząt mieszankami różniącymi się zawartością białka na wyniki produkcyjne, skład tkankowy tuszek i skład chemiczny mięsa. Zesz. Nauk. Przegl. Ho

 46. 44.Niemiec J., Stępińska M., Świerczewska E., Riedel J., Boruta A. 2001. The effect od storage on egg quality and fatty acid content in PUFA - enriched eggs. J. Animal Feed Sci. 10, Suppl., 2, 267-272

 47. 45.Niemiec J., Stępińska M., Świerczewska E., Lenartowicz A., Riedel J., 2001. Wpływ rzepaku "00" w paszy na wyniki produkcyjne i jakość jaj mieszańców towarowych kur Astra S, Astra W i Messa 245. Prace i Mat. Zoot. 58, 87-94

 48. 46.Boruta A., Niemiec J., Kakowska R., 2001. Wpływ żywienia niosek mieszankami zawierającymi nasiona roślin oleistych na wyniki produkcyjne, jakość morfologiczną jaj oraz zawartość NNKT w żółtkach jaj. Ann. Wars. Agric. Univ. 514-520

 49. 47.Boruta A., Niemiec J., Stępińska M., 2001. Zmiany w zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj kurzych w trakcie przechowywania. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 57, 403-412

 50. 48.Fiłonik A., Niemiec J., 2001. Efektywność stosowania avilamycyny w żywieniu brojlerów kurzych. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 57, 153-158

 51. 49.Niemiec J., Stępińska M., Świerczewska E., Riedel J., Boruta A., 2001. Wpływ żywienia kur mieszankami zawierającymi nasiona rzepaku"00", lnu i wiesiołka na wyniki produkcyjne, jakość jaj i profil wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w żółtku. Rośliny

 52. 50.Fiłonik A., Niemiec J., 2001. Wpływ genotypu kur na jakość jaj. Grodzieńskij Gosudarstwiennyj Agrarnyj Uniwersytet, Nauka - Proizwoddstwu, 2, 121-125

 53. 51.Boruta A., Niemiec J., 2002. Wpływ żywienia niosek mieszankami wzbogaconymi w WNKT na wyniki produkcyjne i zmiany jakości morfologicznej jaj w trakcie przechowywania. Rocz. Nauk. Zoot. Supl., z. 16, 193-197

 54. 52.Gajewska J., Niemiec J., Rekosz-Burlaga H., 2002. Effect of addition of "Greenline" preparations to feed mixtures for broilers on the composition of their intenstinal microflora. Acta Microbiologica Polonica, vol. 51, No. 1, 71-78

 55. 53.Riedel J., Świerczewska E., Stępińska M., 2002. Wpływ preparatów barwnikowych ziołowych i syntetycznych na barwę żółtka i skład kwasów tłuszczowych. Rocz. Nauk. Zoot. T. 29, z. 2, 101-112

 56. 54.Fiłonik A., Niemiec J., 2002. Wpływ zastosowanych stymulatorów wzrostu na wyniki produkcyjne, poziom lipidów i właściwości fizykochemiczne mięsa. Rocz. Nauk. Zoot. Supl. z. 16, 305-310

 57. 55.Niemiec J., Stępińska M., Świerczewska E., Lenartowicz A., Riedel J., 2002. Wpływ rzepaku "00" w paszy i pochodzenia kur na zawartość kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj. Prace i Mat. Zoot. 60, 69-77

 58. 56.Wilanowska M., Świerczewska E., Niemiec J., Skomiał J., 2002. Porównanie wyników chowu kurcząt rzeźnych certyfikowanych I 957 oraz brojlerów ISA i Hubbard. Rocz. Nauk Zoot. Supl. z. 16, 167-172

 59. 57.Michalczuk M., Niemiec J., Dębek J., 2003. Wpływ wybranych zamienników antybiotykowych stymulatorów wzrostu na wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 68 z. 4, 119-124

 60. 58.Niemiec J., Książkiewicz J., Stępińska M., Riedel J., Świerczewska E., 2003. Zawartość kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj kaczych pochodzących ze stad zachowawczych pekin i cayuga. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 68, z. 4, 127-132

 61. 59.Niemiec J., 2003. Przystosowanie urządzeń i pomieszczeń do chowu niosek i brojlerów. Program Sapard PL-06-04/00. EPRD Biuro Polityki Gosp. i Rozwoju Reg. Kielce, Komponent A i B, 143-150

 62. 60.Skomiał J., Świerczewska E., Niemiec J., Mroczek J., 2003. Fattening performance and carcass quality of broiler chicken fed mixtures of various contents of energy and amino acids. Arch. Geflügelk. 67, (3), 107-115

 63. 61.Świerczewska E., Niemiec J., Noworyta-Głowacka J., 2003. A note on the effect of immunostimulation of laying hens on the lysozyme activity in egg white. Anim. Sci. Papers and Reports vol. 21, No. 1, 63-68

 64. 62.Fiłonik A., Niemiec J., 2003. Wpływ intensywności wzrostu kurcząt brojlerów na skład kwasów tłuszczowych w mięsie. Grodzieńskij Gosudarstwiennyj Agrarnyj Uniwersytet. Zbornik Naucznych Trudow, t. 1, część 2, 319-322

 65. 63.Sokół J.L., Niemiec J., Fabijańska M., 2004. Effect of naked oat and enzyme supplementation on performance of hens and yolk fatty acid content. J. Anim. Feed Sci. Suppl. 2, 107-111

 66. 64.Balcerak H., Niemiec J., Mroczek J., Balcerak M., 2004. Wpływ tempa wzrostu i końcowej masy ciała brojlerów na wskaźniki fizykochemiczne mięsa. Rocz. Nauk. Zoot. Supl. z. 20, 149-153

 67. 65.Michalczuk M., Niemiec J., Pietrzak D., Mroczek J., 2004. Wpływ różnych stymulatorów wzrostu na skład chemiczny i właściwości fizykochemiczne mięsa brojlerów. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. PTZ, Nr 72, (4), 193-199

 68. 66.Niemiec J., Stępińska M., Riedel J., 2004. Wpływ wzbogacania jaj w wielonienasycone kwasy tłuszczowe na wyniki reprodukcji kur nieśnych. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., Nr 73, 95-102

 69. 67.Niemiec J., Stępińska M., Riedel J. Szeleszczuk P., 2005. The effect of feeding ochratoxin A contamined diet to broiler breeding flocks on the chickens performance. J. Anim. Feed Sci. vol. 14, Suppl. 1, 471-474

 70. 68.Pietrzak D., Mroczek J., Antolik A., Michalczuk M., Niemiec J., 2005. Influence of growth stimulators added to feed on the quality of meat and fat in broiler chickens. Med. Wet. vol. 61 (5), 553-557

 71. 69.Boruta A., Niemiec J. 2005. The effect of diet composition and length of storing eggs on changes in the fatty acid profile of egg yolk. J. Anim. Feed Sci., 21-22 June, Serock, vol. 14, Suppl. 1, 427-430

 72. 70.Niemiec J., Stępińska M., Riedel J., Szeleszczuk P., 2005. The effect of feeding ochratoxin A - contaminated diet to broiler breeding flocks on the chickens performance. J. Anim. Feed Sci., 21-22 June, Serock, vol. 14, Suppl. 1, 471-474

 73. 71.Pietrzak D., Mroczek J., Antolik A., Michalczuk M., Niemiec J., 2005. Influence of growth stimulators added to feed on the quality of meat and fat in broiler chickens. Med. Wet., vol. 61 (5), 553-557

 74. 72.Fiłonik A., Niemiec J., Balcerak M., 2005. Zawartość lipidów w mięsie kurcząt brojlerów w zależności od ich intensywności wzrostu. Sielskoje Hoziajstwo-Problemy i Perspektywy. Sbornik Naucznych Trudów, GGAU, Grodno, t. 4, część 2, 124-130

 75. 73.Pietrzak D., Mroczek J., Adamczak L., Wojda Ł., Niemiec J., 2006. The effect of an increase in supplement of B-group vitamins on the composition and properties of chicken meat and fat. Brit. Society Anim. Sci., vol. 1, 156-157

 76. 74.Pietrzak D., Mroczek J., Jankiewicz M., Florowski T., Niemiec J., 2007. The effect of plant feed additives on the quality of chicken meat and fat. Anim. Sci. an Int. J. Fundamental and App. Research, vol. 1, 108-109

 77. 75.Szeleszczuk P., Niemiec J., Karpińska E., Bielecki W., 2007. Infuence of different levels of ochratoxin A in the diet on morphological changes in immunological system and humoral and cellular immunity in hens and their progeny. Arch. Geflügelk. 71 (1),

 78. 76.Michalczuk M., Gajewska J., Górska A., Niemiec J., Rękosz-Burlaga H., 2008. Efektywność preparatu roślinnego i kwasu 3-hydroksy-3-metylomasłowego w żywieniu kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. PTZ, t. 4, nr 2, 65-72

 79. 77.Łukasiewicz M., Michalczuk M., Gajewska J., Wilczyńska-Czyż K., Niemiec J., 2009. Wheat distilled dried grains with solubles (DDGS) as a replacer of extraction soil meal in nutrition of broiler. Ann. Wars. Agricult. Univ.- SGGW, Animal Sci.46, 315-322

 80. 78.Michalczuk M., Pietrzak D., Mroczek J., Niemiec J., Łukasiewicz M., 2009. Results of rearing and technological traits of meat of slaughter chickens depending of their slaughter age. Annals of Warsaw Agricult. Univ.- SGGW, Animal Sci. 46, 323-328

 81. 79.Michalczuk M., Pietrzak D., Niemiec J., Mroczek J., 2010. Effectiveness of vitamin D3 and calcidiol (25-OH-D3) application in nutrition of broiler chicken - production results and meat quality. Pol. J. Food Nutr. Sci. Vol. 60, No. 2, 121-126

 82. 80.Gajewska J., Michalczuk M., Łukasiewicz M., Wilczyńska-Czyż K., Niemiec J., 2010. Influence of Aminokarnifarm preparate on composition of intestinal microflora of chicken broiler. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, No 47, 25-30

 83. 81.Czapla A., Niemiec J., 2010. Wpływ preparatu Ayucal na jakość skorupy jaj w drugiej fazie nieśności kur. Roczniki Naukowe PTZ, t.6, Nr 2, 123-130

 84. 82.Zaleska M., Żbikowski A., Niemiec J., Kosowska G., 2011. Test transformacji blastycznej limfocytów w ocenie wpływu ochratoksyny A na układ odpornościowy kur i ich potomstwa. Medycyna Wet. Vol. 76, nr 4, 279-282

 85. 83.Krupiński J., Horbańczuk J.O., Kołacz A., Litwińczuk Z., Niemiec J., Zięcik A., 2011. Strategiczne kierunki rozwoju produkcji zwierzęcej uwarunkowane oczekiwaniem społecznym, ochroną środowiska i dobrostanem zwierząt. Polish J. Agronomy, No 7, 59-67

 86. 84.Zaleska M., Niemiec J., 2009. Test transformacji blastycznej w ocenie wpływu ochratoksyny A na układ odpornościowy kur. Aktualne Problemy w Patologii Drobiu. Monografia pod red. A. Wieliczko F.P.H. "Elma" Wrocław, 215-220

 87. 85.Szulc T., Arkuszewska E., Cieślak A., Demkowicz M., Dymnicka M., Fedorowicz Sz., Newlacil I., Niemiec J., Jasek S., Kosieradzka I., Kowalczyk A., Łozicki A., Jasek S., Kosieradzka I., Kowalczyk A., Łozicki A., Łukaszewicz E., Potkański A., Sawosz-Chwal

 88. 86.Łukasiewicz M., Niemiec J., Michalczuk M., Pietrzak D., Mroczek J., 2012. Application of dried distillers grains with soluble (DDGS) as a replacer of soybean meal in broiler chickens feeding. Archiv Tierzucht 55, 5, 496 -505

 89. 87.Niemiec J., Riedel J., Stępińska M., 2012. Feeding wheat distillers dried grains with solubles (DDGS) to laying hens ant its effect on performance and egg quality. Ann. of Animal Sci. Vol. 12, No 1, 105-115

 90. 88.Michalczuk M., Łukasiewicz M., Niemiec J., Pietrzak D., Walas E., 2012. Effect of genetic stock on production results and growth rate of chickens. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. SGGW, Animal Sci. No. 51, 81-88

 91. 89.Michalczuk M., Łukasiewicz M., Niemiec J., Wnuk A., Mroczek-Sosnowska N., 2012. Effect of L-carnitine on performance and dressing percentage of broiler chickens. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. SGGW, Animal Sci No. 51, 89-99

 92. 90.Gondek A., Niemiec J., 2012. Wpływ preparatu enzymatycznego na wyniki użytkowania kur nieśnych ISA Brown. Roczniki Naukowe PTZ, t. 8, nr 4, 57-64

 93. 91.Łukasiewicz M., Niemiec J., Michalczuk M., 2012. The effect of the coccidiostatistics supplementation in diets for flower growing Hubbard JA 957 on their production results and meat quality, Worlds Poultry Science Journal. Book of Abstract Suppl. 1, 13

 94. 92.Michalczuk M., Łukasiewicz M., Niemiec J., Gajewska J., Bartosik J., Pietrzak D., Sikorska K. 2013. Influence of feed additives used in prevention of coccidiosis on the quality of eneteric micloflora of fast-growing and slow-growing. Ochrona Środowisk

 95. 93.Niemiec J., Riedel J., Szulc T., Stępińska M. 2013. Feeding corn distillers dried grains with soluble (DDGS) and its effect egg quality and the performance of laying hens. Animal Sci. Vol. 13, No 1, 97-107

 96. 94.Pietrzak D., Michalczuk M., Niemiec J., Mroczek J., Adamczak L., Łukasiewicz M. 2013. Porównanie wybranych wyróżników jakości mięsa kurcząt szybko i wolno rosnących. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość Nr 2 (87), 30-38

 97. 95.Łukasiewicz M., Michalczuk M., Niemiec J., Wnuk A., Mroczek-Sosnowska N., Pietrzak D., 2013. Impact of selected feed supplements used in the prophylaxis of coccidiosis on the histological profile and physicochemical parameters of pectoral and leg muscl

 98. 96.Łukasiewicz M., Michalczuk M., Niemiec J., Pietrzak D., Mroczek J. 2013. Wpływ wybranych dodatków paszowych stosowanych w profilaktyce kokcydiozy na profil histologiczny oraz właściwości fizykochemiczne mięśni piersiowych kurcząt szybko i wolno rosnący

 99. 97.Michalczuk M., Łukasiewicz M, Wnuk A., Damaziak K., Niemiec J., 2013. Wpływ dostępu do wybiegów na wyniki produkcyjne oraz wartość rzeźną kurcząt wolno rosnących Hubbard JA 957. Roczniki Naukowe PTZ, t.9, nr 2, 23-31

 100. Materiały konferencyjne

 101. 98.Szymkiewicz M., Niemiec J., 1989. Zawartość niektórych pierwiastków w surowicy krwi kur Rhode Island Red (RIR) i w treści ich jaj. Mat. z Symp. COBRD Stan i Perspektywy Rozwoju Hodowli i Chowu Kur Nieśnych w Polsce, Poznań, 59-62

 102. 99.Niemiec J., Trziszka., 1989. The effect of high levels of ochratoxin in the layers feed on the egg quality. Hohenheimer Geflügelsymposium of the 9th Europ. Symp. on Poultry Meat; 3rd Europ. Symp. on Egg Quality WPSA, Stuttgart, 256-262

 103. 100.Świerczewska E., Niemiec J., Mroczek J., 1991. Influence of rapessed products on broiler performance and meat quality. proc. Symp. of Poutry Meat, Spelderholt, v. I, 347-352

 104. 101.Stępińska M., Niemiec J., Cywa-Benko K., 1993. Egg yolk cholesterol concentration in different hen strains. Proc. 5th Europ. Symp. on the Quality of Eggs and Egg Products, Tours, 459-464

 105. 102.Niemiec J., Świerczewska E., Celeda T., 1994. Influence of ochatoxin A contaminated feed on hen hatchability. Proc. 9th Europ. Poultry Conference, Glasgow, vol. I, 177-179

 106. 103.Smolińska T., Świerczewska E., Niemiec J., Popiel A.K., 1994. The effect of interactions between chicken genotypes and nutrition on chemical composition and technological value of chicken meat. Proc. 9th Europ. Poultry Conference, Glasgow, vol. I, 225

 107. 104.Świerczewska E., Niemiec J., Krasicka B., 1994. Effect of diet on total lipids and cholesterol concentration in breast and leg muscles, liver and adipose tissue of broiler chicken. Proc. 9th Europ. Poultry Conference, Glasgow, vol. I, 227-228

 108. 105.Niemiec J., Świerczewska E., 1995. The effect of the genothype feed interaction on the quality of eggs. Proc. of the VI Europ. Symp. on the Quality of Eggs and Egg Products. 25-29.IX, Zaragoza, Spain, 221-226

 109. 106.Niemiec J., Stępińska M., 1995. Ocena jakości jaj - cele i metody. Seminarium Polskiego Oddziału - WPSA "Ocena jakości jaj spożywczych - metody, aparatura i wyniki". Kazimierz n/Wisłą, 13-15

 110. 107.Świerczewska E., Niemiec J., 1995. The levels of cholesterol and lipids in the liver and muscles of 7 week old males and females fed the feed containing rapeseed "00". Proc. of the VI Europ. Symp. on the Quality of Eggs and Egg Products. 25-29.IX, Zar

 111. 108.Świerczewska E., Niemiec J., Riedel J., Siennicka A., 1996. Wyniki produkcji i jakość mięsa kurcząt brojlerów oraz jakość jaj niosek żywionych mieszankami zawierającymi nasiona rzepaku. Symp. Rośliny Oleiste, IHAR, Poznań. T. XVII., z. 2, 501-509

 112. 109.Niemiec J., Stępińska M., Świerczewska E., Riedel J., Grzybowska A., Kakowska R., Siennicka A., 1997. Effect of "00" rapeseed feeding to laying hens on the morphological quality of eggs. Proc. 7th Europ. Symp. on the Quality of Eggs and Egg Products,

 113. 110.Niemiec J., Stępińska M., Świerczewska E., Riedel J., Kakowska R., Siennicka A., Grzybowska A., 1997. Effect of diet on fatty acids composition in the egg. Proc. 7th Europ. Symp. on the Quality of Eggs and Egg Products, Poznań, 239-243

 114. 111.Świerczewska E., Niemiec J., Stępińska M., Riedel J., Siennicka A., Grzybowska A., Kakowska R., 1997. Lysosyme activity in egg white as influenced by egg storage time and temperature and by management system of laying hens. Proc. 7th Europ. Symp. on

 115. 112.Niemiec J., Świerczewska E., Stępińska M., Riedel J., 1997. The effect of rapessed on lipid content in the egg yolk. 11th European Symposium on Poultry Nutrition, August 24-28, Faaborg, Denmark, 289-291

 116. 113.Kosieradzka I., Fabijańska M., Niemiec J., Karaś J., 1997. Influence of utilisation of naked oats cultivevs suplemented with b-glucanase and phytase in broilers diet on their carcass yield and meat quality. Proc. XVI Symp. Ivanka pri Dunaji, 25-30

 117. 114.Niemiec J., 1998. Ochratoksyna A w paszy a wyniki produkcyjne kur i brojlerów. IV Konf. Nauk. Mikotoksyny w żywności i paszach, Bydgoszcz, 74-78

 118. 115.Szeleszczuk P., Niemiec J., 1999. Wpływ wybranych immunostymulatorów przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu. Mat. z Konf. Nauk. Schorzenia układu pokarmowego u ptaków, Etiologia, Diagnostyka i Zwalczanie, Wrocław, 24-25.09, 72-74

 119. 116.Niemiec J., Stępińska M., Świerczewska E., Riedel J., Kakowska R., 1999. Polyunsaturated fatty acid content in the egg, yolk as infuenced by rape seed, flax seed and evening primrose seed in the diet of layers. Proc. of VIII Europ. Symp. on the Qualit

 120. 117.Książkiewicz J., Stępińska M., Niemiec J., 1999. Differences in the morphological traits and yolk lipids composition of egg from selected conservative groups of ducks. Proc. of XIV Europ. Symp. on the Quality of Poultry Meat, vol .I, 19-23 September,

 121. 118.Świerczewska E., Fakroun M.A., Riedel J., Mroczek J., Niemiec J., Stępińska M., Grzybowska A., Siennicka A., Kakowska R., 1999. Production results, morphologigal and chemical composition of muscles in broiler chickens fed on diets with different level

 122. 119.Niemiec J., Stępińska M., Rajszczak I., Korczak R., 1999. Wyniki produkcyjne w stadzie reprodukcyjnym kur nieśnych po przepierzeniu. Międz. Stud. Konf. Grodno, 23-34 0.3, 48-51

 123. 120.Niemiec J., Stępińska M., Świerczewska E., Riedel J., 1999. Polyunsaturated fatty acid content in the egg, yolk as influenced by rapeseed, flax seed and evening primose seed in the diet of layers. Proc. of VIII Europ. Symp. on the Quality of Egg and E

 124. 121.Książkiewicz J., Stępińska M., Niemiec J., 1999. Differences in the morphological tract and yolk lipids composition of egg from selected conservative groups of ducks. Proc. of XIV Europ. Symp. on the Quality of Poultry Meat, vol. I, 19-23 September, B

 125. 122.Świerczewska E., Fakroun Mohammed A., Riedel J., Mroczek J., Niemiec J., Stępińska M., Grzybowska A., Siennicka A., 1999. Production results, morphological and chemical composition of muscles in broiler chickens fed diets with different level of two b

 126. 123.Niemiec J., Stępińska M., Świerczewska E., Riedel J., 2000. Rape seed, flax seed and evening primrose seed in the diet of layers as a source of polyunsaturated fatty acid. Proc. XXI World's Poultry Congress, Montreal, Canada, August 20-24, P. 14.09

 127. 124.Boruta A., Niemiec J., 2002. Effect of the storage of hen eggs, enriched in pufa on their quality and composition of fatty acids in egg yolk. Arch. Geflügelk. European Poultry Science. 11 th Europ. Poultry Conference, Abstracts, 6-10 September, Bremen

 128. 125.Gralak M.A., Dębski B., Zalewski W., Niemiec J., 2003. Influence of Cr-yeast supplementation of hens diets on quality of eggs. 9th Symposium Vitamins and Additives in Nutrition of Man and Animal, Jena -Thuringia, Germany, Abstracts, 31

 129. 126.Niemiec J., Stępińska M., Riedel J., Szeleszczuk P., Świerczewska E., 2004. Wpływ ochratoksyny A na jakość jaj i wyniki reprodukcji stada reprodukcyjnego kur mięsnych. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Mikotoksyny i patogenne pleśnie w środowisku

 130. 127.Niemiec J., Szeleszczuk P., Stępińska M., Riedel J., Świerczewska E., 2004. Wpływ mikotoksyn w paszy na wyniki reprodukcji kur typu mięsnego. 13th International Symposium Curent problems of breeding, health, growth and production of poultry, Czeskie B

 131. 128.Świerczewska E., Niemiec J., Kopeć W., Siennicka A., 2004. Wpływ warunków utrzymania, pochodzenia i wieku niosek na aktywność biologicznie czynnych substancji w białku jaj. 13th International Symposium Curent problems of breeding, health, growth and p

 132. 129.Boruta A., Niemiec J., 2004. Skład lipidów w jajach kur żywionych mieszankami zawierającymi nasiona roślin oleistych. XXVI Konferencja naukowa, Poznań 27-28.04. Rośliny Oleiste IHiAR, 159-160

 133. 130.Świerczewska E., Niemiec J., Kopeć W., Siennicka A., 2004. Wpływ warunków utrzymania, pochodzenia i wieku niosek na aktywność biologicznie czynnych substancji w białku jaj. 13th International Symposium Curent problems

 134. 131.Świerczewska E., Niemiec J., Kopeć W., Sokołowska A., Noworyta-Głowacka, Skiba T., 2004. Activity of lysozyme, cystatin, ovomukoid and ovoinhibitor in eggs of hens, differing in age. XXII World's Poultry Congress WPSA, June, 8-13, Istanbul, Turkey, ww

 135. 132.Szeleszczuk P., Niemiec J., Zaleska M., 2004. Wpływ ochratoksyny A w paszy na wyniki testu transformacji blastycznej limfocytów krwi u kur i ich potomstwa. XII Kongres PTN-Wet. Nauka praktyce. 15-17 września, Warszawa, Wydawnictwo SGGW, 356

 136. 133.Boruta A., Niemiec J, Lewandowski M., 2005. The effect of borage seeds in hens diet on fatty acids composition in egg yolk. XI th European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, Doorwerth, The Netherlands, 368-372

 137. 134.Szeleszczuk P., Niemiec J., Karpińska E., Bielecki W., Świerczewska E., 2005. Influence of different levels of ochratoxin A on morphological changes in immunological system and humoral and cellular immunity in hens and their progeny. 14 th World Veter

 138. 135.Świerczewska E., Skomiał J., Smolińska T., Kopowski J., 2005. The quality of meat of broiler chickens fed with doubled amount of vitamins B group and fat - mineral preparation. XVII th European Symposium on the Quality of Poultry Meat, Doorwerth, The

 139. 136.Boruta A., Niemiec J., Lewandowski M., 2005. The effect of borage seeds in hens diet on fatty acids composition in egg yolk. XI th European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, Doorwerth, The Netherlands, 23-26 May, 368-372

 140. 137.Boruta A., Niemiec J., 2005. Wpływ przechowywania jaj o podwyższonej wartości odżywczej na zmiany profilu kwasów tłuszczowych. Rośliny Oleiste, Poznań 12-13 kwietnia. Abstracts, 198-199

 141. 138.Niemiec J., Riedel J., Stępińska M., Boruta A., Stanisławski P. 2006. Effect of the selected replacers of antibiotic growth stimulators on the results of rearing of broiler chickens. XVIII International Poultry Symposium PB WPSA, 4-6.09. Rogów, 153-15

 142. 139.Niemiec J., Stępińska M., 2007. Effect of feeding the broiler breeder's flocks with ochratoxin A contamined feed on reproduction results. XIX International Poultry Symposium PB WSPA, 10-12.09. Olsztyn, 81-83

 143. 140.Niemiec J., Riedel J., Stanisławski P., Pietrzak D., Mroczek J., 2007. The effect of addition some replaces of antibiotic growth stimulators to the broiler diet on production results and meat quality parameters. XVIII European Symposium on the Quality

 144. 141.Niemiec J., Stępińska M., Riedel J., Szeleszczuk P., 2008. The effect of ochratoxin A-contamined feed on reproductive output and chicks quality. XXIII World’s Poultry Congress, 30.06-4.07.08, Brisbane, Queensland, Australia

 145. 142.Łukasiewicz M., Michalczuk M., Gajewska J., Wilczyńska-Czyż K., Niemiec J., 2009. Pszenny suszony wywar gorzelniany (DDGS) jako zamiennik poekstrakcyjnej śruty sojowej w żywieniu kurcząt brojlerów. Konferencja naukowa Nauka praktyce produkcja zwierzęc

 146. 143.Michalczuk M., Pietrzak D., Mroczek J., Niemiec J., Łukasiewicz M., 2009. Wyniki odchowu oraz właściwości technologiczne mięsa kurcząt rzeźnych w zależności od wieku ubojowego. Konferencja naukowa Nauka praktyce produkcja zwierzęca w zrównoważonym roz

 147. 144.Zdanowska-Sąsiadek Ż., Wnuk A., Niemiec J. , 2011. Wpływ systemu utrzymania na wyniki analizy rzeźnej i jakość mięsa kurcząt wolno rosnących. XXIII International Poultry Symposium PB WPSA , 13-15.09.11. September, Poznań, 188

 148. 145.Gondek A., Niemiec J. 2012. Wpływ preparatu ziołowego Vilocym Z na jakość kur nieśnych ISA Brown. XXIV Międz. Symp. Drob. PO WPSA, 12-14.09.2012 Kołobrzeg, Mat. Konf. 98-99

 149. 146.Łukasiewicz M., Mroczek-Sosnowska N., Michalczuk M., Niemiec J., Pietrzak D. 2012. Wpływ kokcydiostatyków na wyniki analizy rzeżnej oraz jakość mięsa kurcząt szybko rosnących Hubbard Flex. XXIV Międz. Symp. Drob. PO WPSA, 12-14.09.2012 Kołobrzeg, Mat.

 150. 147.Zdanowska-Sšsiadek Ż., Wnuk A., J., Niemiec, M., Michalczuk. 2012. Wpływ systemu utrzymania na skład mikroflory jelit kurcząt wolno rosnących. XXIV Międz. Symp. Drob. PO WPSA, 12-14.09.2012 Kołobrzeg, Mat. Konf. 201-202

 151. 148.Łukasiewicz M., Niemiec J., Michalczuk M. 2012.The Effects of the coccidiostatics supplementation in diets for slower - growing Hubbard JA 957 on their production results and meat quality. 24th World's Poultry Congress (WPC 2012). Salvador, Brazylia,

 152. 149.Łukasiewicz M., Mroczek-Sosnowska N., Wnuk A., Gondek A., Niemiec J., Siennicka A., Wnęk K., 2013. Jakość mięsa kur jedwabistych. XXV Międz. Symp. Drob. PO WPSA, 02-04.09.2013 Zegrze k/Warszawy, Mat. Konf. 134-135

 153. 150.Mroczek-Sosnowska N., Sawosz-Chwalibóg E., Łukasiewicz M., Wnuk A., Jaworski S., Niemiec J. 2013.Wpływ nanocząsteczek miedzi i siarczanu miedzi podawanych in ovo na wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów. XXV Międz. Symp. Drob. PO WPSA, 02-04.09.2013 Ze

 154. 151.Damaziak K., Michalczuk M., Adamek D., Niemiec J., Pietrzak D. 2013. Wpływ warunków utrzymania na wzrost i wyniki produkcyjne kaczek Pekin P44 i kaczek Piżmowych R71. XXV Międz. Symp. Drob. PO WPSA, 02-04.09.2013 Zegrze k/Warszawy, Mat. Konf., 156-157

 155. Podręczniki, skrypty

 156. 1.Hodowla i użytkowanie drobiu pod red. E. Świerczewskiej. 1993. Niemiec J., rozdz. 2, Dziedziczenie cech morfologicznych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

 157. 2.Hodowla i użytkowanie drobiu pod red. E. Świerczewskiej. 1994. Wyd. II. Niemiec J., rozdz. 2, Dziedziczenie cech morfologicznych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

 158. 3.Niemiec J., 1995. Chów kur. rozdz. 3. Specyfika systemów chowu, rozdz. 7. Profilaktyka weterynaryjna w chowie kurcząt i niosek. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa

 159. 4.Chów i hodowla zwierząt, pod red. J. Kulisiewicza. 1998. Niemiec J. rozdz. Hodowla Drobiu, Wydawnictwo EWES

 160. 5.Niemiec J., 1999. Chów kur, rozdz. 3. Specyfika systemów chowu, rozdz.7 Profilaktyka weterynaryjna w chowie kurcząt i niosek, rozdz.8 Przyzagrodowy chów kur. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa

 161. 6.Hodowla drobiu i technologia jego chowu pod red. E. Świerczewskiej, 2000. Niemiec J. rozdz. 4, 5, 11, 12. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

 162. 7.Niemiec J., 2005. Hodowla i użytkowanie drobiu, rozdz. 3, 191-280 w: Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich pod red. H. Grodzkiego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa

 163. 8.Niemiec J., 2006. Anatomia i fizjologia ptaków, rozdz. 3, 86-105 w: Produkcja zwierzęca Cz. I. Praca zbiorowa pod red. A. Rekiel, Hortpress Sp. z o.o. Warszawa

 164. 9.Niemiec J., 2007. Cz. IV Drób, 265-399 w: Produkcja zwierzęca Cz. III. Owce, kozy, konie, drób, pszczoły i króliki. Praca zbiorowa pod red. T. Nałęcz - Tarwackiej. Hortpress, Sp. z o.o. Warszawa

 165. 10.Chów drobiu pod red. E. Świerczewskiej. 2008. Niemiec J., rozdz.: 4, 5, 11, 12; Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, 1-238

 166. 11.Hodowla i użytkowanie drobiu pod red. J. Jankowskiego, 2012. Niemiec J. rozdz. Hodowla i użytkowanie kur nieśnych, 279-304, PWRiL, Warszawa